GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

Ј А Н У А Р С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Математика 2 1. понедељак 28.01. 9.00 2
2. Геодетски премер  2 2. понедељак 28.01. 12.00 2 и 4
3. Основи грађевинарства 3. понедељак 28.01. 12.00 3
4. Основе инжењерске геодезије 2. уторак 29.01. 9.00 2 и 3
5. Математика 1 1. среда 30.01. 9.00 2, 3
6. Геоинформациони системи 3. четвртак 31.01. 11.00 2
7. Фотограметрија и даљинска детекција 3. четвртак 31.01. 9.00 3
8. Физика 1. петак 01.02. 9.00 2
9. Геодетска метрологија 3. петак 01.02. 9.00 2
10. Практична геодезија 2 2. понедељак 04.02. 12.00 2 и 3
11. Савремене геодетске технологије 3. понедељак 04.02. 9.00 2 и 3
12. Глобални систем позиционирања 3. понедељак 04.02. 9.00 2 и 3
13. Катастар водова 3. понедељак 04.02. 12.00 4
14. Геодезија 1 (Практична геодезија 1) 1. уторак 05.02. 9.00 2, 3 и 4
15. Државни премер и основи катастра 2. уторак 05.02. 13.00 3
16. Информатика за инжењере 1. среда 06.02. 9.00 РЦ
17. Геодетске мреже у државном премеру 3. среда 06.02. 12.00 2, 3  и 4
18. Геодетске мреже у инжењерству 3. среда 06.02. 12.00 2, 3  и 4
19. Рачун изравнања 2 среда 06.02. 9.00 2 и 4
20. Основи фотограметрије 2. четвртак 07.02. 9.00 3
21. Технички енглески 1. четвртак 07.02. 13.00 АП Грађ Одсек.
22. Законски прописи и менаџмет у геодезији 3. четвртак 07.02. 9.00 4
23. Мерна несигурност 2. петак 08.02. 13.00 2, 3 и 4
24. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1. петак 08.02. 9.00 2, 3
25. Уређење земљишне територије 3. понедељак 11.02. 12.00 2
26. Геодетски планови 2. понедељак 11.02. 12.00 2 и 3
27. Геодетски премер 1 1. понедељак 11.02. 9.00 4
28. Инжењерска геодезија 3. уторак 12.02. 9.00 2 и 3
29. Катастар непокретности 3. уторак 12.02. 12.00 3
30 Примена рачунара 1 пон., уто, и сре.
11. и 12. 02.
У РЦ, према  распореду на огласној табли

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • II и III година - 21. и 22. 01.2019. године;
  • I година - 23. и 24. 01.2019. године.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈЕВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ ДРУГОЈ РАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).