ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Катастар непокретности


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 125 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 179 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 153 kb

 

18.10.2022.

Информације о предмету:

Вежбе се одржавају према објевљеном распореду, четвртком од 11:05 у сали број 3. Присуство на вежбама је обавезно.

На часовима вежби обавезно је имати елаборат, прибор за цртање и џепни рачунар. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

Елаборат мора бити оверен, тј. сваки задатак мора бити урађен и оверен. Максималан број поена који студент може да добије за оверен елаборат износи 20 поена. За похађање вежби и активност на вежбама може се добити још максимално 5 поена. Укупно 20+5 поена максимално. Минималан број поена за оверен елаборат је 10.

Колоквијум се одржава у децембру 2022. године. Поправни колоквијум ће се одржати у јануару 2023. године. Положен колоквијум је услов за излазак на испит.

Испит се полаже усмено, и обавезан је за све студенте.

Запослени студенти нису у обавези да присуствују часовима вежби, али су у обавези да ураде све задатке из елабората и да им се елаборат овери.

Потврду о запослењу запослени студенти морају да доставе предметном наставнику најкасније до 30.11.2022. године (лично у термину консултација или путем email-а).  

Запослени студенти морају лично преузети потребне податке за изаду елабората код предметног наставника најкасније до 30.11.2022. године.   

Предавања из предмета Катастар непокретности одржавати према објевљеном распореду, четвртком од 08:30 у сали број 3.

За сва додатна питања везана за вежбе и предавања, студенти се могу обратити предметном наставнику Милени Јочковић путем mailmilenajockovic@vggs.rs


У Београду, 18.10.2022. год.

Предметни наставник:
Милена Јочковић, спец. инж. геод.