GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije - Stručna praksa

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi klik)
ili preuzmite materijal (desni klik>save link as...)
Veličina
dokumenta
09.03.2018. Obrazac za prijavu stručne prakse 1
u II semestru školske 2017/18. godine
  95 kb
09.03.2018. Obrazac za prijavu stručne prakse 2
i oblasti za primenjeni istraživački rad
u IV semestru školske 2017/18. godine
  98 kb
09.03.2018. Oblasti stručne prakse i primenjenog istraživačkog rada
  školske 2017/2018. godine
 106 kb

 

26.03.2018.

RASPORED STUDENATA ZA STRUČNU PRAKSU 1

OBLAST: FOTOGRAMETRIJA I INŽENJERSKA GEODEZIJA
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Slavoljub Tomić

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Simić Dalibor 60/17 MapSoft Beograd
2. Stamenov Aleksandar 62/17 MapSoft Beograd
3. Memarović Milorad 61/17 MapSoft Beograd

OBLAST: KARTOGRAFIJA, DRŽAVNI PREMER I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Dragan Marković

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Jovanović Jovica 40/17 PARS Beograd
2. Gavrilović Kristina 84/17 Geo-Image Petrovac na Mlavi
3. Životić Saša 109/17 Geo-Image Petrovac na Mlavi
4. Marković Jovan 113/17 GEOPUT Beograd
5. Spasić Aleksandra 54/17 SKN Topola
6. Janković nevena 53/17 SKN Guča
7. Dimitrijević Tijana 52/17 SKN Rakovica
8. Stojnić Danijela 51/17 SKN Rakovica

OBLAST: GEODETSKE MREŽE I KATSTAR NEPOKRETNOSTI
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Rajko Savanović

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Kračunović Aleksandar 102/17 GEOSMART Beograd
2. Vasiljević Marinko 22/17 Opštinska uprava Aranđelovac
3. Stevanović Lidija 15/17 JP PUTEVI SRBIJE Beograd
4. Neagić Stefan 49/17 SKN Kovin
5. Đurđević Aleksandar 111/17 GEOMAP Beograd
6. Mitrović Miloš 106/17 GRINIČ Niš

OBLAST: INŽENJERSKA GEODEZIJA
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Marija Savanović

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Matejić Jovan 1/17 PARS Beograd
2. Đorđeviđ Milan 32 /14 PUTINVEST Beograd
3. Vidojević Momir 45/17 JUGOPROJEKT Beograd
4. Rakićević Miloš 55/17 GEOPLAN Čačak
5. Bosanac Nikola 79/17 GEOTECH XYZ Beograd
6. Ćirković Đorđe 112/17 KOORDINATA-GEO Beograd
7. Nenadović Predrag 19/17 GEOPREMER MS Beograd

RASPORED STUDENATA ZA STRUČNU PRAKSU 2
I PRIMENJENI ISTRAŽIVAČKI RAD

OBLAST: KATSTAR NEPOKRETNOSTI I KOMASACIJA
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Jasmina Ostojić-Nedeljković

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Blagojević Slaviša 2/17 SKN Novi Pazar
2. Obradović Jovan 3/17 RGZ - Odeljenje  arhiva
3. Šaponjić Biljana 4/17 SKN Vršac
4. Obrović Dijana 8/17 RGZ - Sektor za nadzor
5. Stanimirović Ljiljana 9/17 SKN Loznica
6. Erić Mladenka 10/17 SKN Loznica
7. Milinković Plovdina 12/17 SKN Sokobanja
8. Lalić Vladimir 13/17 SKN - Novi Sad 2
9. Tajkov Natalija 14/17 SKN Bečej
10. Terzić Jelena 16/17 SKN Surčin
11. Bojović Jelena 29/17 RGZ - Izrda DKP
12. Todorović Nebojša 30/17 SKN  Zaječar
13. Nikolić Nemanja 33/17 SKN  Niš
14. Marinković Vera 34/17 SKN Surčin
15. Todorović Jasna 37/17 SKN Zemun
16. Drašković Miloš 48/17 SKN Čukarica
17. Veličković Julija 50/17 SKN Čukarica
18. Lazarov Svetlana 68/17 SKN Pančevo
19. Garić Danka 71/17 RGZ - Sektor za IKT
20. Protulipac Vesna 72/17 RGZ - Sektor za IKT
21. Georgijev Ljiljana 74/17 SKN Zvezdara
22. Drikić Marina 76/17 SKN Zemun
23. Milićev Lidija 77/17 RGZ - Savski Venac
24. Šekularac Saša 88/17 SKN Kruševac
25. Savić Milenija 89/17 RGZ - Izrada DKP
26. Ramić Asmir 91/17 SKN Tutin
27. Bresko Stevan 104/17 SKN Voždovac
28. Jokić Dragan 59/17 GEOJOKIĆ Beograd
29. Jelena Jovanović 70/17 KLM Inženjering Novi Sad

OBLAST: INŽENJERSKA GEODEZIJA
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Slobodan Pandžić

