ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински одсек

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Вуле Алексић
vulealeksic@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара
канцеларија приземље
уторак 14.00-15.00
2 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 12.30-13.30 Математика 1;
Математика 2
кабинет 5
четвртак 11.00-12.00
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Физика геодетски кабинет 5
четвртак 14.30-15.30 (Х.Станка) грађевински кабинет  15
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
понедељак 13.00-14.00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са централном пројекцијом
кабинет 7
уторак 12.00-13.00
5 мр Весна
Трифуновић-Драгишић
vesnatd@vggs.rs
четвртак 13.40-14.40 Грађевинске
конструкције 1 и 2;
Архитектонске
конструкције 1 и 2
кабинет 17
петак 11.05.-12.05.
6 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
уторак 13.00-14.00 Грађевински материјали;
Механика тла и фундирање
кабинет 18
среда 11.30-12.30
7 др Мирјана Ђурђевић Хидротехника;
Комунална инфраструктура;
Екологија
 
8 др Горан Ћировић
cirovic@orion.rs
    Организација грађења – дипломски радови
Мастер студије: Управљање инвестицијама,
Управљање пројектима и инвестицијама
кабинет 9
9  
snezanamitrovic@vggs.rs
Металне и дрвене конструкције 1 и 2;
Савремене конструкције
кабинет 16
10 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11.00-12.00 Геодезија грађевински
кабинет у
приземљу
среда 11.30-12.30 геодетски
кабинет 2
11 мр Весна Јокановић
vesnajokanovic@vggs.rs
четвртак 12.00-14.00 Енглески језик;
Технички енглески
кабинет 14
12 др Мирјана Ђурђевић
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
уторак 10.00-11.00 Хидротехника;
Комунална инфраструктура;
Екологија
кабинет 7
среда 10.00-11.00
13 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
понедељак 13.00-14.00 Саобраћајнице 1;
Саобраћајнице 2;
Грађевинска економија
кабинет 11
четвртак 13.00-14.00
14 др Марина
Николић-Топаловић
vggsmntopalovic@gmail.com
mntopalovic@vggs.rs
четвртак 13.30-14.30 Завршни радови и унутрашње инсталације;
Синтезни пројекат;
Ентеријер
кабинет 8
петак 14.30-15.30
15 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката
кабинет 5
четвртак 13.30-14.30
16 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Бетонске
конструкције 1 и 2;
Савремене методе, тех. и орг. Грађ.
кабинет 16
петак 14.30-15.30
17 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Управљање квалитетом у грађевинарству,
Грађевинска механизација,
Основи грађевинарства;
Управљање инвестицијама и
Организација грађења
кабинет 9
четвртак 15.40-16.40
18 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
понедељак 11.00-12.00 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Статика конструкција 2
кабинет 13
петак 08.00-09.00
19 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
понедељак 13.45-14.45 Статика конструкција 1;
Механика и отпорност материјала
кабинет 18
уторак 14.45-15.45
20 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара
кабинет 4
уторак 14.00-15.00
21 мр Јасмина Тодоровић
jasmina.vggs@gmail.com
уторак 13.00-14.00 Технологија грађења,
Механика тла и фундирање -основне студије;
Бетонске конструкције у високоградњи,
Фундирање објеката високоградње - мастер студије
кабинет 13
среда 13.00-14.00
Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Марко Вуковић
markovukovic@vggs.rs
уторак 09.00-10.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара;
ПРАКСА
кабинет 4
среда 09.00-10.00
2 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
петак 13.00-14.00 Технологија грађења;
Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Завршни радови и унутрашње инсталације
кабинет 14
четвртак 13.00-14.00
3 Оливера Јеремић
oliverajeremic@vggs.rs
Грађевински материјали;
Бетонске конструкције 1;
Бетонске конструкције 2;
Екологија;
Хидротехника
кабинет 14
4 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
понедељак 13.00-14.00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са централном пројекцијом
кабинет 7
четвртак 13.45-14.45
5 Сара Ђаловић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 13.00-14.00 Урбанизам 1;
Урбанизам 2;
Архитектонске конструкције;
Грађевинске конструкције
 
четвртак 09.00-10.00

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда консултација.

 

ОБАВЕШТЕЊА:

08.06.2020.

Предмети: Саобраћајнице 2, Грађевинска економија и Теорија планирања

Консултације из предмета Саобраћајнице 2, Грађевинска економија и Теорија планирања ће бити одржане у четвртак 18.06.2020.године у 13:00 у АП.
Заинтересовани студенти су обавезни да се путем електронске поште пријаве za консултације проф. Дарку Пламенцу и да се током консултација придржавају свих обавеза које су наведене у oбавезујућем упутству студентима за превенцију болести Covid-19.

Дарко Пламенац
предметни наставник


 

06.06.2020.

Предмети: Грађевинске конструкције 1 и 2

Због великог броја  студената, консултације ће бити одржане електронским путем у следећим терминима:

  • ПОНЕДЕЉАК,  08.06.2020. год. од 12:00-13:00 часова,
  • УТОРАК,  09.06.2020. год од 12:00-13:00 часова.

Питања слати у е-пошту: vggs.konstrukcije@gmail.com

Кабинет за конструкције