ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКE 2021/2022. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геоинформациони системи 3. среда 17.11. 9.00 РЦ
2. Државни премер и основи катастра 2. четвртак 18.11. 14.30 3
3. Мерна несигурност 2. четвртак 18.11. 14.00 2
4. Савремене геодетске технологије 3. петак 19.11. 10.00 3
5. Математика 1 1. петак 19.11. 15.30 Грађ. одсек
6. Фотограметрија и даљинска детекција 3. петак 19.11. 10.00 3
7. Катастар непокретности 3. петак 19.11. 10.00 2
8. Геодетске мреже 2. понедељак 22.11. 12.00 2
9. Информатика за инжењере 1. понедељак 22.11. У РЦ према посебном
плану на огласној табли
10. Рачун изравнања 2. уторак 23.11. 9.00 3
11. Геопросторне базе података 3. уторак 23.11. 11.00 РЦ
12. Геодезија 1 1. уторак 23.11. 11.00 2
13. Основе инжењерске геодезије 2. уторак  23.11. 11.00 3
14. Геодетски планови 1. среда  24.11. 11.00 2
15. Инжењерска геодезија 3. четвртак 25.11. 14.00 2
16. Технички енглески 2. четвртак 25.11. 12.00 3
17. Геодезија 2 2. петак  26.11. 10.00 2
18. Геодетски премер 1 1. петак  26.11. 10.00 3
19. Геодетски премер 2 2. петак  26.11. 12.00 3
20. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1 уторак 30.11. 12.00 2
21. Уређење земљишне територије 3. уторак 30.11. 11.00 3
22. Основи фотограметрије 2. петак 03.12. 10.00 3
23. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. уторак 07.12. 11.00 2
24. Геодетска метрологија 3. среда 08.12. 11.00 3
25. Физика 1. петак 10.12. 17.00. Грађ. одсек
26. Основи грађевинарства 3. петак 10.12. 12.00 Грађ. одсек
27. Примена рачунара 1. понедељак 13.12. У РЦ према посебном
плану на огласној табли
28. Математика 2 1. понедељак 20.12. 16.00 Грађ. одсек

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • ИСПИТ СЕ МОРА ПРИЈАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ 5 (ПЕТ) ДАНА ПРЕ ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА ТОГ ИСПИТА ОСИМ ЗА ИСПИТЕ ЗАКАЗАНЕ 17., 18., И 19.11.2021. ГОДИНЕ ЗА КОЈЕ ТРЕБА ИСПИТ ПРИЈАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 16.11.2021. ГОДИНЕ ДО 14.00 ЧАСОВА.
  • ИСПИТИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЛИЧНО У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА,
  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.