GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Raspored konsultacija · Građevinski odsek

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Вуле Алексић
vulealeksic@vggs.rs
понедељак 11.00-12.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у
грађевинарству;
Примена рачунара
канцеларија приземље
четвртак 13.00-14.00
2 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Математика 1; Математика 2 кабинет 5
четвртак 13.00-14.00
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
понедељак 17.30-18.30 Физика геодетски кабинет 5
четвртак 17.20-18.20 грађевински кабинет  15
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са
перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са
централном пројекцијом
кабинет 7
уторак 11.00-12.00
5 мр Весна
Трифуновић-Драгишић
vesnatd@vggs.rs
понедељак 12.50-13.50 Грађевинске конструкције 1 и 2; Архитектонске конструкције 1 и 2 кабинет 17
уторак 12.50-13.50
6 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
понедељак 14.45-15.45 Грађевински материјали;
Механика тла и фундирање
кабинет 18
петак 13.00-14.00
7 др Мирјана Ђурђевић петак 13.00-14.00 Хидротехника;
Комунална инфраструктура;
Екологија
 
   
8 др Горан Ћировић
investicije@vggs.rs
четвртак 14.45-15.45 Организација грађења,
Регулатива у грађевинарству и архитектури,
Заштита и безбедност на раду
канцеларија приземље
петак 11.00-12.00
9 др Снежана Митровић
snezanamitrovic@vggs.rs
четвртак 10.00-11.00 Металне и дрвене конструкције 1 и 2; Савремене конструкције кабинет 16
уторак 14.00-15.00
10 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11.30-12.30 Геодезија грађевински кабинет  9
среда 11.00-12.00 геодетски кабинет 2
11 мр Весна Јокановић
vesnajokanovic@vggs.rs
понедељак 12.00-13.00 Енглески језик;
Технички енглески
кабинет 14
12 др Мирјана Ђурђевић
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
уторак 13.30-14.30 Хидротехника; Комунална инфраструктура; Екологија кабинет 7
среда 12.00-13.00
13 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
понедељак 14.45-15.45 Саобраћајнице 1;
Саобраћајнице 2;
Грађевинска економија
кабинет 11
петак 12.00-13.00
14 мр Марина
Николић-Топаловић
mntoplalovic@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Завршни радови и унутрашње инсталације; Синтезни пројекат; ентеријер кабинет 8
уторак 15.20-16.20
15 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
среда 12.00-13.00 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката
кабинет 5
четвртак 13.30-14.30
16 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
четвртак 10.00-11.00 Бетонске конструкције 1 и 2; Савремене методе, тех. и орг. Грађ. кабинет 16
петак 14.45-15.45
17 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 14.00-15.00 Управљање квалитетом у грађевинарству,
Грађевинска механизација,
Основи грађевинарства;
Управљање инвестицијама
и Организација грађења
кабинет 9
четвртак 11.30-12.30
18 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
среда 14.30-15.30 Металне и дрвене конструкције 1 и 2; Статика конструкција 2 кабинет 13
петак 14.30-15.30
19 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Статика конструкција 1;
Механика и отпорност материјала
кабинет 18
среда 14.15-15.15
20 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
понедељак 11.00-12.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара
кабинет 4
четвртак 13.00-14.00
21 мр Јасмина Тодоровић
jasmina.vggs@gmail.com
среда 13.30-14.30 Технологија грађења, Механика тла и фундирање -основне студије;
Бетонске конструкције у високоградњи, Фундирање објеката високоградње - мастер студије
кабинет 13
петак 14.30-15.30
Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Марко Вуковић
markovukovic@vggs.rs
среда 09.00-10.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера
у грађевинарству;
Примена рачунара; ПРАКСА
кабинет 4
четвртак 09.00-10.00
2 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
уторак 14.00-15.00 Технологија грађења;
Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Завршни радови и
унутрашње инсталације
кабинет 14
четвртак 10.00-11.00
3 Оливера Јеремић
oliverajeremic@vggs.rs
четвртак 10.00-11.00 Грађевински материјали; Бетонске конструкције 1; Бетонске конструкције 2; Екологија; Хидротехника кабинет 14
петак 13.00-14.00
4 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
понедељак 16.15-17.15 Урбанизам 1; Урбанизам 2; Нацртна геометрија 1 и
Нацртна геометрија 2
кабинет 7
уторак 13.00-14.00
5 Сара Ђаловић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 14.30-15.30 Урбанизам 1; Урбанизам 2;
Архитектонске конструкције;
Грађевинске конструкције
 
уторак 12.50-13.50