ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Управљање пројектима и инвестицијама


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 129 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1. ПРЕДАВАЊЕ
21.10.2021. 0. Уводно предавање - Садржај предмета 84 kb
21.10.2021. 01. Ток инвестиције 149 kb
21.10.2021. 02. Инвестициони пројекти 1.6 МB
21.10.2021. 03. Површина и запремина грађевинских објеката 3.4 MB
21.10.2021. 04. Процене вредности непокретности 540 kb
2. ПРЕДАВАЊЕ
21.10.2021. 05. Управљање пројектима 296 kb
21.10.2021. 06. Управљање инвестицијама 463 kb
21.10.2021. 07. Регулатива која се односи на инвестиције у грађевинарству 313 kb
21.10.2021. 08. Институције 6.6 MB
21.10.2021. 09. Стране финансијске институције 119 kb
21.10.2021. 10. Управљање уговарањем 286 kb
21.10.2021. 11. Уговори о грађењу 96 kb
21.10.2021. 12. Организација FIDIC 887 kb
3. ПРЕДАВАЊЕ - Инвестициони програм
21.10.2021. 13. Вредност грађевинског објекта - Инвестициони програм 477 kb
21.10.2021. 14. Инвестициони програм - Структура 137 kb
4. ПРЕДАВАЊЕ - ПРИМЕРИ: Инвестициони програм
21.10.2021. 15. Инвестициони програм ПРИМЕР 1
Нови сад
2.3 MB
21.10.2021. 16. Инвестициони програм ПРИМЕР 2
Поређење Суинвеститор - Куповина локације Чукарица
65 kb
21.10.2021. 17. Инвестициони програм ПРИМЕР 3
Поређење Суинвеститор - Куповина локације Врачар
65 kb
21.10.2021. 18. Инвестициони програм ПРИМЕР 4.1
ГП Карпошева улица Чукарица
4.1 MB
21.10.2021. 19. Инвестициони програм ПРИМЕР 4.2
Карпошева улица Чукарица
65 kb
21.10.2021. Доприноси и партиципације: Ценовник трошкова прикључења 2.8 MB
21.10.2021. Доприноси и партиципације: Допринос Цене 354 kb
21.10.2021. Доприноси и партиципације: Допринос за ГЗ 42 kb
5. ПРЕДАВАЊЕ - Бизнис план
21.10.2021. 20. Инвестиције Бизнис план Финансијски план 695 kb
21.10.2021. 21. Бизнис план из књиге 74 kb
21.10.2021. 22. Бизнис план - Садржај 19 kb
21.10.2021. 23. Финансисјки Показатељи инвестирања 52 kb
6. ПРЕДАВАЊЕ - ПРИМЕРИ: Бизнис план
21.10.2021. 24. Бизнис план Локална самоуправа 44 kb
21.10.2021. 25. Како направити бизнис план - Сајт Привредне коморе Србије 14 kb
21.10.2021. 26. Бизнис план - ПРИМЕР 1 634 kb
21.10.2021. 27. Бизнис план - ПРИМЕР 2 80 kb
7. ПРЕДАВАЊЕ - ПРИМЕРИ: Бизнис план
21.10.2021. 28. Бизнис план - ПРИМЕР 3 215 kb
21.10.2021. 29. Бизнис план - ПРИМЕР 4 190 kb
21.10.2021. 30. Бизнис план - ПРИМЕР 5 127 kb
21.10.2021. 31. Бизнис план за почетнике 9.4 MB
8. ПРЕДАВАЊЕ - Мрежни план
21.10.2021. 32. Мрежно планирање 2.1 MB
9. ПРЕДАВАЊЕ - Мрежни план
21.10.2021. 33. Мрежно планирање - скрипта 317 kb
21.10.2021. 34. Мрежни план: Прорачун напред-назад 105 kb
21.10.2021. 35. Мрежни план: Пример прорачуна 978 kb
10. ПРЕДАВАЊЕ - Мрежни план
21.10.2021. 36. Мрежно планирање 1 373 kb
21.10.2021. 37. Мрежно планирање 2 491 kb
11. ПРЕДАВАЊЕ - Мрежни план
21.10.2021. 38. Мрежно планирање на рачунару - ПРИМЕР из уџбеника 1.7 MB
21.10.2021. 39. Мрежно планирање - MS Project 678 kb
21.10.2021. 40. MS Project 2007 - Упутство 2.9 MB
12. ПРЕДАВАЊЕ - ПРИМЕРИ: Мрежни план
21.10.2021. 41. Мрежни план - ПРИМЕР 3: Геодетски радови 251 kb
21.10.2021. 42. Мрежни план - ПРИМЕР 2: Траса пута 300 kb
21.10.2021. 43. Мрежни план - ПРИМЕР 1: Снимање терена 409 kb
21.10.2021. 44. Мрежни план - ПРИМЕР 4: Железница 279 kb
21.10.2021. 45. Пример планирања геодетских радова 631 kb