GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Физика 1. понедељак 01.04. 17.00 3
2. Савремене геодетске технологије 3. понедељак 01.04. 13.00 2
3. Уређење земљишне територије 3. уторак 02.04. 10.30 4
4. Математика 1 1. уторак 02.04. 13.00 2
5. Државни премер и основе катастрa 2. среда 03.04. 14.00 3
6. Геодетски премер 1 1. среда 03.04. 11.00 4
7. Основи грађевинарства 3. среда 03.04. 14.00 Г.одсек
8. Рачун изравнања 2. четвртак 04.04. 8.00 4
9. Информатика за инжењере 1. четвртак 04.04. 12.00 РЦ
10. Технички енглески језик 1. петак 05.04. 11.00 Г.одсек
11. Геодетске мреже у државном премеру 3. петак 05.04. 9.00 2
12. Геодетске мреже у инжењерству 3. петак 05.04. 9.00 2
13. Основи фотограметрије 2. понедељак 08.04. 9.00 3
14. Геодезија 1 (Практична геодезија 1) 1. понедељак 08.04. 16.00 2
15. Математика 2 1. уторак 09.04. 13.00 2
16. Геодетски премер 2 2. среда 10.04. 10.00 4
17. Законски прописи и менaџмент у геодезији 3. среда 10.04. 13.00 3
18. Катастар непокретности 3. среда 10.04. 14.00 Каб.1
19. Геодетски планови 2. четвртак 11.04. 10.00 3
20. Геоинформациони системи 3. четвртак 11.04. 12.00 РЦ
21. Основи инжењерске геодезије 2. петак 12.04. 9.00 2
22. Нацртна геометрија са центр. пројекцијом 1. петак 12.04. 13.00 2
23. Фотограметрија и даљинска детекција 3 понедељак 15.04. 9.00 3
24. Инжењерска геодезија 3. уторак 16.04. 10.00 РЦ
25. Примена рачунара 1. среда
17.04.
У РЦ према посебном плану на огласној табли
26. Катастар водова 3. среда 17.04. 14.00 Каб.1
27. Мерна несигурност 2. четвртак 18.04. 8.00 3
28. Геодезија 2 (Практична геодезија 2) 2. петак 19.04. 9.00 2
29. Геодетска метрологија 3. понедељак 22.04. 10.00 3

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • II  и III година студија 25. и 26. марта 2019. године.
  • I година студија 27. и 28. марта 2019. године.

НАПОМЕНЕ:

  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА;
  • ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС;
  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О УПЛАТИ СВИХ ДОСПЕЛИХ РАТА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
  • НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО НА УВИД ПОКАЗАТИ ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ.

УПРАВА ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА