26.05.2018.

OBAVEŠTENJE:

Test iz predmeta Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu održaće se
u četvrtak 31.05.2018. godine od 14.00 h u amfiteatru na I spratu

Predmetni nastavnik
mr Slobodan Jovović


 

09.05.2018.

Teme za izradu seminarskih radova za predmet:
UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Literatura:

Zakon o obligacionim odnosima,
www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_obligacionim_odnosima.html

Zakon o planiranju i izgradnji,
www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/zakon-o-planiranju-i-izgradnji

Posebne uzanse o građenju,
www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/predmeti_ispiti/spec_upin/tekstovi/
PRAVILNIK_Posebne_uzanse_o_gradjenju.pdf

Vodič kroz dozvole za izgradnju
www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/vodich-kroz-dozvole-za-izgradnju

Pravilnici
www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/7/179

  1. Izvođač - Uvođenje izvođača u posao, prava i obaveze
  2. Investitor – prava i obaveze
  3. Cena, Obračun izvedenih radova
  4. Rokovi premije i penali kazne obustava radova
  5. Kvalitet izvedenih radova
  6. Garancije
  7. Stručni nadzor
  8. Tehnički pregled
  9. SWOT analiza
  10. Razlike ISO standarda 2008 i 2015 godine

Studenti mogu predložiti i druge teme za seminarskih radova

Predmetni nastavnik
Mr Slobodan Jovović