Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Stručna praksa - Geodetski odsek

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save target as)
Veličina
dokumenta
23.02.2017. Obrazac za prijavu stručne prakse   90 kb
23.02.2017. Izborni predmeti i oblasti stručne prakse u VI semestru
  školske 2016/2017. godine
 111 kb
14.03.2014. Ugledni primer stručne prakse 2014  270 kb

 

27.03.2017.

Spisak studenata koji stručnu praksu obavljaju u RGZ-u školske 2016/17:

1. Spasić Aleksandra SKN Čukarica, ul. Šumadijski trg 2
2. Dimitrov Ivana SKN Grocka bul. Oslobođenja 39B
3. Burazor Luka Odeljenje vodova, bul. V. Mišića 39
4. Đurđević Nemanja Odeljenje vodova, bul. V. Mišića 39
5. Ilić Jelena SKN Vračar, ul. Cara Dušana br. 1
6. Milosavljević Branko SKN Voždovac, ul. 27. mart br. 43-45
7. Pekeč Danijela SKN Vračar, ul. Cara Dušana br. 1
8. Aleksić Aleksandar SKN Loznica
9. Stojnić Danijela SKN Voždovac, ul. 27. mart br. 43-45
10. Bataz Vedrana SKN Čukarica, ul. Šumadijski trg 2
11. Cvejić Ninoslav SKN Zvezdara, ul. 27. mart br. 43-45
12. Nikolić Sanja SKN Zvezdara, ul. 27. mart br. 43-45
13. Ivanović Marija SKN Novi Beograd, Jurija Gagarina 81
14. Ćirović Uroš SKN Stari grad, ul. Cara Dušana br. 1
15. Petrović Miloš SKN Savski venac, ul. Svetozara Markovića br. 79
16. Dimitrijević Tijana SKN Palilula, ul. 27. mart br. 43-45
17. Milković Vladimir SKN Pančevo
18. Medaković Aleksandar SKN Zemun Kej oslobođenja 29/II
19. Mandarić Vukašin SKN Zemun Kej oslobođenja 29//II
20. Neagić Stefan SKN Kovin
21. Trifunović Nikola SKN Kosjerić
22. Đurđević Branko SKN Obrenovac, Vojvode Mišića 192
23. Zlatković Aleksandar SKN Pančevo

Potrebno je da se navedeni studenti jave načelnicima službi za katastar nepokretnosti prema spisku službi i adresama radi dogovora i realizacije stručne prakse. Studenti koji obavljaju stručnu praksu na teritoriji Beograda načelnicima Službi treba da se jave u četvrtak, 30.03.2017. godine. Isti termin važi i za studente koji vežbaju u odeljenju vodova. Studenti koji obavljaju stručnu praksu u SKN Zemun , načelniku službe treba da se jave u sredu 29.03.2017. godine u 9 časova. Studenti koji obavljaju stručnu praksu van Beograda kontakt treba da ostvare u narednim danima, u dogovoru sa načelnicima.
Sa sobom treba poneti indeks, a načelnici imaju ostale potrebne podatke. U službe gde praksu obavlja više studenata, studenti treba da budu u međusobnom kontaktu, i na dogovor odu zajedno. Na polovini stručne prakse, studenti treba da se jave mentorima u školi (po potrebi i ranije).Mentori u školi
Prof. dr Čedomir Cvijović
Prof. dr Jasmina Nedeljković Ostojić


 

07.03.2017.

Državni premer

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Čedomir Cvijović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Spasić Aleksandra 19/14

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Dragan Marković, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Petrović Jovana 22/14

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Jasmina Nedeljković - Ostojić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Đurđević Branko 25/12
2 Zlatković Aleksandar 94/13

Rukovodilac stručne prakse:
pred. mr Milan Filipović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Klasanović Aleksandar 29/14
2 Janković Nevena 55/14

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Olivera Vasović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Đorđević Vlastimir 1/13
2 Mašić Marko 43/14

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Rajko Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Grbović Luka 82/14

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slavoljub Tomić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Radisavljević Mihajlo 132/9
2 Ćerić Neven 124/10
3 Savić Strahinja 16/13

Geodetske mreže u državnom premeru

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Rajko Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Danković Sanja 25/14

Geodetske mreže u inženjerstvu

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Rajko Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Đurđević Aleksandar 7/14

Geodetski premer

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Dragan Marković, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Petrović Gojko 23/13
2 Berić Vukašin 14/14
3 Petković Đorđe 59/14

Rukovodilac stručne prakse:
pred. mr Milan Filipović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Vujić Filip 70/13
2 Stevanović Lidija 4/14
3 Drakulić Stevan 50/14
4 Memarović Milorad 61/14
5 Životić Nenad 103/14

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Olivera Vasović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Jovanović Jovan 2/14
2 Nenadović Predrag 70/14
3 Milošević Uroš 100/14
4 Miloradović Ivan 127/16

