Gradjevinski odsek

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

JULSKI ISPITNI ROK 2017/18. GODINE

Napomene:

  • Prijave ispita:
          11. - 15. juna (redovni termini rada Studentske službe)
          9. juna (subota - od 9:00 do 11:00 sati)
  • Prijava ispita vrši se uz dokaz o uplati svih dospelih rata školarine
    za školsku 2017/2018. godinu.
  • Ispit se može prijaviti samo uz indeks.
  • Cena ispita je 800 dinara.

Na ispit obavezno poneti i indeks i ličnu kartu.

R.b. Predmet Datum Dan Vreme Sala Godina
1 Energetska efikasnost i sertifikacija zgrada 16.06.2018. subota 12:00 U4 1
2 Proračun konstrukcija i aseizmičko projektovanje 16.06.2018. subota 12:00 RC1 2
3 Osnovi arhitektonskog projektovanja 16.06.2018. subota 12:00 DS 2
4 Modelovanje u analizi konstrukcija 16.06.2018. subota 12:00 RC2 2
5 Upravljanje projektima 16.06.2018. subota 12:00 U4 1
6 Zidane konstrukcije u visokogradnji 16.06.2018. subota 14:00 AS 1
7 Evropska tehnička regulativa u građevinarstvu 22.06.2018. petak 15:00 U2 2
8 Fundiranje objekata visokogradnje 22.06.2018. petak 16:00 U2 2
9 Metodologija naučno-stručnog istraživanja 22.06.2018. petak 18:00 U2 1
10 Gradski infrastrukturni sistemi 22.06.2018. petak 18:00 U2 2
11 Metalne konstrukcije u visokogradnji 23.06.2018. subota 9:00 AS 1
12 Trajnost, održavanje, sanacija i rekonstrukcija objekata visokogradnje 23.06.2018. subota 11:00 AS 1
13 Spregnute i PNP konstrukcije 23.06.2018. subota 11:00 AS 2
14 Upravljanje investicijama 23.06.2018. subota 12:00 DS 1
15 Teorija planiranja 23.06.2018. subota 12:00 U2 1
16 Urbanističko građevinske procedure 29.06.2018. petak 16:00 AP 1
17 Informacioni sistemi 29.06.2018. petak 16:00 RC 1
18 Savremene konstrukcije 30.06.2018. subota 9:00 U2 2
19 Betonske konstrukcije u visokogradnji 30.06.2018. subota 12:00 AS 1