GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Стручна пракса - Геодетски одсек

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as....)
Величина
документа
18.02.2019. Образац за пријаву стручне праксе  125 kb
18.02.2019. Изборни предмети и области стручне праксе
у VI семестру   школске 2018/2019. године
 128 kb
14.03.2014. Угледни пример стручне праксе 2014  270 kb

 

05.03.2019.

СТРУЧНА ПРАКСА СТУДЕНАТА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
Списак по предметима и менторима

Државни премер

Руководилац стручне праксе:
мр Оливера Васовић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Ристић Бојана 17/16
2 Цветановић Дијана 24/16
3 Руњаић Александра 30/16
4 Цакић Милан 38/16
5 Трифуновић Стефан 64/16
6 Гомбар Маја 78/16
7 Чоловић Лазар 106/16

Фотограметрија и даљинска детекција

Руководилац стручне праксе:
др Славољуб Томић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Васиљев Александар 2/16
2 Андан Милош 3/16
3 Глигорић Милица 9/16
4 Спасић Матеја 20/16
5 Медош Ана Марија 23/16
6 Јовановић Александра 29/16
7 Бранковић Катарина 59/16
8 Павловић Јована 86/16
9 Продановић Сунчица 118/16
10 Шанта Ирена Ирис 97/17

Геодетски премер

Руководилац стручне праксе:
мр Милан Филиповић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Ружић Ивана 10/16
2 Јовичић Милена 19/16
3 Кенћелић Даница 45/16
4 Лазаров Зорица 75/16
5 Димић Марија 76/16
6 Пајовић Василије 130/16
7 Јокић Немања 82/17
8 Вујиновић Никола 83/17

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе:
др Марија Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Јосиповић Милан 36/15
2 Ожеговић Никола 83/15
3 Станишић Стеван 28/16
4 Бугарић Вељко 40/16
5 Лазовић Урош 54/16
6 Дамјановић Сава 61/16
7 Илић Павле 70/16
8 Вучковић Урош 80/16
9 Милутиновић Бобан 89/17

Инжењерска геодезија

Руководилац стручне праксе:
др Слободан Панџић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Аврамовић Никола 40/11
2 Весовић Велизар 45/15
3 Миловановић Милош 4/16
4 Кудуз Милош 25/16
5 Јованић Немања 32/16
6 Главоњић Срђан 39/16
7 Ђедовић Небојша 47/16
8 Јосиповић Раде 56/16
9 Јосиповић Недељко 66/16
10 Миздрак Саша 72/16

Израда КТП (ДГП)

Руководилац стручне праксе:
др Драган Марковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Давитковић Ана 13/15
2 Јоцић Кристина 13/16
3 Ђоковић Давид 87/16
4 Дубоњац Филип 100/16
5 Павличић Војин 114/16
6 Лазаревић Александар 117/16

Изравнања мрежа

Руководилац стручне праксе:
др Рајко Савановић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Стојилковић Лука 150/11
2 Степановић Аница 55/16

Катастар непокретности

Руководилац стручне праксе:
др Јасмина Остојић Недељковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Бабић Марина 8/16
2 Богићевић Маријана 33/16
3 Белоица Павле 34/16
4 Ђорђевић Нина 35/16
5 Радовић Марко 36/16
6 Генчев Алекса 51/16
7 Николић Зорана 53/16
8 Вујчић Стефан 71/16
9 Анђелковић Милош 74/16
10 Клачар Немања 115/16

Катастар водова

Руководилац стручне праксе:
др Јасмина Остојић Недељковић, дипл. инж. геодез.

Р.бр. Презиме и име Бр. инд.
1 Ђенић Добривоје 86/10
2 Бајшански Дарко 67/16


 

18.02.2019.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У VI СЕМЕСТРУ
школске 2018/2019. године

Р.бр. Изборни предмет Област стручне праксе / геодетских задатака
1. Геодетски задаци у државном премеру и катастру
 • Државни премер
 • Катастар непокретности
 • Катастар водова
 • Уређење земљишне територије
 • Законски прописи и менаџмент у геодезији
 • Геодетске мреже
 • Геоинформациони системи
 • Израда КТП (ДГП)
2. Геодетски задаци у примењеној геодезији
 • Инжењерска геодезија
 • Геодетске мреже у државном премеру и инжењерству
 • Изравнања мрежа
 • Геодетско снимање детаља
 • Геодетска метрологија
 • Фотограметрија и даљинска детекција

НАПОМЕНЕ:

 • Студент се опредељује за један од два изборна предмета и област у оквиру изабраног предмета, чиме се определио и за област стручне праксе. Ове податке уноси у пријаву, коју предаје студентској служби.
 • Пријављивање изабраног предмета и области стручне праксе/геодетских задатака се мора обавити до 01.03.2019. године. Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити стручну праксу и практичну наставу из изабраног предмета.
 • Стручну праксу могу да пријаве студенти који су уписали трећу годину и обавили Практичну наставу из друге године студија.
 • Ментори за реализацију наставе из изабраног предмета и области стручне праксе / геодетских задатака ће бити накнадно одређени, у складу са бројем пријављених студената.
 • Студенти ће се на реализацију изабраног предмета и стручну праксу упућивати уз одговарајући акт ВГГШ.
 • За организацију реализације наставе из изабраних предмета и стручне праксе, као и расподелу студената одговоран је проф. др Драган Марковић.

Управа Геодетског одсека