GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije - Obaveštenja:

 

17.04.2019.

Консултације код проф. др Јасмине Недељковић

ОБАВЕШТЕЊЕ
о додатном термину консултација за студенте мастер студијског програма

Проф. др Јасмина Недељковић обавештава студенте 2. и 4. семестра мастер студија
да ће у суботу, 20.04.2019. одржати додатне консултације, у времену од 10ч. до13ч!


Београд , 17.04.2019.

Предметни наставник
др Јасмина Недељковић


 

07.04.2019.

Предмет: Пројектовање геодетских радова у инжењерству

Обавештавају се студенти мастер студија који слушају предмет Пројектовање геодетских радова у инжењерству да ће се предавањe на тему пројектовањa геодетских мрежа одржати у понедељак, 08.04.2019. године, у 16.15 часова. Присуство предавању је обавезно за све студенте.

Београд, 07.04.2019.

Предметни наставник


 

07.03.2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ :

Обавештавају се студенти прве године мастер студијског програма да у 09.03.2019. неће бити оджана кондензована настава за предмете Пројектовање у државном премеру и катастру и Процедуре и поступци у катастру непокретности 1, због спречености наставника! Пропуштени часови ће бити надокнађени по посебном плану, у договору са студентима!

У Београду, 07.03.2019.

др Јасмина Недељковић


 

04.03.2019.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ :

Обавештавају се студенти прве године мастер студијског програма да текуће недеље (од 04.03. до 09.03.2019). неће бити оджана предавања, а такође ни консултације, за предмете Пројектовање у области државног премера и катастра и Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 због спречености наставника! Пропуштени часови ће бити надокнађени по посебном плану, у договору са студентима!

У Београду, 04.03.2019.

др Јасмина Недељковић


 

04.03.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ  МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

У суботу 09.03.2019. године са почетком у 9.00 часова у сали бр. 4 одржаће се састанак студената II године студијског програма мастер струковних студија Геодезија–Геоматика. На састанку ће бити дате неопходне  информације у вези организације и динамике реализације наставних обавеза у IV семестру (Пројекат из изабране области, Стручна пракса 2, Примењени истраживачки рад, Завршни - мастер рад,...).

Присуство састанку је обавезно за све студенте који су уписали II годину мастер струковних студија.

 

Шеф Геодетског одсека
др Славољуб Томић