Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum objavljivanja Predmet
23.04.2018. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
20.04.2018. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
20.04.2018. Geodetska metrologija
19.04.2018. Geodetske mreže posebnih namena
17.04.2018. Informatika za inženjere
16.04.2018. Metodologija projektovanja u geodeziji
15.04.2018. Osnovi inženjerske geodezije
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
14.04.2018. Katastar vodova
13.04.2018. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
13.04.2018. Geodetske mreže u državnom premeru
13.04.2018. Geodetske mreže u inženjerstvu
13.04.2018. Fizika
12.04.2018. Geodetski premer 2
11.04.2018. Katastar nepokretnosti
11.04.2018. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
10.04.2018. Geoinformacioni sistemi
06.04.2018. Matematika 1
05.04.2018. Račun izravnanja
04.04.2018. Savremene geodetske tehnologije
20.03.2018. Matematika 2
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
22.02.2018. Primena računara
18.02.2018. Inženjerska geodezija
16.02.2018. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
14.02.2018. Geodetski planovi
13.02.2018. Softveri u geodeziji
12.02.2018. Geodetski premer 1
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
04.02.2018. Fotogrametrija i daljinska detekcija
05.10.2017. Državni premer i osnovi katastra
04.09.2017. Merna nesigurnost
28.06.2017. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
15.06.2017. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
30.01.2017. Osnovi građevinarstva
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti