ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
03.02.2023. Грађевински материјали
02.02.2023. Архитектонске конструкције 1
16.10.2022. Физика
09.10.2022. Механика тла и фундирање
07.10.2022. Грађевинска економија
06.10.2022. Организација грађења
06.10.2022. Архитектонске конструкције 2
06.10.2022. Технички енглески језик
05.10.2022. Статика конструкција 1
05.10.2022. Механика и отпорност материјала
02.10.2022. Металне и дрвене конструкције 1
30.09.2022. Бетонске конструкције 1
28.09.2022. Завршни радови и унутрашње инсталације
23.09.2022. Регулатива у грађевинарству и архитектури
19.09.2022. Технологија грађења
12.09.2022. Нацртна геометрија са перспективом
08.09.2022. Управљање квалитетом у грађевинарству
10.04.2022. Геодезија
10.02.2022. Синтезни пројекат
06.02.2022. Ентеријер
03.02.2022. Комунална инфраструктура
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
08.06.2021. Заштита и безбедност на раду
25.04.2021. Примена рачунара
09.02.2021. Софтвери у грађевинарству
27.01.2020. Реконструкција објеката
27.01.2020. Савремена архитектура