ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 28.09. 9.00 2
2. Деформациона анализа 2. субота 28.09. 9.00 3
3. Инжењерска фотограметрија 2. субота 28.09. 9.00 Каб.2
4. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 28.09. 11.00 2
5. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 28.09. 11.00 Каб.5
6. Tехничке пословнe комуникације и презентације 2. субота 28.09. 11.00 4
7. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 28.09. 11.00 4
8. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 28.09. 11.00 3
9. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 28.09. 12.00 Гр. Од.
10. Информациони системи у катастру 1. субота 28.09. 13.00 РЦ
11. Референтне геодетске мреже 1. субота 05.10. 9.00 2
12. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 05.10. 9.00 Каб.1
13. Софтвери у геодезији 2. субота 05.10. 9.00 3
14. Картографија 1. субота 05.10. 11.00 2
15. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 05.10. 11.00 Каб.1
16. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 05.10. 11.00 Каб.1
17. Просторно планирање и урбанизам 1 субота 05.10. 13.00 2
18. Регистрација права на непокретностима 1 субота 05.10. 13.00 3

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • Од 23.09. до 04.10.2019. године (редовни термини рада Студентске службе);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈAВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС.

ПРИЈАВА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ УЗ ДОКАЗ О УПЛАЋЕНИМ СВИМ ДОСПЕЛИМ РАТАМА ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).


 

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA