GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum
objavljivanja
Predmet
16.06.2019. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
13.06.2019. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
12.06.2019. Geodetski planovi
12.06.2019. Geodetski premer 2
12.06.2019. Matematika 2
12.06.2019. Osnovi inženjerske geodezije
10.06.2019. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
10.06.2019. Fizika
09.06.2019. Metodologija projektovanja u geodeziji
08.06.2019. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
08.06.2019. Процена тржишне вредности непокретности (Мастер студије)
07.06.2019. Katastar nepokretnosti
07.06.2019. Račun izravnanja
07.06.2019. Geodetski premer 1
07.06.2019. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
07.06.2019. Matematika 1
06.06.2019. Savremene geodetske tehnologije
05.06.2019. Državni premer i osnovi katastra
05.06.2019. Geodetske mreže
05.06.2019. Geodetske mreže u državnom premeru
05.06.2019. Geodetske mreže u inženjerstvu
01.06.2019. Geodetske mreže posebnih namena
27.05.2019. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2 (Master studije)
07.05.2019. Primena računara
22.04.2019. Geodetska metrologija
18.04.2019. Fotogrametrija i daljinska detekcija
14.04.2019. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
11.04.2019. Osnovi građevinarstva
20.03.2019. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
14.02.2019. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
14.02.2019. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
13.02.2019. Softveri u geodeziji
12.02.2019. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
(Specijalističke studije)
11.02.2019. Kartografija
10.02.2019. Referentne geodetske mreže
29.09.2018. Katastar vodova
23.09.2018. Informatika za inženjere
10.09.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 (Master studije)
05.09.2018. Osnovi fotogrametrije
26.06.2018. Geoinformacioni sistemi
25.06.2018. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
25.04.2018. Inženjerska geodezija
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
04.09.2017. Merna nesigurnost
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti