GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК
ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР И СПЕЦИЈСЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОДРЖАЋЕ СЕ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ

У СРЕДУ 03.10. 2018.

R.b. Naziv predmeta Vreme Sala
1 Деформациона анализа 9.00 3
2 Инжењерска фотограметрија 9.00 РЦ 2
3 Информациони системи у катастру 10.00 РЦ
4 Пројектовање геодетских радова у инжењерству 9.00 3
5 3Д модели терена и инжењерских објеката 9.00 РЦ 2
6 Методологија пројектовања у геодезији 12.00 РЦ 2
7 Процена тржишне вредности непокретности 9.00 4
8 Техничке пословне комуникације и презентације 9.00 4
9 Управљање пројектима и инвестицијама 9.00 3 Грађ. одсек

У ЧЕТВРТАК 04.10. 2018.

R.b. Naziv predmeta Vreme Sala
1 Просторно планирање и урбанизам 9.00 АС Грађ. одсек
2 Референтне геодетске мреже 9.00 2
3 Картографија 12.00 4
4 Софтвери у геодезији 9.00 РЦ 2
5 Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 12.00 3
6 Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 12.00 3
7 Пројектовање у државном премеру и катастру 12.00 3
8 Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 12.00 РЦ 2
9 Регистрација права на непокретностима 15.00 3

АС - Амфитеатар на спрату на Грађевинском одсеку у Хајдук Станковој бр.2

У ВАНРЕДНОМ ИСПИТНОМ РОКУ:

  • СВИ СТУДЕНТИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПОЛАЖУ И ПРИЈАВЕ НАЈВИШЕ ДВА ИСПИТА.
  • СВИ СТУДЕНТИ ПЛАЋАЈУ ПРИЈАВУ ИСПИТА 800 ДИНАРА.
  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ ИСКЉУЧИВО 28 СЕПТЕМБРА И 01 ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ.

УПРАВА ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА