ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
01.07.2019. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 (Мастер студије)
01.07.2019. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
01.07.2019. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2
(Специјалистичке студије)
30.06.2019. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
30.06.2019. Методологија пројектовања у геодезији
29.06.2019. Математика 2
27.06.2019. Геодетски премер 2
27.06.2019. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
27.06.2019. Примена рачунара
26.06.2019. Рачун изравнања
26.06.2019. Геодетски премер 1
26.06.2019. Процедуре и поступци у катастру непокретности 2 (Мастер студије)
25.06.2019. Катастар непокретности
24.06.2019. Физика
24.06.2019. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
24.06.2019. Математика 1
22.06.2019. Геодетске мреже посебних намена
22.06.2019. Техничке пословне комуникације и презентације
22.06.2019. Геодетски планови
21.06.2019. Основи инжењерске геодезије
21.06.2019. Државни премер и основи катастра
20.06.2019. Савремене геодетске технологије
19.06.2019. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
18.06.2019. Геодетске мреже
18.06.2019. Геодетске мреже у државном премеру
18.06.2019. Геодетске мреже у инжењерству
08.06.2019. Процена тржишне вредности непокретности (Мастер студије)
22.04.2019. Геодетска метрологија
18.04.2019. Фотограметрија и даљинска детекција
14.04.2019. Информациони системи у катастру (Мастер студије)
11.04.2019. Основи грађевинарства
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Мастер студије)
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Специјалистичке студије)
13.02.2019. Софтвери у геодезији
11.02.2019. Картографија
10.02.2019. Референтне геодетске мреже
29.09.2018. Катастар водова
23.09.2018. Информатика за инжењере
05.09.2018. Основи фотограметрије
26.06.2018. Геоинформациони системи
25.06.2018. Пројектовање геодетских радова у инжењерству
25.04.2018. Инжењерска геодезија
15.04.2018. Информациони системи у катастру (Специјалистичке студије)
26.02.2018. 3Д модели терена и инжењерских објеката
26.02.2018. Деформациона анализа
04.09.2017. Мерна несигурност
04.02.2017. Просторно планирање и урбанизам
13.09.2016. Технички енглески језик
20.02.2016. Процена тржишне вредности непокретности
01.07.2015. Уређење земљишне територије
05.02.2015. Регистрација права на непокретностима
15.09.2014. Геодетско снимање детаља
19.06.2014. ГПС (Глобални Позициони Системи)