ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2021/2022. година

Право полагања испита у новембарско-децембарском апсолвентском испитном року имају студенти који су обновили другу годину студија школске 2021/2022. године (апсолвенти).

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • Испит се мора пријавити најкасније 5 (пет) дана пре заказаног термина датог испита.
  • Испити се пријављују лично, у студентој служби.

НАПОМЕНЕ:

  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Методологија научно-стручног истраживања 29.11.2021. понедељак 10:00 У3 1
2 Градски инфраструктурни системи 29.11.2021. понедељак 10:00 У3 2
3 Зидане конструкције у високоградњи 30.11.2021. уторак 12:00 ДС 1
4 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање 30.11.2021. уторак 12:00 ДС 2
5 Металне конструкције у високоградњи 01.12.2021. среда 14:00 У1 1
6 Савремене конструкције 01.12.2021. среда 14:00 У1 2
7 Информациони системи 08.12.2021. среда 12:00 РЦ 1
8 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката високоградње 09.12.2021. четвртак 14:00 У1 1
9 Урбанистичко грађевинске процедуре 10.12.2021. петак 14:00 У1 1
10 Енергетска ефикасност и сертификација зграда 10.12.2021. петак 14:00 У1 1
11 Фундирање објеката високоградње 13.12.2021. понедељак 13:00 У3 2
12 Управљање пројектима 15.12.2021. среда 14:00 У1 1
13 Mоделовање у анализи конструкција 16.12.2021. четвртак 13:00 У2 2
14 Бетонске конструкције у високоградњи 16.12.2021. четвртак 14:00 У1 1
15 Спрегнуте и ПНП конструкције 16.12.2021. четвртак 14:00 У1 2
16 Управљање инвестицијама 17.12.2021. петак 12:00 У4 1
17 Европска техничка регулатива у грађевинарству 20.12.2021. понедељак 13:00 У3 2
18 Теорија планирања 22.12.2021. среда 14:00 У3 1
19 Основи архитектонског пројектовања 22.12.2021. среда 12:00 У4 2