ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Геодетски одсек

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11:00-13:00 Основи фотограметрије
Геодезија (Грађевински одсек)
Фотограметрија и даљинска детекција
кабинет 4 
петак 11:50-13:50 ГР кабинет 9
2 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
понедељак  14:30-16:30 Физика ГР кабинет 15
четвртак 8:15-10:15
3 др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs
уторак  12:30-14:30 Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет 5
четвртак 12:00-14:00
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
среда 10:50-12:50 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР кабинет 7
петак 9:00-11:00
5 др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs
среда 13:00-15:00 Рачун изравнања кабинет 5
четвртак 14:00-16:00
6 др Милољуб Албијанић
miloljub.albijanic@mts.rs
понедељак 13.40-15.15 Математика 1
Математика 2
ГР кабинет 5
уторак  14.40-16.15 кабинет 1
7 др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs
среда 13:00-15:00 Геодезија 2
Геодетске мреже
кабинет 5
четвртак 14:00-16:00
8 др Гордана Јелић
gordanajelic@vggs.rs
четвртак 11:00-12:00 Технички енглески језик кабинет 1
9 др Зоран Срдић
zoran.srdic.vggsss@gmail.com
уторак  9:00-11:00 Информатика за инжењере
Геоинформациони системи
Геопросторне базе података
кабинет 3
среда 11:00-13:00
10 мр Оливера
Васовић Шимшић
oliveravasovic@vggs.rs
понедељак 11:30-13:30 Геодезија 1
Законски прописи и менаџмент у геодезији
Геодетска метрологија
кабинет 3
уторак 11:00-13:00
11 мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs
понедељак 13:00-15:00 Геодетски премер 1,
Геодетски премер 2
Геодетски планови
Савремене геодетске технологије
кабинет 5
петак 09:00-11:00
12 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
среда 13:45-15:45 Основи грађевинарства ГР
петак  12:20-14:20 кабинет 13
13 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
уторак 12:00-14:00 Примена рачунара  ГР кабинет 4
четвртак 11:00-13:00 РЦ
14 спец Милена Јочковић
milenajockovic@vggs.rs
понедељак 10:00-12:00 Државни премер и основи катастра
Катастар непокретности
Мерна несигурност
Уређење земљишне територије
кабинет 1
среда 11:00-13:00
Р.б. Сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Ана Стајчић
anastajcic@vggs.rs
среда 13:45-14:45 Информатика за инжењере
Примена рачунара
Геоинформациони системи
кабинет 4
четвртак 17:15-18:15
2 Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs
понедељак 12:00-13:00 Мерна несигурност
Рачун изравнања
Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет 1
четвртак 09:00-10:00
3 Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com
Уторак 10:00-11:00 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетска метрологија
Геодетски планови
кабинет 2
Петак 11:30-12:30
4 Марија
Димитријевић-Јовић
dimitrijevicmarija@vggs.rs
уторак 10:00-11:00 Геодезија 1
Основи фотограметрије
Фотограметрија и даљинска детекција
Државни премер и основи катастра
Уређење земљишне територије
кабинет 3
среда 10:00-11:00
5 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
среда 10:00-11:00 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР кабинет 7
петак 11:30-12:30
6 Петар Момчиловић
petar0838@gmail.com
понедељак 15:20-16:20 Математика 1
Математика 2
ГР кабинет 5
среда 14:30-15:30

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена.
од дана објављивања распореда консултација

 

ОБАВЕШТЕЊА:

13.01.2023.

Консултације код мр Станиславе Босиочић:

Надокнада консултација (од 09.01.2023.) ће се одржати дана 18.01.2023.(среда) у термину 12-14 часова у кабинету 5.


 

11.01.2023.

Консултације код мр Душана Турине:

Консултације које се одржавају 13.01.2023 биће одржане у термину од
11-13 часова 16.01.2023.