ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Геодетски одсек

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ

 

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 11:00-13:00 Основи фотограметрије
Геодезија (Грађевински одсек)
Геодетски задаци у примењеној геодезији
Фотограметрија и даљинска детекција
кабинет 4 
среда 10:30-12:30
2 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
уторак 14:00-16:00 Физика ГР/ кабинет 15 ГД
среда 14:00-16:00
3 др Слободан Панџић
slobodanpandzic@vggs.rs
уторак  13:00-15:00 Основи инжењерске геодезије
Геодетски задаци у примењеној геодезији
Инжењерска геодезија
кабинет 5
четвртак 11:00-13:00
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 16:15-18:15 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
уторак  12:00-14:00
5 др Марија Савановић
marijasavanovic@vggs.rs
понедељак 12:00-14:00 Рачун изравнања
Геодетски задаци у примењеној геодезији
кабинет 5
среда 14:00-16:00
6 др Милољуб Албијанић
среда  13.20-15.20 Математика 1
Математика 2
ГР
четвртак 14.20-16.20
7 др Рајко Савановић
rajkosavanovic@vggs.rs
уторак 13:00-15:00 Геодезија 2
Геодетски задаци у примењеној геодезији
Геодетске мреже
кабинет 5
четвртак 14:00-16:00
8 др Гордана Јелић
gordanajelic@vggs.rs
уторак 13:00-15:00 Технички енглески језик
среда 11:00-13:00
9 др Зоран Срдић
zoran.m.srdic@gmail.com
уторак  16:00-18:00 Информатика за инжењере
Геоинформациони системи
Геопросторне базе података
кабинет 3
среда 11:30-13:30
10 др Стеван Радојчић
stradojcic@sezampro.rs
уторак  11:00-13:00 Геодетски задаци у примењеној геодезији кабинет 3
петак 09:00-11:00
11 мр Оливера
Васовић Шимшић
oliveravasovic@vggs.rs
уторак  13:00-15:00 Геодезија 1
Законски прописи и менаџмент у геодезији
Геодетски задаци у државном премеру и катастру
Уређење земљишне територије
кабинет 3
среда 14:00-16:00
12 мр Станислава Босиочић
stanislavabosiocic@vggs.rs
понедељак 13:00-15:00 Геодетски премер 1,
Геодетски премер 2
Геодетски задаци у државном премеру и катастру
Геодетски планови
Савремене геодетске технологије
кабинет 5
уторак 08:00-10:00
13 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
понедељак 17:05-19:05 Основи грађевинарства ГР
уторак 08:30-10:30
14 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
понедељак  13:00-15:00 Примена рачунара
Информатика за инжењере
РЦ
уторак 13:00-15:00 ГР
15 спец Милена Јочковић
milenajockovic@vggs.rs
среда 09:00-11:00 Државни премер и основи катастра
Катастар непокретности
Мерна несигурност
Геодетски задаци у државном премеру и катастру
кабинет 1
петак 10:30-12:30
Р.б. Сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Ана Стајчић
anastajcic@vggs.rs
среда 10:05-11:05 Информатика за инжењере
Примена рачунара
Геодетски задаци у државном премеру и катастру
Геоинформациони системи
кабинет 5
петак 13:45-14:45
2 Јелена Панџић
jelenapandzic@vggs.rs
среда 10:30-11:30 Мерна несигурност
Рачун изравнања
Геодетски задаци у примењеној геодезији
Основи инжењерске геодезије
Инжењерска геодезија
кабинет 1
четвртак 09:00-10:00
3 Милош Марковић
milmarkovic85@gmail.com
понедељак 10:30-11:30 Геодетски премер 1
Геодетски премер 2
Геодетски задаци у примењеној геодезији
Геодетска метрологија
Геодетски планови
кабинет 2
уторак 10:30-11:30
4 Марија
Димитријевић-Јовић
dimitrijevicmarija@vggs.rs
понедељак 12:00-13:00 Геодезија 1
Основи фотограметрије
Геодетски задаци у државном премеру и катастру
Фотограметрија и даљинска детекција
Државни премер и основи катастра
Уређење земљишне територије
кабинет 3
петак 09:00-10:00
5 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
уторак 11:00-12:00 Нацртна геометрија са централном пројекцијом ГР
петак 11:00-12:00
6 Петар Момчиловић
petar0838@gmail.com
среда 16:15-17:15 Математика 1
Математика 2
ГР кабинет 5
четвртак 16:15-17:15

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена.
од дана објављивања распореда консултација

 

ОБАВЕШТЕЊА:

 

29.05.2023.

Консултације - Проф.др Славољуб Томић:

Због изненадних обавеза наставника, у уторак 30.05.2023.године неће бити консултација код Проф. др Славољуба Томић.
Надокнада овог термина консултација биће организована у договору са заинтересованим студентима.

 

23.03.2023.

Консултације код Милене Јочковић:

У петак 24.03.2023. год. неће бити одржане консултације због спречености наставника. Консултације ће бити одржане у измењеном термину у уторак 28.03.2023. год. од 9-11 часова.

 

13.03.2023.

Консултације код Милене Јочковић:

У среду 15.03.2023. год. консултације код Милене Јочковић ће бити одржане у измењеном термину од 15-17 часова. (уместо од 09-11 часова)

У петак 17.03.2023. год. неће бити одржане консултације због спречености наставника.

 

01.03.2023.

Консултације - Физика:

У среду 01.03.2023. године, због спречености професоранеће бити одржане консултације из Физике.

 

23.02.2023.

Консултације код Ане Стајчић:

У петак 24. фебруара, консултације код Ане Стајчић биће одржане у термину од 12.00 до 13.00, уместо од 13.45 до 14.45