ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Стручна пракса - Геодетски одсек

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as....)
Величина
документа
08.03.2021. Пријава изборног предмета у VI семестру и
области стручне праксе у школској 2020/21. години
  134 kb
14.03.2014. Угледни пример стручне праксе 2014  270 kb

 

17.03.2021.

Важно обавештење:
Стручне области: Државни премер и Катастар непокретности

Студенти који обављају стручну праксу за наведене стручне области а нису доставили назив фирме или установе у којој ће обављати ову праксу треба то да учине у најкраћем временском року, путем mail-а.

Студенти који су у пријави за праксу навели назив фирме или установе у којој ће обављати ову праксу могу да се обрате студентској служби где ће моћи да подигну оверене упуте, са печатом Школе, да би што пре започели обављање струче праксе.

Студенти који желе да обаве стручну праксу у Републичком геодетском заводу треба путем mail-а да искажу своје интересовање, и да затим сачекају одговор ове институције!

За сва питања могу се обратити лично, у среду, 24.03.2021., од 10.30-12.30h,
или путем mailjasminaon@vggs.rs!

др Јасмина Недељковић


 

16.03.2021.

СТРУЧНА ПРАКСА 2020/2021.
Подела студената по предметима и менторима

Државни премер

Руководилац стручне праксе:
проф. др Јасмина Остојић-Недељковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Радичевић Александар 41/18

Геодетско снимање детаља

Руководилац стручне праксе:
пред. мр Оливера Васовић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Стојановић Стефан 26/17
2 Стајић Владимир 35/17
3 Кашерић Лука 47/17

Геоинформациони системи

Руководилац стручне праксе:
пред. др Зоран Срдић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Солујић Николина 44/17

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе:
проф. др Марија Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Танасковић Владимир 23/18
2 Јовашевић Марко 39/18
3 Петровић Александар 12/18

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе:
проф. др Рајко Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Зивлак Лазар 38/15
2 Цветковић Урош 6/17
3 Mиловановић Владимир 6/18

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе:
проф. др Слободан Панџић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Муждало Петар 21/15
2 Брковић Марјан 1/18
3 Поповић Александар 43/18
4 Вељовић Андреја 11/18

Израда КТП (ДГП)

Руководилац стручне праксе:
пред. мр Станислава Босиочић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Спасић Десимир 25/11
2 Ђурђевић Александра 30/17
3 Павлов Александар 3/18
4 Праизовић Стефан 10/18
5 Богдановић Филип 19/18

Катастар непокретности

Руководилац стручне праксе:
проф. др Јасмина Остојић-Недељковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Степановић Аница 55/16
2 Васиљевић Милица 8/17
3 Јовановић Јелена 37/17
4 Стевановић Александра 48/17
5 Бараћ Младен 67/17
6 Абрамовић Драгана 4/18
7 Рајковић Мирослав 24/18
8 Станојевић Бојана 63/18

Катастар водова

Руководилац стручне праксе:
проф. др Славољуб Томић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Симоновић Владимир 13/17
2 Јовановић Јелена 14/18
3 Пуртић Ана 59/18

 

08.03.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ VI СЕМЕСТРА
(ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА)

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА У VI СЕМЕСТРУ

 • Стручна пракса;
 • Изборни предмет:
  • Геодетски задаци у државном премеру и катастру – семинарски рад, или,
  • Геодетски задаци у примењеној геодезији – семинарски рад;
 • Дипломски рад;
 • Полагање преосталих испита;

СТРУЧНА ПРАКСА

Курикулумом студијског програма Геодезија-Геоматика предвиђено је да студенти у VI семестру обаве стручну праксу у трајању од 90 часова. Стручна пракса се спроводи у институцијама и установама које обављају послове из области: катастра непокретности и катастра водова, геодетског премера, уређења земљишне територије, просторног планирања и грађевинским и другим фирмама. Циљ стручне праксе је да се студенти упознају са реалним условима рада на катастру непокретности и катстру водова, рада на терену и у бироу као и са функционисањем установа, институција и предузећа који обављају ове активности. При томе се студенти оспособљавају за самосталан рад,  продубљују практична и теоретска знања и вештине, и овладавају са прописаним процедурама и поступцима у редовним активностима наведених установа, институција и предузећа. Стручна пракса се обавља по свему у складу са Статутом школе и другим правним актима.

Обављањем стручне праксе остварује се продубљено познавање правних норми, процедура и поступака у области катастра непокретности, катастра водова, државног премера, уређења земљишне територије, инжењерско техничким областима и оспособљеност за њихово спровођење у пракси, као и способност за самостално решавање свих стандардних задатака у овим областима.

