Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save target as)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 289 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 164 kb