ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодезија 1 1. понедељак 02.09. 13.00 2
2. Практична геодезија 1 1. понедељак 02.09. 13.00 2
3. Рачун изравнања 2. понедељак 02.09. 9.00 2 и 3
4. Физика 1. уторак 03.09. 13.00 2
5. Основи фотограметрије 2. уторак 03.09. 9.00 3
6. Законски прописи и менаџмет у геодезији 3. уторак 03.09. 13.00 2
7. Геодетске мреже 2. уторак 03.09. 9.00 2
8. Геодетске мреже у државном премеру 3. уторак 03.09. 9.00 2
9. Геодетске мреже у инжењерству 3. уторак 03.09. 9.00 2
10. Математика 1 1. среда 04.09. 9.00 2
11. Мерна несигурност 2. среда 04.09. 13.00 2
12. Геоинформациони системи 3. среда 04.09. 9.00 3
13. Информатика за инжењере 1. четвртак
05.09.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли
14. Основе инжењерске геодезије 2. четвртак 05.09. 9.00 2, 3
15. Фотограметрија и даљинска детекција 3. четвртак 05.09. 9.00 4
16. Технички енглески 1. петак 06.09. 11.00 Грађ. одсек
17. Државни премер и основи катастра 2. петак 06.09. 13.00 3
18. Геодетска метрологија 3. петак 06.09. 9.00 3
19. Математика 2 1. понедељак 09.09. 9.00 2
20. Геодезија 2 2. понедељак 09.09. 12.00 2,4
21. Практична геодезија 2 2. понедељак 09.09. 12.00 2,4
22. Катастар непокретности 3. понедељак 09.09. 12.00 3
23. Инжењерска геодезија 3. уторак 10.09. 9.00 2
24. Примена рачунара 1, Уторак
10.09.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли
25. Уређење земљишне територије 3. среда 11.09. 12.00 3
26. Геодетски премер 1 1. среда 11.09. 9.00 2
27. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1. четвртак 12.09. 13.00 2
28. Савремене геодетске технологије 3. четвртак 12.09. 13.00 3
29. Геодетски премер 2 2. четвртак 12.09. 9.00 2
30. Геодетски планови 1. петак 13.09. 9.00 3
31. Катастар водова 3. петак 13.09. 9.00 4
32. Основи грађевинарства 3. субота 14.09. 10.00 Грађ. одсек

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • II И III ГОДИНА: 26. И 27. 08. 2019. ГОДИНЕ.
  • I ГОДИНА: 28 И 29. 08. 2019. ГОДИНЕ.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈЕВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ ДОСПЕЛИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).


 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