GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Мастер струковне студије
Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА НА МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
за школску 2018/2019. годину