ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Геодетски одсек

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2019/20 ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Основи фотограметрије
Фотограметрија и даљинска детекција
ГР
среда 9.00-10.00 кабинет 2
2 др Драган Марковић
draganmarkovic@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Геодетски планови
Уређење земљишне територије
кабинет 3
среда 11.00-12.00
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
уторак 16:30-17:30 Физика ГР
четвртак 9.00-10.00 кабинет 1
4 др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs
понедељак 12.30-13.30 Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет 5
четвртак 14.00-15.00
5 др Јасмина
Остојић-Недељковић
jasminaon@vggs.rs
среда 15.00-16.00 Државни премер и основи катастра
Катастар непокретности
Катастар водова
кабинет 1
четвртак 16.00-17.00
6 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 14.30-15.30 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
уторак 11.00-12.00
7 др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs
понедељак 16.00-17.00 Геодезија 2
Практична геодезија 2,
Геодетске мреже
Геодетске мреже у државном премеру
Геодетске мреже у инжењерству
кабинет 5
среда 8.15-9.15
8 др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs
среда 11.00-12.00 Савремене геодетске технологије кабинет 5
четвртак 16.00-17.00
9 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Математика 1
Математика 2
ГР
четвртак 13.00-14.00
10 мр Оливера Васовић
oliveravasovic@vggs.rs
понедељак 12.30-13.30 Геодезија 1
Практична геодезија 1
Законски прописи и менаџмент у геодезији
кабинет 3
среда 08.00-09.00
11 мр Милан Филиповић
milanfilipovic@vggs.rs
понедељак 13.30-14.30 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетска метрологија
кабинет 3
уторак 12.00-13.00
12 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 15.30-16.30 Основи грађевинарства ГР
четвртак 13.35-14.35
13 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
петак 10.15-11.15 Примена рачунара РЦ
понедељак 9.45-10.45 ГР
14 мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Геодетски премер 2
Геопросторне базе података
кабинет 5
среда 12.00-13.00
15 мр Весна Јокановић
vesnajokanovic@vggs.rs
петак 12.00-13.00 Технички енглески језик ГР
Р.б. Сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Звездана Јеличић
zvezdanajelicic@vggs.rs
петак 10.30-12.30 Математика 1
Математика 2
Примена рачунара
кабинет
4
или РЦ
2 Ана Стајчић
anastajcic@vggs.rs
понедељак 14.15-15.15 Информатика за инжењере
Примена рачунара
Геоинформациони системи
кабинет
5
или РЦ
петак 13.50-14.50
3 Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs
понедељак 9.30-10.30 Мерна несигурност
Рачун изравнања
Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет
1
четвртак 9.30-10.30
4 Марија
Димитријевић-Јовић
dimitrijevicmarija@vggs.rs
понедељак 14.00-16.00 Геодетски планови,
Геодезија 1
Основи фотограметрије
Фотограметрија и даљинска детекција
Уређење земљишне територије
кабинет
3
5 Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com
понедељак 10.00-11.00 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетска метрологија
Геодетски планови
кабинет
2
уторак 10.05-11.05
6 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
понедељак 16.15-17.15 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
уторак 13.00-14.00
7 Александар Стаменов
aleksandarstamenov@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Геодетски планови,
Геодезија 1
Катастар непокретности
Државни премер и основи катастра
кабинет
1
четвртак 12.30-13.30

 

ОБАВЕШТЕЊА:

19.01.2020.

Консултације код Ане Стајчић:

Обавештавају се студенти да ће консултације код Ане Стајчић, планиране за понедељак, 20.01.2020. год., бити одржане у петак 24.01.2020. год. термину од 12.50 до 13:50 h.


 

17.01.2020.

Консултације код мр Милана Филиповића:

Обавештавају се студенти да ће се консултације код мр Милана Филиповића планиране за понедељак (20.01) и уторак (21.01.), одржати у четвртак 23.01.2020. од 11 до 13 часова.


 

17.01.2020.

Консултације код проф. др Горана Ћировића:

Консултације код проф. др Горана Ћировића биће одржане у
суботу 18.01.2020. од 10 до 12 часова.


 

17.01.2020.

Консултације код мр Оливере Васовић:

Обавештавају се студенти да консултације код мр Оливере Васовић, планиране за понедељак 20.01.2020. и среду 22.01.2020. год. неће бити одржане због спречености наставника. Надокнада консултација биће накнадно објављена.

За сва евентуална питања студенти могу слободно да контактирају предметног наставника путем званичне електронске поште на email: oliveravasovic@vggs.rs, односно, да се обрате сараднику Марији Димитријевић - Јовић за сва питања у вези са предметом Геодезија 1.

Напомена: Колоквијум из предмета Геодезија 1 ће бити одржан у заказаном термину.

у Београду, 17.01.2020. год.


 

15.01.2020.

Консултације код проф. др Слободана Панџића:

Обавештавају се студенти да ће консултације код проф. др Слободана Панџића планиране за четвртак, 16.01.2020. године, бити одржане у термину од 10:00 до 12:00 h.

Београд, 15.01.2020.