Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

 

MASTER STUDIJE - RASPORED KONSULTACIJA
LETNJI SEMESTAR ŠKOLSKE 2017/18 GODINE

R.b. Predmetni nastavnik Termini   Predmet Kabinet
Dan     Vreme    
1 dr Slavoljub Tomić
tomicslavoljub@vggs.rs
Ponedeljak 12.00-13.00 Inženjerska fotogrametrija
Softveri u geodeziji
3D modeli terena i inženjerskih objekata
GR
Sreda 9.00-10.00 kabinet 2
2 dr Goran Ćirović
investicije@vggs.rs
Sreda 13.00-14.00 Upravljanje projektima i investicijama GR
Četvrtak 13.00-14.00
3 dr Dragan Marković
draganmarkovic@vggs.rs
Ponedeljak 14.30-15.30 Kartografija
Softveri u geodeziji
kabinet 3
Utorak 16.00-17.00
4 dr Zoran Popović
zoranpopovic@vggs.rs
Utorak 11.00-12.00 Informacioni sistemi u katastru
Softveri u geodeziji
kabinet 4
Četvrtak 11.00-12.00
5 dr Slobodan Pandžić
slobodanpandzic@vggs.rs
Ponedeljak 15.00-16.00 3D modeli terena i inženjerskih objekata
Softveri u geodeziji
Projektovanje geodetskih radova u inženjerstvu
Deformaciona analiza
kabinet 5
Četvrtak 8.00-9.00
6 dr Jasmina
Ostojić-Nedeljković
jasminaon@vggs.rs
Utorak 11.15-12.15 Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 1
Procedure i postupci u katastru nepokretnosti 2
Geodetski radovi u postupku eksproprijacije i komasacije
Projektovanje u državnom premeru i katastru
kabinet 1
Sreda 14.30-15.30
7 dr Katarina
Jevtić-Novaković
vggs.urb@gmail.com
Ponedeljak 13.00-14.00 Prostorno planiranje i urbanizam GR
Utorak 11.00-12.00
8 dr Marija Savanović
marijasavanovic@vggs.rs
Sreda 15.00-16.00 Metodologija projektovanja u geodeziji
Geodetski aspekti izgradnje infrastrukturnih objekata
kabinet 5
Četvrtak 15.00-16.00
9 dr Ivan Nikčević Sreda 18.00-19.00 Registracija prava na nepokretnostima kabinet 1
10 dr Rajko Savanović
rajkosavanovic@vggs.rs
Utorak 16.15-17.15 Referentne geodetske mreže kabinet 5
Četvrtak 15.00-16.00
11 mr Olivera Vasović
oliveravasovic@vggs.rs
Ponedeljak 13.00-14.00 Tehničke poslovne komunikacije i prezentacije
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
kabinet 3
Sreda 15.00-16.00

GR – Građevinski odsek