GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 06.04. 9.00 2
2. Инжењерска фотограметрија 2. субота 06.04. 11.00 РЦ
3. Картографија 1. субота 06.04. 9.00 3
4. Процедуре и поступци у катстру непокретности 1 и 2 1. субота 06.04. 11.00 3
5. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 06.04. 11.00 2
6. Софтвери у геодезији 2. субота 06.04. 9.00 4
7. Референтне геодетске мреже 1. субота 13.04. 11.00 3
8. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 13.04. 9.00 Гр. Од.
9. Информациони системи у катастру 1. субота 13.04. 9.00 РЦ
10. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 13.04. 11.00 4, Каб.1
11. Пројектовање у државном премеру и катастру 1 субота 13.04. 11.00 4, Каб.1
12. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 20.04. 9.00 3
13. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 20.04. 9.00 4
14. Просторно планирање и урбанизам        1. субота 20.04. 11.00 3
15. Регистрација права на непокретностима 1. субота 20.04. 11.00 4
16. Деформациона анализа 2. субота 20.04. 9.00 2
17. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1 субота 20.04. 11.00 2
18. Tехничке pословнe комуникације и презентације 2 субота 20.04. 9.00 4

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 25.03. до 05.04.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);
  • 30.03.2019. године од 9.00 до 12.00.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈЕВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВЕ ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ ПЕТОЈ РАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).