ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински одсек

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА 2020/2021. годину

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Вуле Алексић
vulealeksic@vggs.rs
уторак 11.00-13.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у
грађевинарству;
Примена рачунара
канцеларија приземље
2 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 12.00-14.00 Математика 1;
Математика 2
кабинет 5
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
понедељак 12.00-14.00 Физика кабинет 10
(Хајдук Станкова 2)
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић 
vggs.urb@gmail.com
четвртак 10.00-12.00 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија
са перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2;
Нацртна геомертрија
са централном пројекцијом
кабинет 7
5 мр Весна
Трифуновић-Драгишић
vesnatd@vggs.rs
петак 09.30-11.30 Грађевинске
конструкције 1 и 2;
Архитектонске
конструкције 1 и 2
кабинет 17
6 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
уторак 12.00-14.00 Грађевински материјали;
Механика тла и фундирање
кабинет 18
7 др Горан Ћировић
cirovic@orion.rs
професору
се јавите
на mail
   
8 др Снежана Митровић
snezanamitrovic@vggs.rs
четвртак 14.30-16.30 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Савремене конструкције
кабинет 16
9 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
среда 08.30-09.30 Геодезија геодетски кабинет 2
уторак 10.00-11.00 грађевински кабинет  9
10 мр Весна Јокановић
 vesnajokanovic@vggs.rs
петак 11.00-13.00 Енглески језик;
Технички енглески
кабинет 14
(Хајдук Станкова 2)
11 др Мирјана Ђурђевић
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
среда 10.00-12.00 Хидротехника;
Комунална инфраструктура;
Екологија
кабинет 7
12 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
четвртак 11.00-13.00 Саобраћајнице 1;
Саобраћајнице 2;
Грађевинска економија
кабинет 11
13 др Марина
Николић-Топаловић
mntopalovic@vggs.rs
    Завршни радови и
унутрашње инсталације;
Синтезни пројекат;
Ентеријер
кабинет 8
   
14 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
среда 12.00-13.00 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката
кабинет 5
петак 12.45-13.45
15 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
четвртак  13.00-15.00 Бетонске
конструкције 1 и 2;
Савремене методе,
тех. и орг. грађ. 
кабинет 16
16 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
уторак 14.00-15.00 Управљање квалитетом
у грађевинарству,
Грађевинска механизација,
Основи грађевинарства;
Управљање инвестицијама и
Организација грађења
кабинет 9
на другом спрату
четвртак 13.00-14.00
17 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
четвртак 09.00-11.00 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Статика конструкција 2
кабинет 13
18 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
уторак 13.30-15.30 Статика конструкција 1;
Механика и отпорност материјала
кабинет 18
19 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
уторак  11.30-13.30 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара
кабинет 4
20 мр Јасмина Тодоровић
jasmina.vggs@gmail.com
уторак 13.00-15.00 Технологија грађења,
Механика тла и фундирање -основне студије;
Бетонске конструкције у високоградњи,
Фундирање објеката
високоградње - мастер студије
кабинет 13
Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Марко Вуковић
markovukovic@vggs.rs
понедељак 09.00-10.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у
грађевинарству;
Примена рачунара; ПРАКСА
кабинет 4
2 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
четвртак 13.30-14.30 Технологија грађења;
Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Завршни радови и
унутрашње инсталације
кабинет 14
3 Оливера Јеремић
oliverajeremic@vggs.rs
среда 11.00-12.00 Грађевински материјали;
Бетонске конструкције 1;
Бетонске конструкције 2;
Екологија; Хидротехника
кабинет 14
4 Марија Дивац 
vggs.urb@gmail.com
marijamicovic@vggs.rs
уторак 09.50-10.50 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са
перспективом;
Урбанизам 1; Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са
централном пројекцијом
кабинет 7
5 Сара
Ђаловић-Милошевић
vggs.urb@gmail.com
петак 09.30-10.30 Урбанизам 1; Урбанизам 2;
Архитектонске конструкције;
Грађевинске конструкције