ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Техничке пословне комуникације и презентације 2. субота 01.02. 11.00 4
2. Инжењерска фотограметрија 2. субота 01.02. 9.00 3
3. Картографија 1. субота 01.02. 9.00 2
4. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 01.02. 11.00 2
5. Регистрација права на непокретностима 1. субота 01.02. 11.00 3
6. Референтне геодетске мреже 1. субота 8.02. 9.00 2
7. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 8.02. 11.00 3
8. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 8.02. 11.00 4
9. Софтвери у геодезији 2. субота 8.02 9.00 3
10. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 22.02. 9.00 2
11. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 22.02. 11.00 3
12. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 22.02. 11.00 4
13. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 22.02. 11.00 3
14. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 22.02. 11.00 3
15. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 22.02. 11.00 Грађ.о.
16. Информациони системи у катастру 1. субота 22.02. 11.00 РЦ1
17. Деформациона анализа 2. субота 22.02. 9.00 2
18. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 22.02. 11.00 2

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • 20.01. до 24.01.2010. године (редовни термини рада Студентске службе);
  • 25.01.2020. године од 9.00 до 12.00.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈAВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ ЧЕТВРТОЈ РАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).