ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
05.10.2019. Примена рачунара
05.10.2019. Референтне геодетске мреже
05.10.2019. Геодетске мреже посебних намена
04.10.2019. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
03.10.2019. Физика
03.10.2019. Методологија пројектовања у геодезији
03.10.2019. Геодетски премер 2
03.10.2019. Математика 1
03.10.2019. Математика 2
03.10.2019. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
03.10.2019. Геодетске мреже
03.10.2019. Геодетске мреже у државном премеру
03.10.2019. Геодетске мреже у инжењерству
03.10.2019. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
03.10.2019. Савремене геодетске технологије
03.10.2019. Рачун изравнања
03.10.2019. Државни премер и основи катастра
03.10.2019. Катастар непокретности
03.10.2019. Основи инжењерске геодезије
02.10.2019. Геодетски премер 1
25.09.2019. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
17.09.2019. Геодетски планови
03.09.2019. Основи фотограметрије
01.07.2019. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 (Мастер студије)
01.07.2019. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
01.07.2019. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2
(Специјалистичке студије)
26.06.2019. Процедуре и поступци у катастру непокретности 2 (Мастер студије)
22.06.2019. Техничке пословне комуникације и презентације
08.06.2019. Процена тржишне вредности непокретности (Мастер студије)
22.04.2019. Геодетска метрологија
18.04.2019. Фотограметрија и даљинска детекција
14.04.2019. Информациони системи у катастру (Мастер студије)
11.04.2019. Основи грађевинарства
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Мастер студије)
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Специјалистичке студије)
13.02.2019. Софтвери у геодезији
11.02.2019. Картографија
29.09.2018. Катастар водова
23.09.2018. Информатика за инжењере
26.06.2018. Геоинформациони системи
25.06.2018. Пројектовање геодетских радова у инжењерству
25.04.2018. Инжењерска геодезија
15.04.2018. Информациони системи у катастру (Специјалистичке студије)
26.02.2018. 3Д модели терена и инжењерских објеката
26.02.2018. Деформациона анализа
04.09.2017. Мерна несигурност
04.02.2017. Просторно планирање и урбанизам
13.09.2016. Технички енглески језик
20.02.2016. Процена тржишне вредности непокретности
01.07.2015. Уређење земљишне територије
05.02.2015. Регистрација права на непокретностима
15.09.2014. Геодетско снимање детаља
19.06.2014. ГПС (Глобални Позициони Системи)