GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum
objavljivanja
Predmet
14.02.2019. Katastar nepokretnosti
14.02.2019. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
14.02.2019. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
13.02.2019. Primena računara
13.02.2019. Softveri u geodeziji
12.02.2019. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
12.02.2019. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
(Specijalističke studije)
11.02.2019. Kartografija
10.02.2019. Referentne geodetske mreže
10.02.2019. Geodetske mreže posebnih namena
09.02.2019. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
08.02.2019. Fizika
07.02.2019. Račun izravnanja
07.02.2019. Geodetske mreže u državnom premeru
07.02.2019. Geodetske mreže u inženjerstvu
05.02.2019. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2 (Master studije)
05.02.2019. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
05.02.2019. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
05.02.2019. Savremene geodetske tehnologije
04.02.2019. Matematika 1
03.02.2019. Osnovi inženjerske geodezije
02.02.2019. Metodologija projektovanja u geodeziji
02.02.2019. Matematika 2
01.02.2019. Geodetska metrologija
01.02.2019. Fotogrametrija i daljinska detekcija
29.01.2019. Geodetski premer 2
05.10.2018. Geodetski planovi
04.10.2018. Geodetski premer 1
04.10.2018. Državni premer i osnovi katastra
29.09.2018. Katastar vodova
23.09.2018. Informatika za inženjere
10.09.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 (Master studije)
05.09.2018. Osnovi fotogrametrije
01.07.2018. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
01.07.2018. Osnovi građevinarstva
26.06.2018. Geoinformacioni sistemi
25.06.2018. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
23.06.2018. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
25.04.2018. Inženjerska geodezija
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
04.09.2017. Merna nesigurnost
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti