Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Rezultati ispita

Datum objavljivanja Predmet
05.07.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 (Master studije)
05.07.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2 (Master studije)
03.07.2018. Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
03.07.2018. Softveri u geodeziji
01.07.2018. Metodologija projektovanja u geodeziji
01.07.2018. Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekta
01.07.2018. Osnovi građevinarstva
30.06.2018. Osnovi inženjerske geodezije
30.06.2018. Kartografija
28.06.2018. Geodetski premer 2
28.06.2018. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom
28.06.2018. Geodetski premer 1
27.06.2018. Osnovi fotogrametrije
27.06.2018. Matematika 2
27.06.2018. Račun izravnanja
26.06.2018. Geoinformacioni sistemi
26.06.2018. Fizika
26.06.2018. Informatika za inženjere
25.06.2018. Geodezija 2 (Praktična geodezija 2)
25.06.2018. Upravljanje projektima i investicijama (Master studije)
25.06.2018. Državni premer i osnovi katastra
25.06.2018. Matematika 1
25.06.2018. Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
23.06.2018. Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
23.06.2018. Referentne geodetske mreže
23.06.2018. Geodetske mreže posebnih namena
22.06.2018. Katastar nepokretnosti
22.06.2018. Savremene geodetske tehnologije
22.06.2018. Geodetski planovi
21.06.2018. Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1 i 2 (Specijalističke studije)
20.06.2018. Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)
18.06.2018. Geodetske mreže u državnom premeru
18.06.2018. Geodetske mreže u inženjerstvu
14.06.2018. Primena računara
25.04.2018. Inženjerska geodezija
24.04.2018. Fotogrametrija i daljinska detekcija
20.04.2018. Geodetska metrologija
15.04.2018. Informacioni sistemi u katastru (Specijalističke studije)
14.04.2018. Katastar vodova
26.02.2018. 3D modeli terena i inženjerskih objekata
26.02.2018. Deformaciona analiza
10.02.2018. Informacioni sistemi u katastru (Master studije)
04.09.2017. Merna nesigurnost
10.02.2017. Upravljanje projektima i investicijama (Specijalističke studije)
04.02.2017. Prostorno planiranje i urbanizam
13.09.2016. Tehnički engleski jezik
20.02.2016. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
01.07.2015. Uređenje zemljišne teritorije
05.02.2015. Registracija prava na nepokretnostima
15.09.2014. Geodetsko snimanje detalja
19.06.2014. GPS (Globalni Pozicioni Sistemi)
26.02.2013. Informacioni sistemi i informacione tehnologije za katastar vodova
22.01.2013. Zakonski propisi i menadžment u geodeziji
25.09.2012. Državni premer i katastar nepokretnosti