Gradjevinski odsek

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

MASTER STUDIJE - RASPORED KONSULTACIJA
za 2017/2018. godinu

R.b. Predmetni nastavnik Termini   Predmet Kabinet
Dan     Vreme    
1 dr Vule Aleksić
vulealeksic@vggs.rs
utorak 12.00-13.00 Informacioni sistemi,
Modelovanje u analizi konstrukcija
kancelarija
prizemlje
četvrtak 11.00-12.00
2 dr Katarina
Jevtić-Novaković
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
ponedeljak 14.30-15.30 Osnovi arhitektonskog projektovanja kabinet 7
utorak 11.00-12.00
3 dr Iva Despotović
ivadespotovic@vggs.rs
utorak 14.45-15.45 Fundiranje objekata
visokogradnje,
Evropska tehnička regulativa u građevinarstvu
kabinet 18
petak 13.00-14.00
4 dr Aleksandra
Kostić-Milanović
akosticmilanovic@vggs.rs
ponedeljak 12.00-13.00 Proračun konstrukcija i
aseizmičko projektovanje
kabinet 10
sreda 14.00-15.00
5 dr Goran Ćirović
investicije@vggs.rs
četvrtak 11.00-12.00 Urbanističko građevinske procedure,
Upravljanje investicijama,
Stručna praksa,
Primenjeni istraživački rad
kancelarija prizemlje
petak 11.00-12.00
6 dr Snežana Mitrović
snezanamitrovic@vggs.rs
sreda 14.30-15.30 Metalne konstrukcije u visokogradnji,
Spregnute i PNP konstrukcije,
Trajnost, održavanje,
sanacija i rekonstrukcija
objekata visokogradnje,
Savremene konstrukcije
kancelarija
prizemlje
četvrtak 14.30-15.30
7 dr Mirjana Đurđević
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
utorak 14.30-15.30 Metodologija naučno-stručnog istraživanja,
Gradski infrastrukturni sistemi,
Energetska efikasnost i sertifikacija zgrada
kabinet 7
sreda 12.00-13.00
8 dr Darko Plamenac
darkoplamenac@vggs.rs
ponedeljak 18.00-19.00 Upravljanje projektima,
Teorija planiranja
kabinet 11
četvrtak 08.20-09.20
9 mr Marina
Nikolić-Topalović
mntoplalovic@vggs.rs
ponedeljak 14.30-15.30 Energetska efikasnost
i sertifikacija zgrada
kabinet 8
utorak 15.15-16.15
10 mr Zoran Živković
zoranzivkovic@vggs.rs
sreda 12.00-13.00 Osnovi arhitektonskog
projektovanja
kabinet 5
petak 14.30-15.30
11 dr Dragan Nikolić
nikolic@vggs.rs
četvrtak 10.00-11.00 Betonske konstrukcije u visokogradnji,
Spregnute i PNP konstrukcije,
Trajnost, održavanje, sanacija i rekonstrukcija objekata visokogradnje
kabinet 16
petak 14.15-15.15
12 mr Slobodan Jovović
slobodanjovovic@vggs.rs
četvrtak 11.30-12.30 Urbanističko građevinske procedure kabinet 9
petak 10.00-11.00
13 mr Dušan Turina
dturina@vggs.rs
ponedeljak 14.00-15.00 Modelovanje u analizi konstrukcija, Metalne konstrukcije u visokogradnji kabinet 13
sreda 14.00-15.00
14 dr Bojan Milošević
bojan@vggs.rs
ponedeljak 12.00-13.00 Zidane konstrukcije,
Proračun konstrukcija i aseizmičko projektovanje u visokogradnji
kabinet 18
sreda 14.00-15.00
15 mr Aleksandar Kostić
aleksandarkostic@vggs.rs
utorak 12.00-13.00 Informacioni sistemi kabinet 4
četvrtak 11.00-12.00
16 mr Jasmina Todorović
jasminatodorovic@vggs.rs
utorak 14.30-15.30 Betonske konstrukcije
u visokogradnji, Fundiranje objekata visokogradnje
kabinet 13
sreda 13.30-14.30


OBAVEŠTENJA:

14.11.2017.

Konsultacije kod prof. Ive Despotović

Konsultacije kod prof. Ive Despotović neće biti održane u utorak, 14.11.2017. zbog službenog puta.