ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
26.05.2022. Примена рачунара
08.05.2022. Технички енглески језик
04.05.2022. Физика
01.05.2022. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
01.05.2022. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
01.05.2022. Методологија пројектовања у геодезији
01.05.2022. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
21.04.2022. Геодетске мреже
20.04.2022. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
17.04.2022. Основи инжењерске геодезије
17.04.2022. Рачун изравнања
17.04.2022. Информациони системи у катастру
15.04.2022. Геодетски премер 1
11.04.2022. Геодетска метрологија
10.04.2022. Геодетски премер 2
10.04.2022. Техничке пословне комуникације и презентације
08.04.2022. Мерна несигурност
07.04.2022. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
07.04.2022. Геодетски планови
05.04.2022. Савремене геодетске технологије
13.02.2022. Физика
08.02.2022. 3Д модели терена и инжењерских објеката
06.02.2022. Процена тржишне вредности непокретности
30.01.2022. Катастар непокретности
28.01.2022. Геопросторне базе података
27.01.2022. Фотограметрија и даљинска детекција
24.01.2022. Геоинформациони системи
24.01.2022. Државни премер и основи катастра
13.10.2021. Референтне геодетске мреже
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
23.09.2021. Деформациона анализа
20.09.2021. Информатика за инжењере
06.07.2021. Процедуре и поступци у катастру непокретности 2
12.06.2021. Основи фотограметрије
11.06.2021. Уређење земљишне територије
06.06.2021. Пројектовање геодетских радова у инжењерству
03.02.2021. Геодетске мреже у државном премеру
03.02.2021. Геодетске мреже у инжењерству
30.09.2020. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1
12.09.2020. Картографија
11.04.2019. Основи грађевинарства
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Мастер студије)
13.02.2019. Софтвери у геодезији
29.09.2018. Катастар водова
25.04.2018. Инжењерска геодезија