Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored Časova · Geodetski odsek

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite raspored (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
09.10.2017. Raspored časova:  I semestar - školske 2017/2018. godine 110 kb
09.10.2017. Raspored časova: III semestar - školske 2017/2018. godine 107 kb
04.12.2017. Raspored časova:  V semestar - školske 2017/2018. godine 453 kb

1. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Primena računara - Podela na grupe za vežbe

3. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Geodetski planovi: Podela studenata po grupama za vežbe

Geodetski premer 2: Podela na grupe za vežbe

5. SEMESTAR

ŠKOLSKA GODINA 2017/18.

Geodetska metrologija: Raspored za vežbe

Geoinformacioni sistemi: Vežbe - podela na grupe

Fotogrametrija i daljinska detekcija: Podela na grupe za izradu trećeg zadatka

 

OBAVEŠTENJA:

04.12.2017.

Predmet: Geodetska metrologija

Obaveštavaju se studenti da za vežbe iz Geodetske metrologije planirane za
04.12.2017. godine neće biti podele na grupe, već svi studenti istog dana.


 

04.12.2017.

Predmet: Geoinformacioni sistemi

Studenti treće godine, koji su utorkom dolazili na vežbe iz geoinformacionih sistema, u decembru će na vežbe dolaziti sredom po sledećem rasporedu:

od 13.40 do 15.55 h – PRVA GRUPA
od 16.00 do 18.15 h – DRUGA GRUPA

Ana Stajčić


 

27.11.2017.

Predmet: Geodezija 1

Dana 04.12.2017. god. neće biti održana predavanja iz predmeta Geodezija 1 zbog sprečenosti nastavnika. Nadoknada časova će se održati u dogovoru sa studentima.

u Beogradu, 27.11.2017. god.

Predmetni nastavnik
mr Olivera Vasović   


 

27.11.2017.

Predmet: Osnovi građevinarstva

Zbog sprečenosti predmetnog nastavnika, predavanja zakazana za 29.11.2017. godine iz predmeta OSNOVI GRAĐEVINARSTVA se neće održati.
Nadoknada termina će biti naknadno dogovorena na predavanju koja će se održati u prvom sledećem redovnom terminu.

 

Predmetni nastavnik
mr Slobodan Jovović


 

23.11.2017.

Predmet: Merna nesigurnost

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmet Merna nesigurnost u školskoj 2017/’18. godini da u sredu, 29.11.2017. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika neće biti održana nastava iz pomenutog predmeta. U prvom narednom redovnom terminu u kojem se održava nastava (sreda, 6.12.2017. godine) biće dogovoren termin za nadoknadu časova.

Beograd, 23.11.2017.

Predmetni nastavnik

 

23.11.2017.

Predmet: Inženjerska geodezija

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmet Inženjerska geodezija u školskoj 2017/’18. godini da u četvrtak, 30.11.2017. godine, zbog sprečenosti predmetnog nastavnika neće biti održana nastava iz pomenutog predmeta. U prvom narednom redovnom terminu u kojem se održava nastava (četvrtak, 7.12.2017. godine) biće dogovoren termin za nadoknadu časova.

Beograd, 23.11.2017.

Predmetni nastavnik