ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
01.07.2019. Физика
30.06.2019. Математика 2
29.06.2019. Грађевинске конструкције 1
29.06.2019. Грађевинске конструкције 2
28.06.2019. Бетонске конструкције 1
28.06.2019. Бетонске конструкције 2
28.06.2019. Грађевински материјали
27.06.2019. Информатика за инжењере
27.06.2019. Примена рачунара
26.06.2019. Механика тла и фундирање
25.06.2019. Саобраћајнице 1
25.06.2019. Заштита и безбедност на раду
25.06.2019. Металне и дрвене конструкције 1
25.06.2019. Металне и дрвене конструкције 2
24.06.2019. Бетонске конструкције у високоградњи
24.06.2019. Математика 1
23.06.2019. Организација грађења
23.06.2019. Управљање инвестицијама
23.06.2019. Управљање квалитетом у грађевинарству
23.06.2019. Грађевинска механизација
21.06.2019. Моделовање у анализи конструкција
21.06.2019. Регулатива у грађевинарству и архитектури
19.06.2019. Саобраћајнице 2
19.06.2019. Хидротехника
19.06.2019. Методологија научно-стручног истраживања
19.06.2019. Технологија грађења
18.06.2019. Нацртна геометрија
17.06.2019. Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
17.06.2019. Статика конструкција 1
16.06.2019. Фундирање објеката високоградње
15.06.2019. Зидане конструкције у високоградњи
15.06.2019. Статика конструкција 2
15.06.2019. Механика и отпорност материјала
15.06.2019. Металне конструкције у високоградњи
10.06.2019. Урбанистичко грађевинске процедуре
03.06.2019. Завршни радови и унутрашње инсталације
22.04.2019. Управљање пројектима (Мастер студије)
17.04.2019. Европска техничка регулатива у грађевинарству
16.04.2019. Геодезија
10.04.2019. Градски инфраструктурни системи
04.10.2018. Грађевинска економија
11.09.2018. Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње
25.06.2018. Теорија планирања (Мастер студије)
12.06.2018. Управљање квалитетом
18.04.2018. Комунална инфраструктура
19.02.2018. Управљање пројектима (Специјалистичке студије)
13.02.2018. Спрегнуте и ПНП конструкције
15.09.2016. Технички енглески језик
20.06.2016. Софтвери у грађевинарству
22.05.2015. Управљање инвестицијама - Специјалистичке студије