ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
26.11.2021. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
22.11.2021. Геодетске мреже
21.11.2021. Катастар непокретности
19.11.2021. Савремене геодетске технологије
14.10.2021. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
13.10.2021. Референтне геодетске мреже
13.10.2021. Методологија пројектовања у геодезији
12.10.2021. Информациони системи у катастру
07.10.2021. Мерна несигурност
07.10.2021. Рачун изравнања
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
06.10.2021. Геодетски планови
06.10.2021. Геодетски премер 1
06.10.2021. Геодетски премер 2
06.10.2021. Државни премер и основи катастра
06.10.2021. Основи инжењерске геодезије
04.10.2021. 3Д модели терена и инжењерских објеката
23.09.2021. Деформациона анализа
21.09.2021. Физика
21.09.2021. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
20.09.2021. Информатика за инжењере
14.09.2021. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
06.07.2021. Процедуре и поступци у катастру непокретности 2
03.07.2021. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
26.06.2021. Техничке пословне комуникације и презентације
12.06.2021. Основи фотограметрије
11.06.2021. Уређење земљишне територије
06.06.2021. Пројектовање геодетских радова у инжењерству
28.04.2021. Геодетска метрологија
25.04.2021. Примена рачунара
21.04.2021. Геопросторне базе података
16.04.2021. Геоинформациони системи
20.02.2021. Процена тржишне вредности непокретности (Мастер студије)
03.02.2021. Геодетске мреже у државном премеру
03.02.2021. Геодетске мреже у инжењерству
30.09.2020. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1
12.09.2020. Картографија
18.04.2019. Фотограметрија и даљинска детекција
11.04.2019. Основи грађевинарства
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Мастер студије)
13.02.2019. Софтвери у геодезији
29.09.2018. Катастар водова
25.04.2018. Инжењерска геодезија