Стручна пракса се спроводи кроз самостални практични рад студената на решавању конкретних практичних задатака и смостално спровођење прописаних процедура и поступака. Изводи се под менторским руковођењем наставника Школе и одређеног ментора у установи или предузећу.  У току извођења стручне праксе студент води дневник и израђује Елаборат стручне праксе.

Стручна пракса се не оцењује бројчаном оценом, већ се само констатује њена успешна реализација увидом у дневник стручне праксе, елаборат стручне праксе, усмене одбране елабората стручне праксе и мишљења ментора у институцији или предузећу у којем је реализована стручна пракса. На основу тога студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова.

Детаљна упутства за обављање стручне праксе, вођење дневника стручне праксе и израду елабората стручне праксе студенти ће добити од стране додељеног ментора из редова наставника.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Студенти се у складу са своји опредељењем, склоностима и могућностима опредељује за један од два понуђена изборна предмета:

 • Геодетски задаци у државном премеру и катастру или
 • Геодетски задаци у примењеној геодезији.

Реализација изабраног предмета треба да представља наставак активности у оквиру стручне праксе и обавља се у истим установама, институцијама или предузећима у трајању од две недеље. У оквиру овог предмета предвиђено је да студент самостално реализује неки конкретан практични задатак или учествује у реализацији комплексних здатака из области делатности установе, институције или предузећа у којима је реализована стручна пракса. Реализацију ове активности студенти ће обављати у сарадњи са ментором из Школе (наставник који му је додељен) и ментором из привреде (стручњак из фирме у кој се реализује задатак). На основу овог практичног рада студент израђује семинарски рад чија успешна одбрана представља полагање испита из изабраног предмета.

Детаљна упутства о реализацији активности везаних за овај предмет студентима ће дати додељени ментор из Школе.

Ментори из Школе (из редова наставника) ће студентима бити додељивани на основу њиховог опредељења за изборни предмет и област стручне праксе/геодетских задатака који су предвиђени за тај предмет и дати су у следећој табели.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У VI СЕМЕСТРУ
школске 2020/2021. године

Р.бр. Изборни предмет Област стручне праксе / геодетских задатака
1. Геодетски задаци у државном премеру и катастру
 • Државни премер
 • Катастар непокретности
 • Катастар водова
 • Уређење земљишне територије
 • Законски прописи и менаџмент у геодезији
 • Геоинформациони системи
 • Израда КТП (ДГП)
2. Геодетски задаци у примењеној геодезији
 • Инжењерска геодезија
 • Геодетске мреже у државном премеру и инжењерству
 • Изравнања мрежа
 • Геодетско снимање детаља
 • Геодетска метрологија
 • Фотограметрија и даљинска детекција

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА:

 • Студент се опредељује за један од два изборна предмета и област у оквиру изабраног предмета, чиме се определио и за област стручне праксе.
 • Пријављивање изабраног предмета и области стручне праксе/геодетских задатака се мора обавити до 12.03.2021. године.
 • Пријављивање је електронско, попуњавањем пријаве на сајту Геодетског одсека ВГГШ и достављањем асистенту Милошу Марковић на E-mail адресу: milmarkovic85@gmail.com.
 • Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити стручну праксу и наставу из изабраног предмета.
 • Стручну праксу могу да пријаве студенти који су уписали трећу годину и обавили Практичну наставу из друге године студија.
 • Ментори за реализацију наставе из изабраног предмета и области стручне праксе / геодетских задатака ће бити накнадно одређени, у складу са бројем пријављених студената и конкретних изабраних области.
 • Студенти ће се на обављање стручне праксе и наставе из изабраног предмета упућивати уз одговарајући акт ВГГШ и у договору са додељеним ментором.
 • Студенти који се определе за обаљање стручне праксе у организационим једницама Републичког геодетског завода пријављују се додељеном ментору и чекају сгаласност надлежног оргна Републичког геодетског завода за обављање стручне праксе, а у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације.
 • Неопходно је да се Пријава изборног предмета у VI семестру и области стручне праксе потпуно, читко и прецизно попуни, са свим траженим подацима.
 • Обавезно навести функционалну E-mail адресу и контакт телефон ради неопходних контаката са додељеним ментором.
 • За организацију стручне праксе и наставе из изабраних предмета, као и расподелу студената одговоран је проф. др Слободан Панџић.