ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
30.11.2021. Механика и отпорност материјала
30.11.2021. Статика конструкција 1
13.10.2021. Металне конструкције у високоградњи
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
07.10.2021. Хидротехника
07.10.2021. Грађевинске конструкције 1
07.10.2021. Грађевинске конструкције 2
06.10.2021. Механика тла и фундирање
06.10.2021. Статика конструкција 2
05.10.2021. Грађевинска економија
05.10.2021. Саобраћајнице 1
05.10.2021. Саобраћајнице 2
30.09.2021. Бетонске конструкције 1
30.09.2021. Бетонске конструкције у високоградњи
28.09.2021. Физика
28.09.2021. Управљање инвестицијама
28.09.2021. Грађевинска механизација
28.09.2021. Организација грађења
28.09.2021. Управљање квалитетом у грађевинарству
27.09.2021. Методологија научно-стручног истраживања
27.09.2021. Технологија грађења
21.09.2021. Моделовање у анализи конструкција
20.09.2021. Зидане конструкције у високоградњи
20.09.2021. Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање
17.09.2021. Завршни радови и унутрашње инсталације
17.09.2021. Металне и дрвене конструкције 1
16.09.2021. Бетонске конструкције 2
14.09.2021. Нацртна геометрија
06.09.2021. Фундирање објеката високоградње
05.07.2021. Енергетска ефикасност и сертификација зграда
01.07.2021. Комунална инфраструктура
01.07.2021. Градски инфраструктурни системи
30.06.2021. Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње
23.06.2021. Регулатива у грађевинарству и архитектури
22.06.2021. Грађевински материјали
21.06.2021. Металне и дрвене конструкције 2
14.06.2021. Управљање пројектима (Мастер студије)
08.06.2021. Заштита и безбедност на раду
18.05.2021. Урбанистичко грађевинске процедуре
06.05.2021. Геодезија
25.04.2021. Примена рачунара
09.02.2021. Софтвери у грађевинарству
03.09.2020. Теорија планирања (Мастер студије)
16.06.2020. Управљање инвестицијама (Мастер студије)
11.02.2020. Организација грађења
30.01.2020. Европска техничка регулатива у грађевинарству
05.10.2019. Информатика за инжењере
12.06.2018. Управљање квалитетом
13.02.2018. Спрегнуте и ПНП конструкције