Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

 SEPTEMBARSKI   ISPITNI   ROK 
ŠKOLSKA 2016/2017. GODINE

R.b. PREDMET Godina Dan Datum Vreme Sala
1. Geodetski zadaci u državnom premeru i katastru 3. četvrtak 31.08. 12.00 kab.1
2. Geodetski zadaci u primenjenoj geodeziji 3 četvrtak 31.08. 9.00 kab.5
3. Račun izravnanja 2 četvrtak 31.08. 13.00 2 i 3
4. Osnovi građevinarstva 3 četvrtak 31.08. 9.00 3
5. Praktična geodezija 1 1. petak 01.09. 13.0 2, 4
6. Geodetske mreže u državnom premeru 3. petak 01.09. 9.00 2,3
7. Geodetske mreže u inženjerstvu 3. petak 01.09. 9.00 2,3
8. Matematika 1 1. ponedeljak 04.09. 9.00 2
9. Merna nesigurnost 2. ponedeljak 04.09. 12.00 2
10. Geodetska metrologija 3. ponedeljak 04.09. 9.00. 4
11. Informatika za inženjere 1. utorak 05.09. 13.00 2
12. Osnove inženjerske geodezije 2. utorak 05.09. 9.00 2, 3
13. Fotogrametrija i daljinska detekcija 3. utorak 05.09. 9.00 4
14. Katastar nepokretnosti 3. utorak 05.09. 13.00 3
15. Geodetski premer 1 1. sreda 06.09. 9.00 2,3 i 4
16. Državni premer i osnovi katastra 2. sreda 06.09. 13.00 3
17. Zakonski propisi i menadžmet u geodeziji 3. sreda 06.09. 15.00 3
18. Matematika 2 1. četvrtak 07.09. 9.00 2,3
19. Praktična geodezija 2 2. četvrtak 07.09. 12.00 2,3 i 4
20. Geoinformacioni sistemi 3. četvrtak 07.09. 9.00 4
21. Fizika 1. petak 08.09. 13.0 2
22. Primena računara 2. petak 08.09. 10.00 RC
23. Uređenje zemljišne teritorije 3. ponedeljak 11.09. 9.00 2
24. Geodetski planovi 2. ponedeljak 11.09. 9.00 2
25. Tehnički engleski 1. ponedeljak 11.09. 12.00 Građ. odsek
26. Inženjerska geodezija 3. utorak 12.09. 9.00 2
27. Savremene geodetske tehnologije 3. sreda 13.09. 12.00 2
28. Globalni sistem pozicioniranja 3. sreda 13.09. 12.00 2
29. Geodetski premer 2 2. sreda 13.09. 9.00 2
30. Nacrtna geometrija sa centralnom projekcijom 1. četvrtak 14.09. 9.00 2
31. Osnovi fotogrametrije 2. četvrtak 14.09. 9.00 3
32. Katastar vodova 3. četvrtak 14.09. 9.00 4

NAPOMENE:

  • PRIJAVLJIVANJE ISPITA:    23., 24., 25. i 28. 08. 2017. GODINE.
  • PRIJAVE SE PRIMAJU SAMO U NAVEDENIM TERMINIMA.
  • PRIJEVE SE PRIMAJU SAMO UZ INDEKS.
  • PRIJAVA ISPITA ĆE SE VRŠITI UZ DOKAZ O UPLAĆENIM SVIM DOSPELIM RATAMA ŠKOLARINE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU.
  • NA ISPITU JE OBAVEZNO DATI NA UVID I INDEKS I LIČNU KARTU (ILI PASOŠ).  

 

OKTOBARSKI ISPITNI ROK - ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE