ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински одсек

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА 2021/2022. годину

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Милољуб Албијанић
miloljub.albijanic@mts.rs
понедељак 16.30-18.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара
канцеларија приземље
2 Петар Момчиловић
(асистент/сарадник)
petar0838@gmail.com
четвртак 15.45-16.45 Математика 1;
Математика 2
кабинет 5
петак 14.15-15.15
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
уторак 12:00-14:00 Физика кабинет 15
среда 14:30-16:30
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
среда 14.00-16.00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са централном пројекцијом
кабинет 7
петак 12.00-14.00
5   др Весна
  Трифуновић-Драгишић
vggs.konstrukcije@gmail.com
уторак 08.30-10.30 Грађевинске
конструкције 1 и 2;
Архитектонске
конструкције 1 и 2
кабинет 17
петак 08.30-10.30
6 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
понедељак 13.00-15.00 Грађевински материјали;
Механика тла и фундирање
кабинет 18
уторак 14.00-16.00
7 др Снежана Бајић
snezanamitrovic@vggs.rs
среда 14.00-16.00 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Савремене конструкције
кабинет 16
петак 14.00-16.00
8 др Горан Ћировић
cirovic@orion.rs
моб. тел. 062/88-56-254
  Управљање инвестицијама
(МСС Грађевинско инжењерство у високоградњи)
Студенти се могу јавити сваког дана путем email-а или мобилног телефона
9 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 08.30-10.30 Геодезија геодетски кабинет 2
среда 11.30-13.30 грађевински кабинет  9
10 Силва Костић
silvakostic@vggs.rs
уторак 11.00-13.00 Енглески језик;
Технички енглески
online
четвртак 13.00-15.00 кабинет 14
11 др Мирјана Ђурђевић
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
понедељак 10.00-12.00 Хидротехника;
Комунална инфраструктура;
Екологија
кабинет 7
петак 12.00-13.00
12 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
    Саобраћајнице 1;
Саобраћајнице 2;
Грађевинска економија
кабинет 11
   
13   др Марина
  Николић-Топаловић
vggsmntopalovic@gmail.com
среда 10.30-12.30 Завршни радови и
унутрашње инсталације;
Синтезни пројекат;
Ентеријер
кабинет 8
петак 14.00-16.00
14 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
уторак 13.45-15.45 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката
кабинет 5
среда 12.00-14.00
15 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
четвртак 13.30-15.30 Бетонске
конструкције 1 и 2;
Савремене методе, тех. и орг. Грађ.
кабинет 16
петак 10.00-12.00
16 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
понедељак 11:00-13:00 Управљање квалитетом
у грађевинарству,
Грађевинска механизација,
Основи грађевинарства;
Управљање инвестицијама
и Организација грађења
кабинет 9
среда 11:00-13:00
17 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
уторак 10.00-12.00 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Статика конструкција 2
кабинет 13
петак 10.00-12.00
18 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
понедељак 14.00-16.00 Статика конструкција 1;
Механика и отпорност материјала
кабинет 18
уторак 12.00-14.00
19 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
уторак 09.00-10.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара
кабинет 4
среда 12.00-14.00
20 мр Јасмина Тодоровић
jasmina.vggs@gmail.com
понедељак 13.30-15.30 Технологија грађења,
Механика тла и фундирање
- основне студије;
Бетонске конструкције у високоградњи,
Фундирање објеката високоградње
- мастер студије
кабинет 13
уторак +
четвртак
15.00-16.00
Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Марко Вуковић
markovukovic@vggs.rs
уторак 09.00-10.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара;
ПРАКСА
кабинет 4
среда 09.00-10.00
2 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
среда 13.30-14.30 Технологија грађења;
Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Завршни радови и
унутрашње инсталације
кабинет 14
четвртак 11.00-12.00
3 Оливера Јеремић
oliverajeremic@vggs.rs
четвртак 11.00-12.00 Грађевински материјали;
Бетонске конструкције 1;
Бетонске конструкције 2;
Екологија;
Хидротехника
кабинет 14
петак 12.00-13.00
4 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
четвртак 10.00-11.00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија
са перспективом;
Урбанизам 1; Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са
централном пројекцијом
кабинет 7
петак 10.45-11.45
5 Сара
Ђаловић/Милошевић
vggs.urb@gmail.com
vggs.konstrukcije@gmail.com
уторак 09.15-10.15 Урбанизам 1; Урбанизам 2;
Архитектонске конструкције;
Грађевинске конструкције
 
петак 09.15-10.15
6 Наташа Зрилић
NatasaZrilic@vggs.rs
среда 11:00-12:00 Управљање квалитетом
у грађевинарству,
Грађевинска механизација,
Основи грађевинарства;
Управљање инвестицијама
и Организација грађења
 
петак 11:50-12:50
7   Александар Стаменов
aleksandarstamenov@vggs.rs
уторак 12:00-13:00 Геодезија геодетски
кабинет 1
среда 12:00-13:00