ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2019/2020. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      18. јануара (субота), од 10 до 12 сати
      20., 21., 22. и 23. јануара (редовни термини рада студентске службе)

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава се врши уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине
      за школску 2019/2020. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Основи архитектонског пројектовања 27.01.2020. понедељак 13:00 2
2 Управљање пројектима 27.01.2020. понедељак 13:00 АС 1
3 Mоделовање у анализи конструкција 28.01.2020. уторак 16:00 РЦ 2
4 Европска техничка регулатива у грађевинарству 29.01.2020. среда 15:00 У2 2
5 Савремене конструкције 30.01.2020. четвртак 10:00 АП 2
6 Информациони системи 30.01.2020. четвртак 12:00 РЦ 1
7 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 01.02.2020. субота 9:00 АС 2
8 Зидане конструкције у високоградњи 01.02.2020. субота 9:00 АС 1
9 Металне конструкције у високоградњи 01.02.2020. субота 12:00 АП 1
10 Методологија научно-стручног истраживања 03.02.2020. понедељак 13:00 АС 1
11 Градски инфраструктурни системи 03.02.2020. понедељак 13:00 АС 2
12 Урбанистичко грађевинске процедуре 04.02.2020. уторак 13:00 АП 1
13 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 05.02.2020. среда 13:00 АП 1
14 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 05.02.2020. среда 15:00 У2 1
15 Бетонске конструкције у високоградњи 08.02.2020. субота 10:00 АП 1
16 Спрегнуте и ПНП конструкције 08.02.2020. субота 10:00 АП 2
17 Фундирање објеката високоградње 10.02.2020. понедељак 13:00 АС 2
18 Управљање инвестицијама 12.02.2020. среда 13:00 АП 1
19 Теорија планирања 12.02.2020. среда 13:00 АС 1

Црвеном бојом означени су предмети код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.