ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије - Стручна пракса

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
08.03.2021. Пријава стручне праксе 1
у II семестру школскe 2020/21. годинe
133 kb
08.03.2021. Пријава стручне праксе 2 и
области за примењени истраживачки рад

у IV семестру школскe 2020/21. годинe
136 kb

 

23.03.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ:
МАСТЕР Стручна пракса1 и МАСТЕР Стручна пракса2

Обавештавају се студети који обављају Мастер Стручну праксу1 и Мастер Стручну праксу2 из области КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ да ће се 24.03.2021., у 16.45h, одржати консултације у просторијама Школе у вези са обављањем Стручне праксе, обавезама студената и израде елабората Мастер Стручне праксе, као и другим питањима везаним за ову област!

У Београду, 23.03.2021.

Др Јасмина Недељковић


 

21.03.2021.

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ 2

Деформациона анализа

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Слободан Панџић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Дамјановић Сава M36/19
2 Гочанин Саша M4/20
3 Нешић Влада M18/20

Државни премер

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Стеван Радојчић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Алексић Угљеша M7/19
2 Вујиновић Никола M31/19
3 Јосиповић Недељко M34/19
4 Лазаревић Aлександар M35/19
5 Крстић Никола M40/19
6 Бајшански Дарко M43/19
7 Миловановић Владимир M12/20

Фотограметрија

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Славољуб Томић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Савић Марија M11/19
2 Чукановић Никола M26/19
3 Бранковић Катарина M42/19
4 Продановић Сунчица M44/19
5 Марковић Јелена M21/20

Геодетске мреже

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Рајко Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Лазовић Урош M45/19

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Рајко Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Гавриловић Кристина M84/17
2 Крачуновић Александар M102/17
3 Грбовић Лука M10/19
4 Пајовић Василије M28/19
5 Вукосављевић Бобан M13/20

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Слободан Панџић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Мацура Мирко M0/0
2 Рајковић Рајко M107/17
3 Бикић Ненад M17/18
4 Симов Никола M34/18
5 Стајић Александар M9/19
6 Нешић Иван M51/20

Катастар непокретности

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Јасмина Остојић-Недељковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Шуша Бојан M26/18
2 Тадић Нада M2/19
3 Јоргаћевић Никола M6/19
4 Илић Маја M5/20

Катастар водова

Руководилац стручне праксе 2:
проф. др Марија Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Симић Небојша M83/17
2 Илић Ненад M6/20
3 Павловић Игор M11/20
4 Остојић Александра M30/20
5 Миловановић Вук M50/20

 

20.03.2021.

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ 1

Државни премер

Руководилац стручне праксе 1:
проф. др Стеван Радојчић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Вујиновић Никола M31/19
2 Ранђеловић Вељко M15/20
3 Милорадовић Саша M16/20
4 Илић Јелена M22/20
5 Жарковић Ирина M36/20
6 Ракић Јелена M44/20
7 Петрoвић Милош M53/20

Фотограметрија

Руководилац стручне праксе 1:
проф. др Славољуб Томић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Аврамовић Вера M24/19
2 Крстић Никола M40/19
3 Продановић Сунчица M44/19
4 Стојановић Владан M14/20
5 Павловић Анастасија M28/20
6 Богићевић Александар M29/20
7 Васиљев Александар M34/20

Геоинформациони системи

Руководилац стручне праксе 1:
пред. др Зоран Срдић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Каровић Ивана M9/20

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе 1:
проф. др Рајко Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Крстојевић Душан M19/20
2 Марковић Стеван M20/20
3 Илић Вељко M26/20
4 Џоговић Анђела M38/20
5 Барјактаровић Филип M41/20

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе 1:
проф. др Слободан Панџић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Симов Никола M34/18
2 Мирковић Владимир M1/20
3 Мијаиловић Гордан M2/20
4 Крстајић Игор M8/20
5 Ивановић Ненад M32/20
6 Јањић Никола M37/20
7 Везмар Милош M39/20
8 Барјактаровић Филип M41/20
9 Милић Стефан M42/20
10 Милић Стефан M42/20

Катастар непокретности

Руководилац стручне праксе 1:
проф. др Јасмина Остојић-Недељковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Васиљевић Маринко M22/17
2 Богатиновић Божидар M13/19
3 Илић Maja M5/20
4 Секулић Сања M17/20
5 Радоњић Ђорђе M23/20
6 Андрић Невенка M25/20
7 Живановић Немања M43/20
8 Павловић Срећко M45/20

