Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum objavljivanja Predmet
17.06.2018. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
17.06.2018. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
16.06.2018. Kartografija
14.06.2018. Primena računara
13.06.2018. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
13.06.2018. Fizika
13.06.2018. Osnovi fotogrametrije
13.06.2018. Geodetski premer 2
13.06.2018. Osnovi inženjerske geodezije
12.06.2018. Informatika za inženjere
12.06.2018. Državni premer i osnovi katastra
12.06.2018. Softveri u geodeziji
12.06.2018. Račun izravnanja
10.06.2018. Metodologija projektovanja u geodeziji
10.06.2018. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
09.06.2018. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
08.06.2018. Matematika 2
07.06.2018. Matematika 1
07.06.2018. Geodetski premer 1
07.06.2018. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
06.06.2018. Savremene geodetske tehnologije
06.06.2018. Geodetski planovi
06.06.2018. Geodetske mreže u državnom premeru
06.06.2018. Geodetske mreže u inženjerstvu
04.06.2018. Referentne geodetske mreže
04.06.2018. Geodetske mreže posebnih namena
01.06.2018. Geoinformacioni sistemi
27.04.2018. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
25.04.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
25.04.2018. Inženjerska geodezija
24.04.2018. Fotogrametrija i daljinska detekcija
23.04.2018. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
20.04.2018. Geodetska metrologija
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
14.04.2018. Katastar vodova
11.04.2018. Katastar nepokretnosti
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
04.09.2017. Merna nesigurnost
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
30.01.2017. Osnovi građevinarstva
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti