ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Ценовник услуга школе

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ШКОЛА
школска 2021/2022. година

Р.б. ШКОЛАРИНА Износ (РСД)
1 ШКОЛАРИНА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА - 60 ЕСПБ 75.000
Школарину плаћају самофинасирајући студенти (кандидати рангирани као такви на пријемном испиту, студенти који су остварили више од 37 а мање од 48 ЕСПБ бодова из текуће године и они који се нису рангирали у оквиру утврђене квоте за буџетска места на одговарајућој години студија). 
Самофинансирајући студенти који први пут уписују годину не плаћају пренете испите из претходне године (приликом уписа треће године плаћају се испити пренети из прве године).
Студенти који су уписани по основу преласка са друге акредитоване високошколске установе плаћају школарину за текућу школску годину у износу од 75.000 РСД без обзира на то коју годину студија уписују, број ЕСПБ бодова који уписују или број испита који им се признаје.
Школарину је могуће платити у пет рата по следећој динамици:
 
1. рата плаћа се приликом уписа године 15.000
2. рата плаћа се до 15. јануара у текућој школској години 15.000
3. рата плаћа се до 15. марта у текућој школској години 15.000
4. рата плаћа се до 15. маја у текућој школској години 15.000
5. рата плаћа се до 15. августа у текућој школској години 15.000
2 ОБНОВА ГОДИНЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1.250 x ЕСПБ
Плаћају се ЕСПБ бодови свих неположених испита. Студенти који обнављају трећу годину ОС не плаћају ЕСПБ за стручну праксу а плаћају 25% вредности ЕСПБ завршног рада (укупно 4.000 РСД). Уколико је износ већи од 15.000 РСД могуће је плаћање на рате.

 
3 ПРЕНЕТИ ИСПИТИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (основне студије) 1.250 x ЕСПБ
Студенти који се финансирају из буџета плаћају све заостале испите из претходних година по вредности ЕСПБ бодова које ти испити носе   
4 УПИС VI СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ
СА V СЕМЕСТАРА
31,000
Плаћају студенти који су дипломирали по старим студијским програмима са пет семестара без обзира на број испита разлике који им утврди комисија за еквиваленцију испита. Износ је могуће платити у две рате и то 16.000 РСД приликом уписа а 15.000 РСД пре полагања последњег испита.
Уколико студент не дипломира у школској години уписа, у обавези је да обнови годину по редовним правилима обнове године након што у потпуности измири цену уписа у шести семестар.
 
5 ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА 1,300 €
6 ШКОЛАРИНА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА - 60 ЕСПБ 144.000
Школарину је могуће платити највише у 12 једнаких рата (од октобра текуће до септембра наредне године до 15. у месецу). Школарина мора бити у потпуности измирена пре полагања последњег испита.
Студенти који су завршили специјалистичке студије а уписују другу годину мастер студија, плаћају школарину за једну школску годну плус разлику у цени између последње цене специјалистичких и мастер студија (144.000 + 36.000 = 180.000 РСД).  Школарину је могуће платити на 12 једнаких рата по 15.000 РСД које се плаћају до сваког 15. у месецу закључно са 15. септембром.
Све уплате школарине које су студенти извршили за специјалистичке студије биће уважене тим студентима приликом уписа на мастер студије без обзира када су уплате извршене.
 
7 ОБНОВА ПРВЕ ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА  15.000
Студенти прве године мастер студија који су стекли мање од 37 ЕСПБ из прве године као и студенти који имају статус студента који студира уз рад а стекли су мање од 30 ЕСПБ бодова из прве године студија, обнављају прву годину студија.  
8 ОБНОВА ДРУГЕ ГОДИНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА
1) студенти који су положили све испите а до краја студија им је остао мастер рад, примењени истраживачки рад и стручна пракса (или мање)  3,000
2) студенти којима је до краја студија остао један испит  5,000
3) студенти којима је до краја студија остало два испита  10,000
4)студенти којима је до краја студија остало три или више испита  15,000
5) студенти који су у школској 2020/21. години уписали другу годину мастер студија по основу признатих испита са специјалистичких студија 3,000
9 ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА 2,000 €

