ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
07.10.2021. Математика 1
07.10.2021. Математика 2
07.10.2021. Архитектонске конструкције 1
07.10.2021. Архитектонске конструкције 2
06.10.2021. Механика тла и фундирање
06.10.2021. Механика и отпорност материјала
05.10.2021. Грађевинска економија
05.10.2021. Статика конструкција 1
30.09.2021. Бетонске конструкције 1
28.09.2021. Физика
28.09.2021. Организација грађења
28.09.2021. Управљање квалитетом у грађевинарству
27.09.2021. Технологија грађења
17.09.2021. Завршни радови и унутрашње инсталације
17.09.2021. Металне и дрвене конструкције 1
14.09.2021. Нацртна геометрија са перспективом
01.07.2021. Комунална инфраструктура
23.06.2021. Регулатива у грађевинарству и архитектури
22.06.2021. Грађевински материјали
15.06.2021. Синтезни пројекат
15.06.2021. Ентеријер
08.06.2021. Заштита и безбедност на раду
06.05.2021. Геодезија
25.04.2021. Примена рачунара
09.02.2021. Софтвери у грађевинарству
27.01.2020. Реконструкција објеката
27.01.2020. Савремена архитектура