ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Деформациона анализа 2. субота 07.09. 9.00 3
2. Инжењерска фотограметрија 2. субота 07.09. 9.00 Каб.2
3. Информациони системи у катастру 1. субота 07.09. 9.00 РЦ
4. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 07.09. 11.00 3
5. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 07.09. 11.00 4
6. Tехничке пословнe комуникације и презентације 2. субота 07.09. 11.00 4
7. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 14.09. 10.00 Гр. Од.
8. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 14.09. 9.00 2
9. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 14.09. 9.00 3
10. Референтне геодетске мреже 1. субота 14.09. 11.00 2
11. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 14.09. 11.00 Каб.1
12. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 14.09. 13.00 Каб.1
13. Софтвери у геодезији 2. субота 21.09. 9.00 3
14. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 21.09. 9.00 2
15. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 21.09. 9.00 2
16. Картографија 1. субота 21.09. 11.00 2
17. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 21.09. 11.00 3
18. Регистрација права на непокретностима 1. субота 21.09. 11.00 4

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 26.08. до 06.09.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ ДОСПЕЛИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).


 

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA