ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
01.07.2019. Физика
30.06.2019. Математика 2
29.06.2019. Архитектонске конструкције 1
29.06.2019. Архитектонске конструкције 2
28.06.2019. Бетонске конструкције 1
28.06.2019. Грађевински материјали
27.06.2019. Информатика за инжењере
27.06.2019. Примена рачунара
26.06.2019. Механика тла и фундирање
25.06.2019. Заштита и безбедност на раду
25.06.2019. Металне и дрвене конструкције 1
24.06.2019. Математика 1
23.06.2019. Организација грађења
23.06.2019. Управљање квалитетом у грађевинарству
21.06.2019. Регулатива у грађевинарству и архитектури
19.06.2019. Технологија грађења
18.06.2019. Нацртна геометрија са перспективом
17.06.2019. Статика конструкција 1
15.06.2019. Механика и отпорност материјала
03.06.2019. Завршни радови и унутрашње инсталације
16.04.2019. Геодезија
04.10.2018. Грађевинска економија
12.06.2018. Управљање квалитетом
18.04.2018. Комунална инфраструктура
15.09.2016. Технички енглески језик
20.06.2016. Софтвери у грађевинарству
10.06.2015. Основе пројектовања
09.03.2015. Синтезни пројекат