GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Распоред Часова · Геодетски одсек

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите распоред (десни клик>save link as...)
Величина
документа
12.02.2019. Распоред часова: II семестар - школске 2018/2019. године 110 кб
12.02.2019. Распоред часова: IV семестар - школске 2018/2019. године 109 кб

2. СЕМЕСТАР

ШКОЛСКА ГОДИНА 2018/2019.

Геодетски планови: Распоред по групама за вежбе

4. СЕМЕСТАР

ШКОЛСКА ГОДИНА 2018/2019.

Државни премер и основи катастра: Подела на групе

 

OBAVEŠTENJA:

18.02.2019.

Предмет: Геодетски премер 1

Обавештавају се студенти да ће се у уторак 19.02.2018. године одржати уводна предавања у редовном термину, док ће вежбе почети од уторка 26.02.2019. сходно подели на групе. Подела на групе за вежбе ће бити иста као и за рачунске вежбе из предмета Геодезија 1.

18.02.2019.

Предметни наставник

 

15.02.2019.

Предмет: Геодетске мреже

У уторак 19.02.2019. год. биће одржана уводна предавања из предмета Геодетске мреже
са почетком у 1200 часова.

ПРИСУСТВО ОВИМ ПРЕДАВАЊИМА ЈЕ ОБАВЕЗНО ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ.

Истог дана 19.02.2019. год. неће бити одржане вежбе из предмета Геодетске мреже, и то:

  • са I групом у термину од 1015 до 1150 часова, као ни
  • са II групом у термину од 1435 до 1610 часова.

 

Предметни наставник:
Проф. др Рајко Савановић

 

12.02.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ:

У петак 22.02.2019. године са почетком у 10.00 часова у сали бр.2 одржаће се састанак студената III године студија студијског програма основних струковних студија Геодезија–Геоматика. На састанку ће бити дате неопходне  информације у вези организације и динамике реализације наставних обавеза у VI семестру (стручна пракса, изборни предмети, семинарски рад,...). Састанку ће присуствовати и сви наставници који имају задужења за извођење наставе у овом семестру.

Присуство састанку је обавезно за све студенте који су први пут уписали  III годину студија. Могу присуствовати и студенти који су обновили III годину студија, а који нису обавили стручну праксу и одбранили семинарски рад из изабране области.

 

Шеф Геодетског одсека
др Славољуб Томић