GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Мастер струковне студије

ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Референтне геодетске мреже 1. субота 22.06. 9.00 2
2. Деформациона анализа 2. субота 22.06. 9.00 3
3. Пројекат из државног премера и катастра 2. субота 22.06. 9.00 Каб.1
4. Пројекат из инжењерске геодезије 2. субота 22.06. 13.00 Каб.5
5. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 22.06. 11.00 3
6. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 22.06. 11.00 4
7. Регистрација права на непокретностима 1. субота 22.06. 13.00 4
8. Информациони системи у катастру 1. субота 22.06. 11.00 РЦ
9. Tехничке пословнe комуникације и презентације 2. субота 22.06. 13.00 3
10. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 22.06. 13.00 3
11. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 22.06. 9.00 Гр. Од.
12. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 22.06. 13.00 2
13. Картографија 1. субота 29.06. 9.00 2
14. Инжењерска фотограметрија 2. субота 29.06. 9.00 Каб.2
15. Пројекат из фотограметрије и картографије 2. субота 29.06. 9.00 Каб.2
16. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 29.06. 11.00 3
17. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 29.06. 11.00 4
18. Софтвери у геодезији 2. субота 29.06. 11.00 2
19. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 29.06. 11.00 2
20. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 29.06. 13.00 Каб.1
21. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 29.06. 13.00 2

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 13.06. до 21.06.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈAВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНОЈ ОСМОЈ РАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ
(ИЛИ ПАСОШ)
.