ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
10.12.2019. Бетонске конструкције 2
10.12.2019. Бетонске конструкције у високоградњи
06.12.2019. Моделовање у анализи конструкција
03.12.2019. Металне конструкције у високоградњи
02.12.2019. Математика 2
22.11.2019. Саобраћајнице 1
21.11.2019. Механика тла и фундирање
21.11.2019. Грађевински материјали
18.11.2019. Механика и отпорност материјала
18.11.2019. Статика конструкција 1
18.11.2019. Математика 1
16.11.2019. Зидане конструкције у високоградњи
16.11.2019. Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
13.11.2019. Завршни радови и унутрашње инсталације
05.10.2019. Примена рачунара
05.10.2019. Информатика за инжењере
05.10.2019. Саобраћајнице 2
04.10.2019. Теорија планирања (Мастер студије)
03.10.2019. Физика
03.10.2019. Нацртна геометрија
03.10.2019. Грађевинске конструкције 1
03.10.2019. Грађевинске конструкције 2
03.10.2019. Технологија грађења
03.10.2019. Металне и дрвене конструкције 1
03.10.2019. Металне и дрвене конструкције 2
03.10.2019. Организација грађења
03.10.2019. Бетонске конструкције 1
03.10.2019. Статика конструкција 2
30.09.2019. Хидротехника
29.09.2019. Софтвери у грађевинарству
26.09.2019. Фундирање објеката високоградње
24.09.2019. Заштита и безбедност на раду
19.09.2019. Управљање квалитетом у грађевинарству
18.09.2019. Управљање инвестицијама
05.09.2019. Методологија научно-стручног истраживања
02.09.2019. Регулатива у грађевинарству и архитектури
23.06.2019. Грађевинска механизација
10.06.2019. Урбанистичко грађевинске процедуре
22.04.2019. Управљање пројектима (Мастер студије)
17.04.2019. Европска техничка регулатива у грађевинарству
16.04.2019. Геодезија
10.04.2019. Градски инфраструктурни системи
04.10.2018. Грађевинска економија
11.09.2018. Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње
12.06.2018. Управљање квалитетом
18.04.2018. Комунална инфраструктура
19.02.2018. Управљање пројектима (Специјалистичке студије)
13.02.2018. Спрегнуте и ПНП конструкције
15.09.2016. Технички енглески језик
22.05.2015. Управљање инвестицијама - Специјалистичке студије