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Beljić Duško 18/17 Elektrodistribucija Valjevo
2. Nikolić Aleksandar 27/17 Geosmart Beograd
3. Zekanović Bojan 28/17 Geosmart Beograd
4. Pandžić Nenad 39/17 GEMARK Beograd
5. Ilić Boris 41/17 ALUMINA Zvornik
6. Bodiroga Saša 64/17 GEMARK Beograd
7. Pandurov Jadranka 73/17 GEOBANAT Zrenjanin
8. Petković Dušan 81/17 TraceGroup Beograd
9. Obradović Miloš 82/17 Obradović inženjering Kuršumlija
10. Tošić Predrag 90/17 GEO-KONTO Sopot
11. Đonlić Marko 92/17 GEMARK Beograd
12. Straka Djordje 95/17 Geosmart Beograd
13. Mitić Dimitrije 97/17 NIVELO Stara Pazova
14. Okuka Slaven 99/17 GEO-OKUKA Bijeljina
15. Popović Aleksandar 101/17 GEOSMART Beograd

OBLAST: FOTOGRAMETRIJA I INŽENJERSKA GEODEZIJA
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Slavoljub Tomić

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Antoković Nikola 31/17 RGZ - Odeljenje za topograf.
2. Stojanović Nebojša 38/17 GODEA COMPANY Novi Sad
3. Trivunović jelena   GEOPREMER Pančevo
4. Repanović Bojan 94/17 GEO-LEVEL Smederevo
5. Ivetić Petar 103/17 ELIT Beograd
6. Zmejkovska Jovana 58/17 GEOVIZIJA Pančevo
7. Krivokapić Ivana 78/17 GEOZOOM Kraljevo
8. Sredojević Mioljub 23/17 RB Kolubara Lazarevac
9. Živanović Bojan 24/17 RB Kolubara Lazarevac
10. Marinković Dragan 63/17 VIZURA Lazarevac
11. Bojić Đorđe 20/17 RB Kolubara Lazarevac

OBLAST: KARTOGRAFIJA I DRŽAVNI PREMER
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Dragan Marković

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Milivojević Mirjana 75/17 RGZ odeljenje za topograf.
2. Pantić Dragan 5/17 URBIM DOO Beograd
3. Tomić Aleksandar 46/17 GEOID Pančevo
4. Antonijević Bojan 66/17 GEOPLAN Svilajnac
5. Todorović Nenad 67/17 GEOPLAN Svilajnac
6. Obradović Branislav 100/17 BG-GEO Topola

OBLAST: GEODETSKE MREŽE I KATSTAR NEPOKRETNOSTI
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Rajko Savanović

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Mirković Aleksandar 93/17 GAUS Beograd
2. Manojlović Vladimir 98/17 RGZ
3. Bućan Ljubiša 42/17 Hidrosrem S.Mitrovica
4. Milovanović Miroslav 85/17 GEO PLAN Vrnjačka Banja
5. Goran Kolaković 86/17 KLM Inženjering Novi Sad
6. Mehmedović Jasmin 87/17 GEO Inženjering Tutin
7. Petronijević Milan 35/17 GEOPLAN Čačak
8. Simić Nebojša 83/17 Yugoprojekt Beograd
9. Trifunović Marko 26/17 GEOSPECIJAL Stara Pazova

OBLAST: INŽENJERSKA GEODEZIJA
MENTOR STRUČNE PRAKSE: prof. dr Marija Savanović

R.br. Prezime i ime Br. indeksa Mesto obavljanja Stručne prakse2
1. Zvjer Miodrag 6/17 PARS Beograd
2. Nikolić Gvozden 11/17 HIDROTEHNIKA Beograd
3. Ramadan Nermin 80/17 SM PLAN Beograd
4. Bunčić Slađana 44/17 NIS  NAFTAGAS
5. Jeremić Zoltan 96/17 AGM&GEOCENTRUM Bečej

 

09.03.2018.

OBLASTI STRUČNE PRAKSE I PRIMENJENOG ISTRAŽIVAČKOG RADA
školske 2017/2018. godine

Oblast Stručne prakse
 • Državni premer
 • Katastar nepokretnosti
 • Katastar vodova
 • Geodetske mreže
 • Geoinformacioni sistemi
 • Inženjerska geodezija
 • Deformaciona analiza
 • Fotogrametrija
 • Kartografija

NAPOMENE:

 • Student se opredeljuje za oblast Stručne prakse, a u IV semestru istovremeno i za oblast Primenjenog istraživačkog rada. Ove podatke unosi u prijavu koju predaje.
 • Prijavljivanje oblasti Stručne prakse / Primenjenog istraživačkog rada se mora obaviti do 16.03.2018. godine. Istovremeno student prijavljuje i firmu gde će obaviti Stručnu praksu/ Primenjeni istraživački rad.
 • Stručnu praksu prijavljuju studenti II i IV semestra strukovnih master studija.
 • Mentori iz redova nastavnika Škole za realizaciju Stručne prakse/Primenjenog istraživačkog rada će biti naknadno određeni, u skladu sa izabranim oblastima i brojem prijavljenih studenata.
 • Studenti će se na realizaciju Stručne prakse/Primenjenog istraživačkog rada upućivati uz odgovarajući akt VGGŠ, a istovremeno VGGŠ će sa organizacijom ili ustanovom u kojoj će se ova aktivnost realizovati sklapati odgovarajući ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
 • Organizacija ili ustanova u kojoj će se realizovati Stručna praksa/Primenjeni istraživački rad će iz redova svojih zaposlenih odrediti mentora, koji najmanje treba da ima zvanje diplomiranog inženjera geodezije.
 • Za organizaciju realizacije Stručne prakse/Primenjenog istraživačkog rada, kao i određivanje mentora iz redova nastavnika Škole odgovoran je prof. dr Slavoljub Tomić.

Uprava Geodetskog odseka