GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Мастер струковне студије

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2018/2019. година

ПРИЈАВА ИСПИТА
      21., 22., 23. и 24. јануара

НАПОМЕНЕ:
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
      ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
      Пријава испита врши се уз доказ о уплаћеној четвртој рати школарине
      за школску 2018/2019. годину.

На испит обавезно понети и индекс и личну карту.

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Основи архитектонског пројектовања 28.01.2019. понедељак 13:00 2
2 Управљање пројектима 28.01.2019. понедељак 13:00 АС 1
3 Европска техничка регулатива у грађевинарству 30.01.2019. среда 15:00 У2 2
4 Информациони системи 31.01.2019, четвртак 12:00 РЦ 1
5 Савремене конструкције 02.02.2019. субота 10:00 АП 2
6 Металне конструкције у високоградњи 02.02.2019. субота 10:00 АП 1
7 Методологија научно-стручног истраживања 04.02.2019. понедељак 13:00 АС 1
8 Градски инфраструктурни системи 04.02.2019. понедељак 13:00 АС 2
9 Урбанистичко грађевинске процедуре 05.02.2019. уторак 13:00 АП 1
10 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 06.02.2019. среда 15:00 У2 1
11 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 06.02.2019. среда 13:00 АП 1
12 Mоделовање у анализи конструкција 08.02.2019. петак 13:00 РЦ 2
13 Бетонске конструкције у високоградњи 09.02.2019. субота 10:00 АП 1
14 Спрегнуте и ПНП конструкције 09.02.2019. субота 10:00 АП 2
15 Фундирање објеката високоградње 11.02.2019. понедељак 13:00 АС 2
16 Управљање инвестицијама 13.02.2019. среда 13:00 АП 1
17 Теорија планирања 13.02.2019. среда 13:00 АС 1
18 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 23.02.2019. субота 9:00 АС 2
19 Зидане конструкције у високоградњи 23.02.2019. субота 9:00 АС 1