Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored Časova · Geodetski odsek

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite raspored (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
09.10.2017. Raspored časova:  I semestar - školske 2017/2018. godine 110 kb
09.10.2017. Raspored časova: III semestar - školske 2017/2018. godine 107 kb
09.10.2017. Raspored časova:  V semestar - školske 2017/2018. godine 112 kb

1. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Primena računara - Podela na grupe za vežbe

3. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Geodetski planovi: Podela studenata po grupama za vežbe

Geodetski premer 2: Podela na grupe za vežbe

5. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Geodetska metrologija: Raspored za vežbe

Geoinformacioni sistemi: Vežbe - podela na grupe