Rukovodilac stručne prakse:
v. pred. mr Rajko Savanović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Stajić Aleksandar 79/13
2 Kračunović Aleksandar 26/14

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slavoljub Tomić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Nikolić Aleksa 57/13
2 Despotović Rajko 57/14
3 Rakić Nikola 89/14

Geoinformacioni sistemi

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Zoran Popović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Dević Emilija 108/13
2 Vujičić Zoran 107/15

Inženjerska geodezija

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Slobodan Pandžić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Jovanović Miloš 158/9
2 Kojić Milan 103/11
3 Stamenković Dušan 105/13
4 Savić Milica 132/13
5 Stamenov Aleksandar 5/14
6 Ranđelović Veljko 6/14
7 Stanković Marko 12/14
8 Babić Nenad 13/14
9 Papić Nikola 20/14
10 Milenković Miloš 35/14
11 Tasić Milutin 42/14
12 Rundić Milan 45/14
13 Ćuković Aleksandar 48/14
14 Zarić Lazar 53/14
15 Gačić Milan 54/14
16 Simić Dalibor 68/14
17 Bjelić Danilo 72/14
18 Rakićević Miloš 80/14
19 Momić Uroš 83/14

Izrada KTP (DGP)

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Dragan Marković, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Lužaić Milan 129/12
2 Purić Marija 12/13
3 Karović Ivana 13/13
4 Pavlović Dušan 28/14

Katastar nepokretnosti

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Čedomir Cvijović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Dimitrov Ivana 82/8
2 Radović Miljana 143/12
3 Ilić Jelena 73/13
4 Milosavljević Branko 77/13
5 Pekeč Danijela 11/14
6 Aleksić Aleksandar 16/14
7 Stojnić Danijela 34/14
8 Bataz Vedrana 47/14
9 Cvejić Ninoslav 77/14
10 Nikolić Sanja 112/15
11 Ivanović Marija 111/16

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Jasmina Nedeljković - Ostojić, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Ćirović Uroš 45/12
2 Petrović Miloš 90/12
3 Dimitrijević Tijana 48/13
4 Milković Vladimir 3/14
5 Medaković Aleksandar 17/14
6 Mandarić Vukašin 18/14
7 Neagić Stefan 40/14
8 Miljković Lazar 49/14
9 Janković Marko 62/14
10 Trifunović Nikola 65/14
11 Petrović Đorđe 103/15

Katastar vodova

Rukovodilac stručne prakse:
prof. dr Zoran Popović, dipl. geod. inž.

R.br. Prezime i ime Br. ind.
1 Milanović Đorđe 98/13
2 Burazor Luka 30/14
3 Đurđević Nemanja 37/14
4 Matović Luka 63/14
5 Prusac Danijel 74/14

 

23.02.2017.

IZBORNI PREDMETI I OBLASTI STRUČNE PRAKSE U VI SEMESTRU
školske 2016/2017. godine

R.br. Izborni predmet Oblast stručne prakse / geodetskih zadataka
 1.
 
Geodetski zadaci u državnom premeru i katastru
 • Državni premer
 • Katastar nepokretnosti
 • Katastar vodova
 • Uređenje zemljišne teritorije
 • Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
 • Geodetske mreže u državnom premeru
 • Geoinformacioni sistemi
 • Izrada KTP (DGP)
 2.
 
Geodetski zadaci u primenjenoj geodeziji
 • Inženjerska geodezija
 • Geodetske mreže u inženjerstvu
 • Izravnanja mreža
 • Geodetsko snimanje detalja
 • Geodetska metrologija
 • Fotogrametrija i daljinska detekcija

NAPOMENE:

 • Student se opredeljuje za jedan od dva izborna predmeta i oblast u okviru izabranog predmeta, čime se opredelio i za oblast stručne prakse. Ove podatke unosi u prijavu, koju predaje studentskoj službi.
 • Prijavljivanje izabranog predmeta i oblasti stručne prakse/geodetskih zadataka se mora obaviti do 03.03.2017. godine. Istovremeno student prijavljuje i firmu gde će obaviti stručnu praksu i praktičnu nastavu iz izabranog predmeta.
 • Stručnu praksu mogu da prijave studenti koji su upisali treću godinu i obavili Praktičnu nastavu iz druge godine studija.
 • Mentori za realizaciju nastave iz izabranog predmeta i oblasti stručne prakse / geodetskih zadataka će biti naknadno određeni, u skladu sa brojem prijavljenih studenata.
 • Studenti će se na realizaciju izabranog predmeta i stručnu praksu upućivati uz odgovarajući akt VGGŠ.
 • Za organizaciju realizacije nastave iz izabranih predmeta i stručne prakse, kao i raspodelu studenata odgovoran je prof. dr Dragan Marković.

Uprava Geodetskog odseka