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ШКОЛА, А КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛАРИНОМ

Р.б. НАЗИВ УСЛУГЕ Износ (РСД)
1 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  5.000
2 УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА 3.000
Плаћају студенти који се уписују први пут у прву годину студија. Индекс, ШВ-20 обрасци и пријавни лист се не плаћају.
Студенти који се уписују у Школу по основу преласка са факултета без пријемног испита плаћају 8.000 РСД  (као пријава на конкурс+упис у прву годину)
 
3 УПИС и ОБНОВА ГОДИНЕ НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА  1,500
Административни трошак плаћају сви студенти приликом уписа/обнове године, осим студената који први пут уписују прву годину студија
 
4 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА (основне студије)  1.000
5 ПОЛАГАЊЕ ДОДАТНИХ ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА  1.250 x ESPB
Плаћа се по броју ЕСПБ бодова испита који се полажу  
6 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ  3,000
7 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА (мастер студије)  10.000
8 ПОЛАГАЊЕ ДОДАТНИХ ИСПИТА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА  2.400 x ESPB
Плаћа се по броју ЕСПБ бодова испита који се полажу  
9 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА (основне и мастер студије)  800
Пријаву испита плаћају самофинансирајући студенти и студенти који су обновили годину а студенти који се финансирају из буџета плаћају пријаву оних испита које су пренели из претходних година. У ванредним роковима пријаву испита плаћају сви студенти.   
10 ПОТВРДЕ БИВШИМ СТУДЕНТИМА И НЕСТАНДАРДНЕ ПОТВРДЕ 1.000
11 МОЛБА ЗА ДОДЕЛУ ЕСПБ БОДОВА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  2,000
12 НАКНАДНИ УПИС У ГОДИНУ  2,000
Плаћају студенти који не изврше упис односно обнову године до 5. новембра у текућој школској години.
Ове накнаде могу да буду ослобођени студенти који су објективно били спречени да изврше упис у годину у предвиђеним терминима, о чему одлуку доноси директор ценећи сваки појединачни случај посебно.
 
13 ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГИХ АКРЕДИТОВАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА (по испиту) 900
14 ОВЕРЕН НАСТАВНИ ПЛАН
Наставни план ОС из 2012. г. могуће је добити и на енглеском језику
2.500
15 УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА  1.000
16 ИСПИСИВАЊЕ ИЗ ШКОЛЕ  1.500
17 ПОДИЗАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС (до два документа)  500
18 ПОДИЗАЊЕ ДОКУМЕНАТА НА РЕВЕРС (сва документа)  1.500
19 МОЛБА ЗА ПРОДУЖАВАЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА  2.000
Молбу су у обавези да поднесу сви студенти којима је истекао законски рок за завршетак студија (двоструки број школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студирања уз рад).
У школској 2019/2020. години молбу подносе студенти основних студија уписани школске 2013/2014. године и раније. Студенти специјалистичких студија могу прећи на програме мастер студија уз уважавање до сада уплаћене школарине на специјалистичким студијама.
 
20 ДИПЛОМА, ДОДАТАК ДИПЛОМИ и УВЕРЕЊЕ О ДИПЛОМИРАЊУ
(основне, специјалистичке и мастер студије)
5.000
21 ДУПЛИКАТ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ КОЈУ ИЗДАЈЕ ШКОЛА - ПО ИСПРАВИ
(индекс, диплома, додатак дипломи, као и уверење о дипломирању)
2.000

основне
студије

мастер
студије

заједничке
накнаде

Наведене накнаде важе од школске 2019/2020. године

 

ОД 04.03.2021. ГОДИНЕ СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:
3-10  - за студенте Грађевинског одсека,
3-20  - за студенте Геодетског одсека

Позив на број се наводи без модела и треба да гласи као у следећем примеру:

Модел и позив на број (одобрење)

 

3-10

или
Модел и позив на број (одобрење)

 

3-20