GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum
objavljivanja
Predmet
22.04.2019. Geodetska metrologija
21.04.2019. Katastar nepokretnosti
20.04.2019. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
20.04.2019. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
18.04.2019. Fotogrametrija i daljinska detekcija
14.04.2019. Osnovi inženjerske geodezije
14.04.2019. Geodetske mreže posebnih namena
14.04.2019. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
14.04.2019. Matematika 2
13.04.2019. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
11.04.2019. Račun izravnanja
11.04.2019. Geodetski premer 2
11.04.2019. Osnovi građevinarstva
09.04.2019. Fizika
08.04.2019. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
07.04.2019. Metodologija projektovanja u geodeziji
06.04.2019. Geodetske mreže u državnom premeru
06.04.2019. Geodetske mreže u inženjerstvu
06.04.2019. Državni premer i osnovi katastra
05.04.2019. Matematika 1
03.04.2019. Geodetski premer 1
03.04.2019. Savremene geodetske tehnologije
20.03.2019. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
23.02.2019. Процена тржишне вредности непокретности (Мастер студије)
14.02.2019. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
14.02.2019. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
13.02.2019. Primena računara
13.02.2019. Softveri u geodeziji
12.02.2019. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
(Specijalističke studije)
11.02.2019. Kartografija
10.02.2019. Referentne geodetske mreže
05.02.2019. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2 (Master studije)
05.10.2018. Geodetski planovi
29.09.2018. Katastar vodova
23.09.2018. Informatika za inženjere
10.09.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 (Master studije)
05.09.2018. Osnovi fotogrametrije
01.07.2018. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
26.06.2018. Geoinformacioni sistemi
25.06.2018. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
25.04.2018. Inženjerska geodezija
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
04.09.2017. Merna nesigurnost
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti