Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum objavljivanja Predmet
10.12.2017. Geodetske mreže posebnih namena
06.12.2017. Geodetske mreže u državnom premeru
06.12.2017. Geodetske mreže u inženjerstvu
04.12.2017. Matematika 2
03.12.2017. Matematika 1
01.12.2017. Praktična geodezija 2
27.11.2017. Osnovi inženjerske geodezije
07.10.2017. Informatika za inženjere
05.10.2017. Geodetski premer 1
05.10.2017. Fizika
05.10.2017. Katastar nepokretnosti
05.10.2017. Račun izravnanja
05.10.2017. Državni premer i osnovi katastra
05.10.2017. Geodetski premer 2
23.09.2017. Informacioni sistemi u katastru
20.09.2017. Praktična geodezija 1
16.09.2017. Geodetski planovi
15.09.2017. Geoinformacioni sistemi
14.09.2017. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
14.09.2017. Katastar vodova
04.09.2017. Merna nesigurnost
04.09.2017. Geodetska metrologija
28.06.2017. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
21.06.2017. Savremene geodetske tehnologije
15.06.2017. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
13.04.2017. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
21.02.2017. Inženjerska geodezija
11.02.2017. Informacioni sistemi u katastru
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
30.01.2017. Osnovi građevinarstva
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti
01.05.2011. Fotogrametrija i daljinska detekcija