ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ВАНРЕДНИ ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      30. септембра и 1. октобра

Датум одржавања испита: 2. и 3. октобра 2019. године

Р.б. Предмет Датум: 2.10.2019. Датум: 3.10.2019. Година
Време Сала Време Сала
1 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 9:00 АС 9:00 АС 2
2 Основи архитектонског пројектовања 9:00 ДС 9:00 ДС 2
3 Mоделовање у анализи конструкција 9:00 АС 9:00 АС 2
4 Зидане конструкције у високоградњи 9:00 АС 9:00 АС 1
5 Управљање инвестицијама 9:00 АП 9:00 АП 1
6 Урбанистичко грађевинске процедуре 9:00 АП 9:00 АП 1
7 Информациони системи 9:00 РЦ 9:00 РЦ 1
8 Бетонске конструкције у високоградњи 9:00 АП 9:00 АП 1
9 Управљање пројектима 9:00 АП 12:00 АП 1
10 Теорија планирања 9:00 АП 12:00 АП 1
11 Европска техничка регулатива у грађевинарству 12:00 АС 12:00 АС 2
12 Фундирање објеката високоградње 12:00 АС 12:00 АС 2
13 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 12:00 ДС 12:00 ДС 1
14 Методологија научно-стручног истраживања 12:00 ДС 12:00 ДС 1
15 Градски инфраструктурни системи 12:00 ДС 12:00 ДС 2
16 Савремене конструкције 12:00 АП 12:00 АП 2
17 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 12:00 АП 12:00 АП 1
18 Металне конструкције у високоградњи 12:00 АП 12:00 АП 1
19 Спрегнуте и ПНП конструкције 12:00 АП 12:00 АП 2