GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije

НОВЕМБАРСКО-ДЕЦЕММБАРСКИ (АПСОЛВЕНТСКИ) ИСПИТНИ РОК
МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНA

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Софтвери у геодезији 2 субота 17.11. 11.00 Kab 2
2. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 17.11. 9.00 Kab 5
3. Инжењерска фотограметрија 2. субота 17.11. 11.00 Каб.2
4. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 24.11. 11.00 3
5. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 24.11. 10.00 Каб.1
6. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 24.11. 10.00 Каб.1
7. Tехничке пословнe комуникације и презентације 2 субота 01.12. 11.00 Каб.3
8. Картографија 1. субота 01.12. 10.00 RC1
9. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 01.12. 9.00 3
10. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 01.12. 11.00 4
11. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 08.12. 9.00 Каб.1
12. Референтне геодетске мреже 1. субота 08.11. 9.00 RC1
13. Информациони системи у катастру 1. субота 08.11. 11.00. РЦ2
14. Деформациона анализа 2. субота 15.12. 9.00. RC1
15. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 15.12. 9.00. RC1
16. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 15.12. 10.00. Гр. Од.
17. Просторно планирање и урбанизам 1 субота 22.12. 10.00 RC1
18. Регистрација права на непокретностима 1 субота 22.12. 10.00 RC2

НАПОМЕНЕ:

ПРАВО ПОЛАГАЊА ИСПИТА  У ОВОМ ИСПИТНОМ РОКУ ИМАЈУ:

  • СТУДЕНТИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ ДРУГУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ (АПСОЛВЕНТИ);
  • СТУДЕНТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ (ПОСЛЕДЊА ГОДИНА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА)

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА:

  • ОД 13.11. ДО 16.11.2018. ГОДИНЕ (РЕДОВНИ ТЕРМИНИ РАДА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ);

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС И ДОКАЗ О ОБНОВИ ГОДИНЕ СТУДИЈА.

НА ИСПИТУ ЈЕ ОБАВЕЗНО ДАТИ НА УВИД И ИНДЕКС И ЛИЧНУ КАРТУ (ИЛИ ПАСОШ).