Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum objavljivanja Predmet
03.07.2017. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
01.07.2017. Račun izravnanja
30.06.2017. Geodetski premer 2
30.06.2017. Geodetski premer 1
28.06.2017. Matematika 2
28.06.2017. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
26.06.2017. Praktična geodezija 2
26.06.2017. Fizika
25.06.2017. Informacioni sistemi u katastru
25.06.2017. Osnovi inženjerske geodezije
24.06.2017. Geodetske mreže posebnih namena
24.06.2017. Matematika 1
23.06.2017. Praktična geodezija 1
22.06.2017. Geodetski planovi
22.06.2017. Katastar nepokretnosti
22.06.2017. Državni premer i osnovi katastra
21.06.2017. Merna nesigurnost
21.06.2017. Savremene geodetske tehnologije
21.06.2017. Geodetske mreže u inženjerstvu
21.06.2017. Geodetske mreže u državnom premeru
20.06.2017. Informatika za inženjere
15.06.2017. Geodetska metrologija
15.06.2017. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
27.04.2017. Katastar vodova
13.04.2017. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
21.02.2017. Inženjerska geodezija
11.02.2017. Informacioni sistemi u katastru
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
02.02.2017. Geoinformacioni sistemi
30.01.2017. Osnovi građevinarstva
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti
01.05.2011. Fotogrametrija i daljinska detekcija