Катастар водова

Руководилац стручне праксе 1:
проф. др Марија Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Драгутиновић Марко M3/20
2 Илић Ненад M6/20
3 Вукојевић Јасна M31/20
4 Вељовић Никола M35/20
5 Васић Стефан M48/20

 

08.03.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV СЕМЕСТРА
(ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА) МАСТЕР СТУДИЈА

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА У IV СЕМЕСТРУ

 • Изборни предмет:
  • Пројекат из државног премера и катастра непокретности, или,
  • Пројекта из инжењерске геодезије, или
  • Пројекат из фотограметрије и картографије;
 • Стручна пракса;
 • Примењени истраживачки рад;
 • Завршни (мастер) рад;
 •  Полагање преосталих испита;

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Студенти се у складу са своји опредељењем, склоностима и могућностима опредељује за један од три понуђена изборна предмета:

 • Пројекат из државног премера и катастра непокретности, или,
 • Пројекта из инжењерске геодезије, или
 • Пројекат из фотограметрије и картографије;

Реализација изабраног предмета треба да се ослања на до сада стечена знања из изабране области, а реализује се према принципима и методологији усвојеним кроз предмете Методологија пројектовања у геодезији и Пројектовање у државном премеру и катастру или Пројектовању геодетских радова у инжењерству. Огледа се у самосталној изради одговарајуће пројектне документације на основу конкретног пројектног задатка из изабране области.   Реализује се уз менторски надзор и помоћ предметног наставника. Израђени пројекат се брани, чиме се полаже испит и на основу чега се добија оцена из овог предмета.

Специфичности предмета:

 • Пројекат из државног премера и катастра
  • Оспособљавање студента за израду стандардних пројеката геодетских радова у области државног премера, као и израда пројеката израде и одржавања катастра непокретности.
  • Студенти су оспособљени да на основу стечених знања могу израђивати стандардне пројекте геодетских радова у државном премеру, као и да могу израђивати пројекте оснивања и одржавања катастра непокретности на нивоу једне катастраске општине уз максималну примену стечених практичних знања и вештина.
 • Пројекат из инжењерске геодезије
  • Оспособљавање будућих мастер инжењера геодезије за израду геодетских пројеката из области инжењерске геодезије.
  • Кроз практичан рад студенти самостално израђују геодетске пројекте из инжењерске геодезије. При изради пројеката се прати технолошки развитак мерне технике и метода рада, а све у складу са важећим прописима и стандардима.
 • Пројекат из фотограметрије и картографије
  • Оспособљавање студента за израду пројеката за потребе израде стандардних фотограметријеких производа (ДМТ, ДКТП и ДОФ) или за креирање пројекта израде дигиталне картографске базе података и његову имплементацију.
  • Самостална израда пројеката  за реализацију стандардних фотограметријских процедура прикупљања података о простору, орторектификација и укључивање добијених података у ГИС, односно оспособљеност за самосталну израду пројекта дигиталне картографске базе података и његову имплементацију.

Детаљна упутства о реализацији активности везаних за овај предмет студентима ће дати предметни наставници.

СТРУЧНА ПРАКСА 2

Курикулумом студијског програма мастер струковних студија Геодезија-Геоматика предвиђено је да студенти у IV семестру обаве Стручну праксу 2 у трајању од 90 часова. Спроводи  се у организацијама, предузећима и установама које су надлежне за катастар непокретности, геодетски премер или им је основна делатност примењена геодезија у инжењерско-техничким областима. Има за циљ способљавање студената за самосталан рад, продубљавање практичних и теоретских знања и вештина, и овладавање са прописаним процедурама и поступцима у редовним активностима наведених институција и организација, истовремено сагледавајући потенцијалне проблеме и специфичности који могу бити предмет Примењеног истраживачког рада. Стручна пракса 2 се обавља по свему у складу са Статутом школе и другим правним актима.

Обављањем стручне праксе остварује се продубљено познавање правних норми, процедура и поступака у области катастра непокретности, катастра водова, државног премера, уређења земљишне територије, инжењерско техничким областима и оспособљеност за њихово спровођење у пракси, као и способност за самостално решавање свих стандардних задатака у овим областима.

Стручна пракса 2 се спроводи кроз самостални практични рад студената на решавању конкретних практичних задатака и смостално спровођење прописаних процедура и поступака. Изводи се под менторским руковођењем наставника Школе и одређеног ментора у установи или предузећу.  У току извођења стручне праксе студент води дневник и израђује Елаборат стручне праксе.

Стручна пракса се не оцењује бројчаном оценом, већ се само констатује њена успешна реализација увидом у дневник стручне праксе, елаборат стручне праксе, усмене одбране елабората стручне праксе и мишљења ментора у институцији или предузећу у којем је реализована стручна пракса. На основу тога студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова.

