GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum
objavljivanja
Predmet
14.12.2018. Geodetski premer 2
13.12.2018. Savremene geodetske tehnologije
13.12.2018. Matematika 2
10.12.2018. Geodetske mreže posebnih namena
28.11.2018. Geodetske mreže u državnom premeru
28.11.2018. Geodetske mreže u inženjerstvu
25.11.2018. Metodologija projektovanja u geodeziji
23.11.2018. Osnovi inženjerske geodezije
21.11.2018. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
06.10.2018. Matematika 1
05.10.2018. Geodetski planovi
05.10.2018. Kartografija
05.10.2018. Račun izravnanja
04.10.2018. Geodetski premer 1
04.10.2018. Referentne geodetske mreže
04.10.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2 (Master studije)
04.10.2018. Državni premer i osnovi katastra
04.10.2018. Katastar nepokretnosti
04.10.2018. Fizika
29.09.2018. Katastar vodova
27.09.2018. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
27.09.2018. Primena računara
23.09.2018. Informatika za inženjere
22.09.2018. Softveri u geodeziji
18.09.2018. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
10.09.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 (Master studije)
05.09.2018. Osnovi fotogrametrije
03.07.2018. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
01.07.2018. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
01.07.2018. Osnovi građevinarstva
26.06.2018. Geoinformacioni sistemi
25.06.2018. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
25.06.2018. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
23.06.2018. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
21.06.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
(Specijalističke studije)
25.04.2018. Inženjerska geodezija
24.04.2018. Fotogrametrija i daljinska detekcija
20.04.2018. Geodetska metrologija
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
04.09.2017. Merna nesigurnost
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti