Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum objavljivanja Predmet
22.02.2018. Primena računara
18.02.2018. Inženjerska geodezija
18.02.2018. Deformaciona analiza
16.02.2018. Katastar nepokretnosti
16.02.2018. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
14.02.2018. Geodetski planovi
13.02.2018. Softveri u geodeziji
12.02.2018. Geodetski premer 1
12.02.2018. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
11.02.2018. Fizika
10.02.2018. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
08.02.2018. Račun izravnanja
08.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
08.02.2018. Geodetske mreže u državnom premeru
08.02.2018. Geodetske mreže u inženjerstvu
07.02.2018. Savremene geodetske tehnologije
07.02.2018. Informatika za inženjere
07.02.2018. Katastar vodova
06.02.2018. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
05.02.2018. Metodologija projektovanja u geodeziji
05.02.2018. Praktična geodezija 2
04.02.2018. Osnovi inženjerske geodezije
04.02.2018. Fotogrametrija i daljinska detekcija
03.02.2018. Geodetske mreže posebnih namena
02.02.2018. Geodetska metrologija
02.02.2018. Geoinformacioni sistemi
31.01.2018. Matematika 1
31.01.2018. Matematika 2
30.01.2018. Geodetski premer 2
05.10.2017. Državni premer i osnovi katastra
04.09.2017. Merna nesigurnost
28.06.2017. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2
15.06.2017. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
11.02.2017. Informacioni sistemi u katastru
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
30.01.2017. Osnovi građevinarstva
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti