ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Геодетски одсек

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11.00-12.00 Основи фотограметрије
Геодезија (Грађевински одсек)
Фотограметрија и даљинска детекција
ГР
среда 11.30-12.30 кабинет
2
2 др Драган Марковић
draganmarkovic@vggs.rs
уторак 16.30-17.30  Уређење земљишне територије кабинет
3
среда 11.00-12.00 
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Физика кабинет
1
четвртак 14.30-15.30 ГР
4 др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs
понедељак 15.00-16.00  Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет
5
четвртак 14.00-15.00
5 др Јасмина
Остојић-Недељковић
jasminaon@vggs.rs
понедељак 14.00-15.00 Државни премер и основи катастра
Катастар непокретности
Катастар водова
кабинет
1
среда 14.00-15.00
6 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 13.00-14.00  Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
уторак 12.00-13.00 
7 др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs
уторак 13.00-14.00  Савремене геодетске технологије кабинет
5
среда 15.00-16.00 
8 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 12.30-13.30 Математика 1
Математика 2
ГР
четвртак 11.00-12.00
9 др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs
уторак 13.00-14.00 Геодезија 2
Практична геодезија 2,
Геодетске мреже
Геодетске мреже у државном премеру
Геодетске мреже у инжењерству
кабинет
5
четвртак 15.00-16.00
10 мр Оливера Васовић
oliveravasovic@vggs.rs
понедељак 15.00-16.00 Геодезија 1
Практична геодезија 1
Законски прописи и менаџмент у геодезији
кабинет
3
среда 15.00-16.00
11 мр Милан Филиповић
milanfilipovic@vggs.rs
уторак 13.00-14.00 Геодетски премер 1
Геодетска метрологија
кабинет
3
среда 15.00-16.00
12 мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Геодетски премер 2,
Геодетски планови
Геопросторне базе података
кабинет
5
уторак 13.00-14.00
13 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Основи грађевинарства ГР
четвртак 15.40-16.40
14 мр Весна Јокановић
vesnajokanovic@vggs.rs
четвртак 12.00-14.00 Технички енглески језик ГР
15 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Примена рачунара
Информатика за инжењере
РЦ
уторак 14.00-15.00 ГР
Р.б. Сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Звездана Јеличић
zvezdanajelicic@vggs.rs
среда 12.00-14.00 Математика 1
Математика 2
Примена рачунара
кабинет
4
или РЦ
2 Ана Стајчић
anastajcic@vggs.rs
среда 15.40-16.40 Информатика за инжењере
Примена рачунара
Геоинформациони системи
кабинет
4
или РЦ
четвртак 13.00-14.00
3 Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs
понедељак 12.00-13.00 Мерна несигурност
Рачун изравнања
Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет
1
четвртак 9.30-10.30
4 Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com
понедељак 12.00-13.00 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетска метрологија
Геодетски планови
кабинет
2
уторак 11.30-12.30
5 Марија Димитријевић-Јовић
dimitrijevicmarija@vggs.rs
среда 9.45-10.45 Геодетски планови,
Геодезија 1
Основи фотограметрије
Фотограметрија и даљинска детекција
Уређење земљишне територије
кабинет
3
среда 13.00-14.00
6 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
понедељак 13.00-14.00 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
четвртак 13.45-14.45
7 Александар Стаменов
aleksandarstamenov@vggs.rs
понедељак 12.30-13.30 Геодетски планови
Геодезија 1
Државни премер и основи катастра
Катастар непокретности
кабинет
1
уторак 12.30-13.30

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда консултација.

 

ОБАВЕШТЕЊА:

17.03.2020.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Проф. др Јасмина Недељковић:

Обавештавају се студенти основних и мастер студија да могу контактираати
проф. др Јасмину Недељковић
путем mail-a (који је објављен на сајту Школе)
уколико имају питања или недоумице у вези наставе и других активности!

У Београду, 17.3.2020.

проф. др Јасмина Недељковић