ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Резултати испита

Датум
објављивања
Предмет
02.12.2019. Математика 2
21.11.2019. Механика тла и фундирање
21.11.2019. Грађевински материјали
18.11.2019. Механика и отпорност материјала
18.11.2019. Статика конструкција 1
18.11.2019. Математика 1
13.11.2019. Завршни радови и унутрашње инсталације
05.10.2019. Примена рачунара
05.10.2019. Информатика за инжењере
03.10.2019. Физика
03.10.2019. Нацртна геометрија са перспективом
03.10.2019. Архитектонске конструкције 1
03.10.2019. Архитектонске конструкције 2
03.10.2019. Технологија грађења
03.10.2019. Металне и дрвене конструкције 1
03.10.2019. Организација грађења
03.10.2019. Бетонске конструкције 1
29.09.2019. Софтвери у грађевинарству
24.09.2019. Заштита и безбедност на раду
19.09.2019. Управљање квалитетом у грађевинарству
02.09.2019. Регулатива у грађевинарству и архитектури
16.04.2019. Геодезија
04.10.2018. Грађевинска економија
12.06.2018. Управљање квалитетом
18.04.2018. Комунална инфраструктура
15.09.2016. Технички енглески језик
10.06.2015. Основе пројектовања
09.03.2015. Синтезни пројекат