ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински одсек

ОБАВЕШТЕЊА:

28.02.2021.

Предмет: Механика тла и фундирање

Консултације из предмета Механика тла и фундирање код проф. Иве Деспотовић
ће током летњег семестра бити одржаване уторком од 12.30 - 14.00.


 

28.02.2021.

Консултације код Бојана Милошевића:

У летњем семестру школске 2020/2021 године консултације код Бојана Милошевића одржаваће се уторком у термину од 14:00 до 15:30.