ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Master strukovne studije - Stručna praksa

 

21.03.2019.

СТРУЧНА ПРАКСА 1
РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ОБЛАСТИМА И МЕНТОРИМА

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Ментор стручне праксе: проф. др Јасмина Остојић-Недељковић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Урош Ничић С 44/16
2. Кристина Дрљан С 48/16
3. Филип Обрадовић С 53/11
4. Марија Андрић М 4/18
5. Марио Стевановић М 21/18
6. Ивана Митровић М 21/18
7. Јелена Радојевић М 24/18
8. Александар Медаковић М 7/18
9. Маја Огњановић М 25/18

ФОТОГРАМЕТРИЈА

Ментор стручне праксе: проф. др Славољуб Томић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Александар Петковић М 15/18
2. Марија Бурсаћ М 9/18
3. Александар Ћуковић М 5/18
4. Кристина Гавриловић М/84/17
5. Робет Латин М 38/18

ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

МЕНТОР СТРУЧНЕ ПРАКСЕ: проф. др Слободан Панџић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Стефан Миливојевић М 27/18
2. Душан Небригић М 114/17
3. Душан Павловић М 23/18
4. Милош Пундјијевић М 10/18
5. Никола Совиљ М 35/18
6. Никола Огњановић М 32/18
7. Илија Радуловић М 39/18

ДРЖАВНИ ПРЕМЕР

Ментор стручне праксе: др Марија Савановић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Крнојелац Жарко М 2/18
2. Бојан Шуша М 26/18

СТРУЧНА ПРАКСА 2
И ПРИМЕЊЕНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ОБЛАСТИМА И МЕНТОРИМА

КАТСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И КОМАСАЦИЈА

Ментор: проф. др Јасмина Остојић-Недељковић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Стеван Бреско М 104/17
2. Милица Апостоловић М 110/17
3. Дубравко Анђелић М 57/17
4. Тијана Димитријевић М 52/17
5. Александар Иштван М 56/17

ФОТОГРАМЕТРИЈА

Ментор: проф. др Славољуб Томић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Александра Спасић М 54/17
2. Петар Васиљев М 28/18
3. Владимир Шавија М 29/18
4. Душан Петровић М 14/18
5. Миро Крезовић М 105/17
6. Александар Стаменов М 62/17
7. Милорад Мемаровић М 61/17
8. Далибор Симић М 60/17
9. Робет Латин М 38/18

ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

Ментор: проф. др Слободан Панџић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Милош Ракићевић М 55/17
2. Никола Босанац М 79/17
3. Предраг Ненадовић М19/17
4. Душан Небригић М 114/17

КАРТОГРАФИЈА И ДРЖАВНИ ПРЕМЕР

Ментор: проф. др Драган Марковић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Стефан Неагић М49/17
2. Невена Јанковић М53/17
3. Мирослав Миловановић М 85/17
4. Димитрије Митић М 97/17
5. Андрија Тодорић М 37/18
6. Јован Марковић М113/17

ДРЖАВНИ ПРЕМЕР

Ментор: проф. др Марија Савановић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Маринко Васиљевић М 22/17
2. Лидија Стевановић М 15/17
3. Андреј Антонијевић М 20/18

ГЕОДЕТСКЕ МРЕЖЕ И ДРЖАВНИ ПРЕМЕР

Ментор: проф. др Рајко Савановић

Р.бр. Име и презиме Бр. индекса
1. Милош Марјановић М 30/18
2. Јовановић Јовица М 40/17
3. Никола Вујичић М 11/18

 

04.03.2019.

ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ И ПРИМЕЊЕНОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
школске 2018/2019. године

Област Стручне праксе
 • Државни премер
 • Катастар непокретности
 • Катастар водова
 • Геодетске мреже
 • Геоинформациони системи
 • Инжењерска геодезија
 • Деформациона анализа
 • Фотограметрија
 • Картографија

НАПОМЕНЕ:

 • Студент се опредељује за област Стручне праксе, а у IV семестру истовремено и за област Примењеног истраживачког рада. Ове податке уноси у пријаву коју предаје.
 • Пријављивање области Стручне праксе / Примењеног истраживачког рада се мора обавити до 15.03.2019. године. Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити Стручну праксу/ Примењени истраживачки рад.
 • Стручну праксу пријављују студенти II и IV семестра струковних мастер студија.
 • Ментори из редова наставника Школе за реализацију Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада ће бити накнадно одређени, у складу са изабраним областима и бројем пријављених студената.
 • Студенти ће се на реализацију Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада упућивати уз одговарајући акт ВГГШ, а истовремено ВГГШ ће са организацијом или установом у којој ће се ова активност реализовати склапати одговарајући уговор о пословно-техничкој сарадњи.
 • Организација или установа у којој ће се реализовати Стручна пракса/Примењени истраживачки рад ће из редова својих запослених одредити ментора, који најмање треба да има звање дипломираног инжењера геодезије.
 • За организацију реализације Стручне праксе/Примењеног истраживачког рада, као и одређивање ментора из редова наставника Школе одговоран је проф. др Славољуб Томић.

Управа Геодетског одсека