GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Stručna praksa - Geodetski odsek

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi klik)
ili preuzmite materijal (desni klik>save link as...)
Veličina
dokumenta
22.02.2018. Obrazac za prijavu stručne prakse   92 kb
22.02.2018. Izborni predmeti i oblasti stručne prakse
u VI semestru   školske 2017/2018. godine
 111 kb
14.03.2014. Ugledni primer stručne prakse 2014  270 kb

 

08.03.2018.

Fotogrametrija i daljinska detekcija

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slavoljub Tomić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Joksimović Nenad 62/15

Državni premer

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Jasmina Nedeljković - Ostojić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Narančić Sava 122/12
2 Dabić Igor 1/14
3 Živković Branko 23/14
4 Grubić Vladimir 107/14
5 Stefanović Petar 23/15
6 Marković Marko 26/15
7 Mićić Milan 48/15

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Olivera Vasović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Mančić Žarko 27/15
2 Krnojelac Žarko 42/15
3 Pavlović Đorđe 58/15
4 Zorić Jelena 96/15
5 Nedeljkov Marija 113/15

Geodetske mreže u inženjerstvu

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Rajko Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Bodrožić Jovana 81/14

Geodetski premer

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Dragan Marković, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Stanković Nikola 10/15
2 Arsović Slavko 12/15
3 Golubović Pavle 47/15
4 Petković Aleksandar 65/15
5 Ničić Marjan 66/15
6 Radunović Marina 73/15

Rukovodilac stručne prakse:
pred. mr Milan Filipović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Valić Melanija 44/14
2 Milanović Uglješa 2/15
3 Vujadinović Mihailo 3/15
4 Milošević Lazar 25/15
5 Karličić Luka 41/15
6 Momčilović Ivan 67/15

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slavoljub Tomić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Lužanin Uroš 102/15

Geoinformacioni sistemi

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Zoran Popović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Jevtić Filip 44/15

Inženjerska geodezija

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Marija Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Đak Stefan 88/14
2 Grujić Ivan 14/15
3 Lazarević Milan 24/15
4 Vasić Stefan 53/15
5 Ognjanović Nikola 63/15
6 Lukić Momčilo 78/15
7 Džogović Anđela 116/15

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Rajko Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Sovilj Nikola 7/15
2 Muždalo Petar 21/15
3 Macura Mirko 55/15
4 Spasojević Nenad 68/15
5 Lupšić Uroš 91/15

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slavoljub Tomić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Veljović Nikola 37/15

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slobodan Pandžić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Dačić Aleksa 52/14
2 Krstić Nikola 8/15
3 Punđijević Miloš 22/15
4 Mančić Žarko 27/15
5 Čukanović Nikola 39/15
6 Janković Marko 59/15
7 Bursać Marija 77/15
8 Stević Ivana 110/15

Izrada KTP (DGP)

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Dragan Marković, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Krtinić Aleksandar 25/13
2 Kardašević Aleksa 76/14
3 Jovanović Marija 110/16
4 Jorgaćević Nikola 52/15

Katastar nepokretnosti

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Jasmina Nedeljković - Ostojić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Živković Aleksandra 78/9
2 Ćerić Neven 124/10
3 Malešić Milica 92/13
4 Koleski Ljubinka 8/14
5 Đermanović Gordana 15/14
6 Čolić Nemanja 24/14
7 Đurić Dejan 67/14
8 Savić Nemanja 69/14
9 Nikolić Bojana 4/15

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Olivera Vasović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Đorić Marija 5/15
2 Turnić Dimitrije 6/15
3 Živković Aleksandra 9/15
4 Jurišić Nemanja 31/15
5 Dukić Petra 35/15
6 Raščanin Aleksa 46/15
7 Perić Srđan 50/15
8 Živan Adrian 71/15

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slavoljub Tomić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Radojević Jelena 105/15
2 Matić Budimir 106/15


 

22.02.2018.

IZBORNI PREDMETI I OBLASTI STRUČNE PRAKSE U VI SEMESTRU
školske 2017/2018. godine

R.br. Izborni predmet Oblast stručne prakse / geodetskih zadataka
 1.
 
Geodetski zadaci u
državnom premeru i katastru
 • Državni premer
 • Katastar nepokretnosti
 • Katastar vodova
 • Uređenje zemljišne teritorije
 • Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
 • Geodetske mreže
 • Geoinformacioni sistemi
 • Izrada KTP (DGP)
 2.
 
Geodetski zadaci u
primenjenoj geodeziji
 • Inženjerska geodezija
 • Geodetske mreže u državnom premeru i inženjerstvu
 • Izravnanja mreža
 • Geodetsko snimanje detalja
 • Geodetska metrologija
 • Fotogrametrija i daljinska detekcija

NAPOMENE:

 • Student se opredeljuje za jedan od dva izborna predmeta i oblast u okviru izabranog predmeta, čime se opredelio i za oblast stručne prakse. Ove podatke unosi u prijavu, koju predaje studentskoj službi.
 • Prijavljivanje izabranog predmeta i oblasti stručne prakse/geodetskih zadataka se mora obaviti do 02.03.2018. godine. Istovremeno student prijavljuje i firmu gde će obaviti stručnu praksu i praktičnu nastavu iz izabranog predmeta.
 • Stručnu praksu mogu da prijave studenti koji su upisali treću godinu i obavili Praktičnu nastavu iz druge godine studija.
 • Mentori za realizaciju nastave iz izabranog predmeta i oblasti stručne prakse / geodetskih zadataka će biti naknadno određeni, u skladu sa brojem prijavljenih studenata.
 • Studenti će se na realizaciju izabranog predmeta i stručnu praksu upućivati uz odgovarajući akt VGGŠ.
 • Za organizaciju realizacije nastave iz izabranih predmeta i stručne prakse, kao i raspodelu studenata odgovoran je prof. dr Dragan Marković.

Uprava Geodetskog odseka