ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

  • Пријаве испита:
          8., 12. и 13. новембра
  • Пријава испита врши се уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине за школску 2019/2020. годину.
  • Испит се може пријавити само уз индекс.
  • Цена испита је 800 динара.
Р.б. Предмет Датум Време Сала Година
1 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 16.11.2019. 9:00 У3 2
2 Зидане конструкције у високоградњи 16.11.2019. 9:00 У3 1
3 Савремене конструкције 19.11.2019. 13:00 У4 2
4 Европска техничка регулатива у грађевинарству 21.11.2019. 13:30 У1 2
5 Фундирање објеката високоградње 21.11.2019. 13:30 У1 2
6 Бетонске конструкције у високоградњи 27.11.2019. 13:00 У3 1
7 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 27.11.2019. 14:45 У1 1
8 Урбанистичко грађевинске процедуре 27.11.2019. 14:45 У1 1
9 Спрегнуте и ПНП конструкције 28.11.2019. 14:00 У1 2
10 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 28.11.2019. 14:00 У1 1
11 Металне конструкције у високоградњи 29.11.2019. 13:30 У4 1
12 Теорија планирања 02.12.2019. 14:30 У4 1
13 Управљање пројектима 02.12.2019. 14:30 У4 1
14 Информациони системи 02.12.2019. 9:00 РЦ 1
15 Методологија научно-стручног истраживања 03.12.2019. 13:00 У1 1
16 Градски инфраструктурни системи 03.12.2019. 13:00 У1 2
17 Mоделовање у анализи конструкција 06.12.2019. 12:30 РЦ 2
18 Управљање инвестицијама 11.12.2019. 12:30 У1 1
19 Основи архитектонског пројектовања 12.12.2019. 12:00 У1 2