Детаљна упутства за обављање стручне праксе, вођење дневника стручне праксе и израду елабората стручне праксе студенти ће добити од стране додељеног ментора из редова наставника.

ПРИМЕЊЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (ПИР)

Циљ примењеног истраживачког рада је припрема студента за израду завршног мастер рада, а одвија се кроз упознавање са методологијом решавања конкретних практичних проблема и задатака из изабране области геодетског инжењерства, на основу  чега се израђује одговарајући семинарскои рад са темом која која треба да претходи изради  мастер рада. Циљ ове активности је и да студенту омогући свеобухватно сагледавање практичних проблема и задатака у изабраној ужој области и олакша дефинисање конкретног садржаја мастер рада.

Студент, након обављене Стручне праксе 2, у сарадњи са ментором из редова наставника и стручњацима одговарајуће институције или предузеће које се бави изабраном области геодетског инжењерства (од којих један треба да буде именован као ментор из привреде) идентификује потенцијалне практичне проблеме и задатке чије решавање може да буде предмет мастер рада.

На основу тога студент израђује семинарски рад на изабрану тему који садржи преглед литературе из изабране области, идентификацију проблема који се решава, опис метода за решавање проблема, закључке и предлог садржаја мастер рада.

У зависности од теме, део примењеног истраживачког рада може се обавити на терену, градилишту, служби за катастар непокретности, у бироима или у метролошким лабораторијама, институцијама и сл.

ПИР је самосталан рад студента на изради семинарског рада уз редовне консултације са изабраним наставником (ментором) и ментором из привреде.

Ментори дају упутства студенту, упућују га на одређену литературу и усмеравају га у циљу израде квалитетног семинарског рада.

Поред консултација са ментором, студент обавља и консултације и са другим наставницима и стручњацима из институција и предузећа које се баве проблематиком из области теме рада.

Завршени семинарски рад студент предаје наставнику на преглед и оцену. По успешном завршетку овог предмета студент пријављује мастер рад са предложеном темом

ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ И ПРИМЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
школске 2020/2021. године

 • Државни премер
 • Катастар непокретности
 • Катастар водова
 • Геодетске мреже
 • Геоинформациони системи
 • Инжењерска геодезија
 • Деформациона анализа
 • Фотограметрија
 • Картографија

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА:

 • Студент се опредељује за област Стручне праксе 2, а у IV семестру истовремено и за област Примењеног истраживачког рада. Ове податке уноси у пријаву коју предаје.
 • Пријављивање области Стручне праксе 2/ Примењеног истраживачког рада се мора обавити до 15.03.2021. године. Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити Стручну праксу/ Примењени истраживачки рад.
 • Пријављивање је електронско, попуњавањем пријаве на сајту Геодетског одсека ВГГШ и достављањем асистенту Милошу Марковић на E-mail адресу: milmarkovic85@gmail.com
 • Запослени студенти,који студирају уз рад, Стручну праксу и Примењени истраживачки рад обављају у организацији или установи где су запослени, у оквиру својих функционалних дужности.
 • Стручну праксу пријављују студенти II и IV семестра струковних мастер студија.
 • Ментори из редова наставника Школе за реализацију Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада ће бити накнадно одређени, у складу са изабраним областима и бројем пријављених студената.
 • Студенти ће се на реализацију Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада упућивати уз одговарајући акт ВГГШ, а истовремено ВГГШ ће са организацијом или установом у којој ће се ова активност реализовати склапати одговарајући уговор о пословно-техничкој сарадњи.
 • Студенти који се определе за обаљање Стручне праксе у организационим једницама Републичког геодетског завода пријављују се додељеном ментору и чекају сгаласност надлежног оргна Републичког геодетског завода за обављање стручне праксе, а у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације.
 • Организација или установа у којој ће се реализовати Стручна пракса/Примењени истраживачки рад ће из редова својих запослених одредити ментора, који најманје треба да има звање дипломираног инжењера геодезије.
 • За организацију реализације Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада, као и одређивање ментора из редова наставника Школе одговоран је проф. др Слободан Панџић.
 • Неопходно је да се Пријава Стручне праксе и области Примењеног истраживачког рада, читко и прецизно попуни, са свим траженим подацима.
 • Обавезно навести функционалну E-mail адресу и контакт телефон ради неопходних контаката са додељеним ментором.
 • За организацију стручне праксе и наставе из изабраних предмета, као и расподелу студената одговоран је проф. др Слободан Панџић.