GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

Ј А Н У А Р С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 02.02. 9.00 2
2. Инжењерска фотограметрија 2. субота 02.02. 11.00 3
3. Картографија 1. субота 02.02. 9.00 3
4. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 02.02. 11.00 2
5. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 02.02. 11.00 4
6. Референтне геодетске мреже 1. субота 9.02. 11.00 2
7. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 9.02. 9.00. 3
8. Информациони системи у катастру 1. субота 9.02. 9.00 РЦ
9. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 9.02. 11.00 3
10. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 9.02. 11.00 3
11. Софтвери у геодезији 2. субота 9.02. 9.00 2
12. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 23.02. 9.00 3
13. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 23.02. 9.00 4
14. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 23.02. 11.00 3
15. Регистрација права на непокретностима 1. субота 23.02. 11.00 4
16. Деформациона анализа 2. субота 23.02. 9.00 2
17. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 23.02. 11.00 2
18. Техничке пословне комуникације и презентације 2. субота 23.02. 9.00 4

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • 21.01. до 25.01.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);
  • 26.01.2019. године од 9.00 до 12.00.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈAВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ ЧЕТВРТОЈ РАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).