ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Управљање инвестицијама


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 86 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
20.03.2020. 0. Садржај 32 kb (.doc)
20.03.2020. 0.1 Ток инвестиције 149 kb (.ppt)
20.03.2020. 1 Увод 468 kb (.ppt)
20.03.2020. 2 Вредност грађевинског објекта 463 kb (.ppt)
20.03.2020. 3 Инвестициони програм 133 kb (.pptx)
20.03.2020. 3.1 Инвестициони програм ПРИМЕР 1 65 kb (.xls)
20.03.2020. 3.2 Инвестициони програм ПРИМЕР 2 2.3 MB (.xlsx)
20.03.2020. 4 Уговарање извођења грађевинских радова 514 kb (.ppt)
20.03.2020. 5 Инвестиције 693 kb (.ppt)
20.03.2020. 5.1 Бизнис план ПРИМЕР 1 17 kb (.docx)
20.03.2020. 5.2 Бизнис план ПРИМЕР 2 44 kb (.pdf)
20.03.2020. 6 Регулатива која се односи на финансије у грађевинарству 307 kb (.ppt)
20.03.2020. 7 FIDIC 80 kb (.ppt)
20.03.2020. 8 Структура управљања инвестицијама 88 kb (.ppt)
20.03.2020. 9 Реинжењеринг 237 kb (.pdf)
20.03.2020. 10 Узансе 350 kb (.pdf)
20.03.2020. 11 Закон о облигационим односима 163 kb (.pdf)