ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
30.01.2023. Геодетски планови
30.01.2023. Основи инжењерске геодезије
27.01.2023. Фотограметрија и даљинска детекција
26.01.2023. Савремене геодетске технологије
26.01.2023. Геопросторне базе података
25.01.2023. Геодетске мреже
23.12.2022. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације
21.12.2022. Методологија пројектовања у геодезији
21.12.2022. Геодезија 2 (Практична геодезија 2)
16.10.2022. Физика
09.10.2022. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објекта
06.10.2022. Мерна несигурност
06.10.2022. Рачун изравнања
06.10.2022. Катастар непокретности
06.10.2022. Државни премер и основи катастра
05.10.2022. Геодетски премер 1
25.09.2022. Геодетски премер 2
19.09.2022. Геодезија 1 (Практична геодезија 1)
15.09.2022. Информатика за инжењере
04.09.2022. Референтне геодетске мреже
06.07.2022. Деформациона анализа
30.06.2022. Нацртна геометрија са централном пројекцијом
28.06.2022. Основи фотограметрије
26.06.2022. Техничке пословне комуникације и презентације
26.05.2022. Примена рачунара
08.05.2022. Технички енглески језик
17.04.2022. Информациони системи у катастру
11.04.2022. Геодетска метрологија
13.02.2022. Физика
08.02.2022. 3Д модели терена и инжењерских објеката
06.02.2022. Процена тржишне вредности непокретности
24.01.2022. Геоинформациони системи
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
06.07.2021. Процедуре и поступци у катастру непокретности 2
11.06.2021. Уређење земљишне територије
06.06.2021. Пројектовање геодетских радова у инжењерству
03.02.2021. Геодетске мреже у државном премеру
03.02.2021. Геодетске мреже у инжењерству
30.09.2020. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1
12.09.2020. Картографија
11.04.2019. Основи грађевинарства
14.02.2019. Управљање пројектима и инвестицијама (Мастер студије)
13.02.2019. Софтвери у геодезији
29.09.2018. Катастар водова
25.04.2018. Инжењерска геодезија