GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Ценовник услуга школе

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
-ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА-

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ ИЗНОС (РСД)
1 ШКОЛАРИНА - ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - 60 ЕСПБ 75000,00
Самофинансирајући студенти који први пут уписују годину не плаћају пренете испите из претходне године (приликом уписа треће године плаћају се испити пренети из прве године) Школарину је могуће платити у пет рата:
1. РАТА (Плаћа се приликом уписа године) 15000,00
2. РАТА (Плаћа се до 15. јануара у текућој школској години) 15000,00
3. РАТА (Плаћа се до 15. марта у текућој школској години) 15000,00
4. РАТА (Плаћа се до 15. маја у текућој школској години) 15000,00
5. РАТА (Плаћа се до 15. августа у текућој школској години) 15000,00
ОБНОВА ГОДИНЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1250,00 x ЕСПБ
Плаћају се ЕСПБ бодови свих неположених испита. Уколико је износ већи од 20000,00 могуће је плаћање на рате. Студенти који обнављају трећу годину не плаћају ЕСПБ за стручну праксу а плаћају  25% вредности ЕСПБ дипломског рада (укупно 4000,00 РСД).
ПРЕНЕТИ ИСПИТИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1250,00 x ЕСПБ
Студенти који се финансирају из буџета плаћају све заостале испите из претходних година по вредности ЕСПБ бодова које ти испити носе
2 ОБНОВА ГОДИНЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА
(могуће само још у шк. 2018/19)
10000,00
3 ШКОЛАРИНА - МАСТЕР СТУДИЈЕ
(школарину је могуће платити у 12 рата) - 60 ЕСПБ
144000,00
ОБНОВА 1. ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОД 15000,00
ОБНОВА 2. ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОД 3000,00

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ШКОЛА ПРУЖА А КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ ИЗНОС (РСД)
1 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА 800,00
Пријаву испита плаћају самофинансирајући студенти и студенти који су обновили годину а студенти који се финансирају из буџета плаћају пријаву оних испита које су пренели из претходних година.
2 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАНЕ ДИПЛОМСКОГ/СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 1000,00
ПРИЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА 10000,00
3 ПРОМЕНА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 3500,00
4 ПОТВРДЕ БИВШИМ СТУДЕНТИМА И ОСТАЛЕ НЕСТАНДАРДНЕ ПОТВРДЕ 1000,00
5 УПИС И ОБНОВА ГОДИНЕ СТУДИЈА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1500,00
Плаћају сви студенти, осим оних који први пут уписују прву годину основних студија
6 НАКНАДНИ УПИС У ГОДИНУ НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА (упис и обнова након 5.11.2018.) 2000,00
7 ПОЛАГАЊЕ ДОДАТНИХ ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1250,00 x ЕСПБ
плаћа се по броју ЕСПБ бодова испита који се полажу
ПОЛАГАЊЕ ДОДАТНОГ ИСПИТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА 10000,00
ПОЛАГАЊЕ ДОДАТНОГ ИСПИТА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА 2400,00XЕСПБ
плаћа се по броју ЕСПБ бодова испита који се полажу
8 ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГИХ АКРЕДИТОВАНИХ  ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА (по испиту) 900,00
9 ОВЕРЕН НАСТАВНИ ПЛАН (на српском или енглеском језику - НП из 2012) 2500,00
10 УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА 1000,00
11 ИСПИСИВАЊЕ ИЗ ШКОЛЕ 1500,00
12 ПОДИЗАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС (до два документа) 500,00
ПОДИЗАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС (сва документа) 1500,00
13 МОЛБА ЗА ПРОДУЖАВАЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА  2000,00
  Молбу подносе студенти којима је истекао рок за завршетак студија
- 6 година за основне, 2 године за специјалистичке студије
 
14 ДИПЛОМА, ДОДАТАК ДИПЛОМЕ и УВЕРЕЊЕ О ДИПЛОМИРАЊУ
(ОСС и ССС)
5000,00
15 ДУПЛИКАТ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ КОЈУ ИЗДАЈЕ ШКОЛА (по исправи)
- индекс, диплома, додатак
2000,00

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ:
840-1918666-13

Позив на број:
10-за студенте Грађевинског одсека,   20-за студенте Геодетског одсека

Наведене накнаде важе од школске 2018/19. године