GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕМБАРСКИ АПСОЛВЕНТСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Р.б. Назив предмета Дан Датум Време Сала
1 Математика 1 уторак 13.11. 14.00 4
2 Државни премер и основе катастра среда 14.11. 13.00 2
3 Нацртна геометрија са центр. пројекцијом четвртак 15.11. 12.00 4
4 Геодетски премер 1 петак 16.11. 9.00 4
5 Геодетско снимање детаља петак 16.11. 9.00 4
6 Физика понедељак 19.11. 17.00 3
7 Практична геодезија 2 уторак 20.11. 15.30 4
8 Практична геодезија 1 среда 21.11. 12.00 4
9 Законски прописи и менеџмент у геодезији среда 21.11. 12.00 4
10 Технички енглески језик четвртак 22.11. 12.00 4
11 Основи инжењерске геодезије петак 23.11. 9.00 4
12 Фотограметрија и даљинска детекција понедељак 26.11. 14.00 РЦ2
13 Геодетске мреже у државном премеру уторак 27.11. 15.30 4
14 Геодетске мреже у инжењерству уторак 27.11. 15.30 4
15 Катастар непокретности среда 28.11. 13.00 2
16 Катастар водова среда 28.11. 13.00 2
17 Геоинформациони системи четвртак 29.11. 9.00 РЦ1
18 Основи фотограметрије петак 30.11. 9.00 4
19 Мерна несигурност уторак 04.12. 14.00 4
20 Геодетски планови среда 05.12. 10.00 4
21 Уређење земљишне територије среда 05.12. 10.00 4
22 Основи грађевинарства четвртак 06.12. 11.30 Гр. од.
23 Инжењерска геодезија петак 07.12. 9.00 4
24 Примена рачунара понедељак 10.12. 10.00 Гр. од.
25 Информатика за инжењере понедељак 10.12. 10.00 Гр. од.
26 Математика 2 уторак 11.12. 14.00 4
27 Савремене геодетске технологије среда 12.12. 14.00 3
28 Глобални систем позиционирања среда 12.12. 14.00 3
29 Геодетска метрологија         четвртак 13.12. 12.00 4
30 Геодетски премер 2 петак 14.12. 12.00 4
31 Рачун изравнања уторак 18.12. 14.00 4

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

ПРАВО ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ОВОМ ИСПИТНОМ РОКУ ИМАЈУ:

  • СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ (АПСОЛВЕНТИ);

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • 07., 08. И 09. НОВЕМБРА  2018. ГОДИНЕ;

НАПОМЕНЕ:

  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА;
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ОБНОВИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА;