ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Геодетски одсек

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Основи фотограметрије
Фотограметрија и даљинска детекција
ГР
среда 9.00-10.00 кабинет 2
2 др Драган Марковић
draganmarkovic@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Геодетски планови
Уређење земљишне територије
кабинет 3
среда 11.00-12.00
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
уторак 16:30-17:30 Физика ГР
четвртак 9.00-10.00 кабинет 1
4 др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs
понедељак 12.30-13.30 Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет 5
четвртак 14.00-15.00
5 др Јасмина
Остојић-Недељковић
jasminaon@vggs.rs
среда 15.00-16.00 Државни премер и основи катастра
Катастар непокретности
Катастар водова
кабинет 1
четвртак 16.00-17.00
6 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 14.30-15.30 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
уторак 11.00-12.00
7 др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs
понедељак 16.00-17.00 Геодезија 2
Практична геодезија 2,
Геодетске мреже
Геодетске мреже у државном премеру
Геодетске мреже у инжењерству
кабинет 5
среда 8.15-9.15
8 др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs
среда 11.00-12.00 Савремене геодетске технологије кабинет 5
четвртак 16.00-17.00
9 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Математика 1
Математика 2
ГР
четвртак 13.00-14.00
10 мр Оливера Васовић
oliveravasovic@vggs.rs
понедељак 12.30-13.30 Геодезија 1
Практична геодезија 1
Законски прописи и менаџмент у геодезији
кабинет 3
среда 08.00-09.00
11 мр Милан Филиповић
milanfilipovic@vggs.rs
понедељак 13.30-14.30 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетска метрологија
кабинет 3
уторак 12.00-13.00
12 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 15.30-16.30 Основи грађевинарства ГР
четвртак 13.35-14.35
13 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
петак 10.15-11.15 Примена рачунара РЦ
понедељак 9.45-10.45 ГР
14 мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Геодетски премер 2
Геопросторне базе података
кабинет 5
среда 12.00-13.00
15 мр Весна Јокановић
vesnajokanovic@vggs.rs
петак 12.00-13.00 Технички енглески језик ГР
Р.б. Сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Звездана Јеличић
zvezdanajelicic@vggs.rs
петак 10.30-12.30 Математика 1
Математика 2
Примена рачунара
кабинет
4
или РЦ
2 Ана Стајчић
anastajcic@vggs.rs
понедељак 14.15-15.15 Информатика за инжењере
Примена рачунара
Геоинформациони системи
кабинет
5
или РЦ
петак 13.50-14.50
3 Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs
понедељак 9.30-10.30 Мерна несигурност
Рачун изравнања
Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет
1
четвртак 9.30-10.30
4 Марија
Димитријевић-Јовић
dimitrijevicmarija@vggs.rs
понедељак 14.00-16.00 Геодетски планови,
Геодезија 1
Основи фотограметрије
Фотограметрија и даљинска детекција
Уређење земљишне територије
кабинет
3
5 Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com
понедељак 10.00-11.00 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетска метрологија
Геодетски планови
кабинет
2
уторак 10.05-11.05
6 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
понедељак 16.15-17.15 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
уторак 13.00-14.00
7 Александар Стаменов
aleksandarstamenov@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Геодетски планови,
Геодезија 1
Катастар непокретности
Државни премер и основи катастра
кабинет
1
четвртак 12.30-13.30

 

ОБАВЕШТЕЊА:

10.12.2019.

Консултације код проф. Горана Ћировића:

У среду 11.12.2019. консултације код проф. Горана Ћировића ће се одржати од 14 до 15 часова уместо у време редовних консултација..


 

26.11.2019.

Консултације код др Рајка Савановића:

Због спречености наставника предавања из предмета Геодезија 2 и консултације код
др Рајка Савановића неће бити одржани у СРЕДУ 27.11.2019. год.

Термини за надокнаду наставе ће бити накнадно објављени.


 

18.11.2019.

Предмет: ФИЗИКА

У седмици од 18. до 22. новембра неће бити одржана предавања, вежбе и консултације из Физике због спречености професора. Термини надокнаде биће накнадно одређени.


 

17.11.2019.

Консултације код проф. Славољуба Томић:

Консултације код проф. Славољуба Томић, уместо у среду 20.11.2019. (како је распоредом планирано), биће одржане у уторак 19.11.2019. од 9.00 до 10.00 часова у кабинету бр.2.


 

08.11.2019.

Консултације код проф. Драгана Марковића:

Консултације код проф. Драгана Марковића, планиране за среду 13.11.2019. неће бити одржане у том термину, већ 21.11.2019. од 15 до 16 часова у каб. 3.