GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

  • Пријаве испита:
          13, 14, и 15. новембра
  • Пријава испита врши се уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине за школску 2018/2019. годину.
  • Испит се може пријавити само уз индекс.
  • Цена испита је 800 динара.
Р.б. Предмет Датум Време Сала Година
1 Mоделовање у анализи конструкција 16.11.2018. 14:30 РЦ 2
2 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 20.11.2018. 12:00 У1 2
3 Зидане конструкције у високоградњи 20.11.2018. 12:00 У1 1
4 Савремене конструкције 22.11.2018. 10:00 У1 2
5 Металне конструкције у високоградњи 22.11.2018. 10:00 У1 1
6 Спрегнуте и ПНП конструкције 22.11.2018. 10:00 У1 2
7 Бетонске конструкције у високоградњи 23.11.2018. 15:00 У1 1
8 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 23.11.2018. 15:00 У1 1
9 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 24.11.2018. 10:00 У1 1
10 Методологија научно-стручног истраживања 28.11.2018. 12:00 У1 1
11 Градски инфраструктурни системи 28.11.2018. 12:00 У1 2
12 Теорија планирања 30.11.2018. 12:00 У1 1
13 Управљање пројектима 30.11.2018. 12:00 У1 1
14 Основи архитектонског пројектовања 05.12.2018. 12:00 У4 2
15 Управљање инвестицијама 05.12.2018. 14:00 У1 1
16 Информациони системи 06.12.2018. 13:00 РЦ 1
17 Европска техничка регулатива у грађевинарству 07.12.2018, 13:00 У1 2
18 Фундирање објеката високоградње 07.12.2018, 13:00 У1 2
19 Урбанистичко грађевинске процедуре 12.12.2018. 14:00 У1 1