Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije - Obaveštenja:

 

15.01.2018.

POSEBAN RASPORED KONSULTACIJA SUBOTOM U JANUARU 2018. GODINE

Kondenzovana nastava (koja se izvodi subotom) na studijskom programu master strukovnih studija Geodezija-Geomatika u januaru 2018. godine izvodiće se u formi konsultacija kod predmetnih nastavnika, a koji će studentima biti na raspolaganju prema sledećem rasporedu:

Predmetni nastavnik Dan u nedelji Vreme
(čas)
Prostor
Prof.dr Slavoljub Tomić Subota
20.01.2018
09.00 – 13.00 Sala 3
Prof.dr Slobodan Pandžić Sala 2
Prof.dr Dragan Marković Rač. centar 2
Prof.dr Ivan Nikčević Sala 4
Prof.dr Goran Ćirović 10.00 – 14.00 Građevinski odsek
Prof.dr Zoran Popović Subota
27.01.2018
09.00 – 13.00 Rač. centar 1
Prof.dr JasminaOstojić-Nedeljković Sala 2
Prof.dr Katarina Jevtić-Novaković Sala 3
dr Marija Savanović Sala 4
mr Olivera Vasović Rač. centar 2

U Beogradu,15.01.2018.

 

29.12.2017.

Predmet: METODOLOGIJA PROJEKTOVANJA U GEODEZIJI

Polaganje kolokvijuma iz predmeta METODOLOGIJA PROJEKTOVANJA U GEODEZIJI
se zakazuje za PONEDELJAK 22.01.2018. god. sa početkom u 17.15 časova.
Časovi će dana 15.01.2018. godine biti održani kao konsultacije.

 

Predmetni nastavnik
dr Marija Savanović

Spisak pitanja za kolokvijum   [231 kb]