GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

УПИС 2019/2020

 

II КОНКУРСНИ РОК – СЕПТЕМБАР 2019.
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

[05.07.2019.]  ПРИЗНАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА:

УПИСКандидати који су радили пријемни на другом факултету или високој школи могу се уписати по основу тако положеног пријемног испита.

Кандидати који су остварили укупно више од 50 бодова конкуришу за буџет, а кандитати који су остварили од 30-50 бодова могу се уписати као самофинансирајући студенти.

Приликом уписа неопходно је приложити

  • СВЕДОЧАНСТВА СВИХ РАЗРЕДА ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
  • ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИСПИТУ
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ПРИЈАВНИ ЛИСТ (добија се у Школи)
  • ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА УПИС У ИЗНОСУ ОД 8.000,00 РСД НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ (840-1918666-13)
  • ПОТВРДУ О ОСВОЈЕНИМ БОДОВИМА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ НА ФАКУЛТЕТУ

Упис ће се вршити до 8-12 јула од 9-14 часова.

Све додатне информације на телефоне: 011/2402-786 или 069/3353-845

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА
ЗА УПИС У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2019. ГОДИНЕ:

UpisПрипремна настава одржаваће се сваког радног дана
од 17-28. јуна.

За студијске програме Грађевинско инжењерство и Геодезија - геоматика настава обухвата 20 часова математике.

За студијски програма Архитектура настава обухвата 10 часова математике и 10 часова из области везаних за просторно логичке задатке и општу културу и образовање.

Пријављивање се врши у студентској служби.

Детаљније информације на телефоне:
011/2402-786 - Грађевинско инжењерство и Архитектура
011/2411-885 - Геодезија геоматика

 

obavestenje Преузмите: ИНФОРМАТОР ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ВИСОКУ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКУ ШКОЛУ

струковних студија у Београду
 (797 kb)

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу
и како изгледају задаци на пријемном испиту
погледајте у Информатору за упис на основне и мастер студије!

 

PREZENTACIJA VGGŠ