Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Raspored konsultacija · Građevinski odsek

RASPORED KONSULTACIJA ZA 2017/2018. godinu

R.b. Predmetni nastavnik Termini   Predmet Kabinet
Dan     Vreme    
1 dr Vule Aleksić
vulealeksic@vggs.rs
utorak 12.00-13.00 Informatika za inženjere; Primena softvera u građevinarstvu;
Primena računara
kancelarija prizemlje
četvrtak 11.00-12.00
2 dr Zora Aleksić
zoraaleksic@vggs.rs
sreda 17.30-18.30 Matematika 1;
Matematika 2
kabinet 5
četvrtak 13.00-14.00
3 dr Marko Mirković
mirkovicmarko@vggs.rs
sreda 17.20-18.20 Fizika građevinski kabinet 15
ponedeljak 17.00-18.00 geodetski kabinet 5
4 dr Katarina
Jevtić-Novaković
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
ponedeljak 14.30-15.30 Nacrtna geometrija; Nacrtna geometrija sa perspektivom;
Urbanizam 1;
Urbanizam 2,
Nacrtna geomertrija sa centralnom projekcijom
kabinet 7
utorak 11.00-12.00
5 mr Vesna
Trifunović-Dragišić
vesnatd@vggs.rs
ponedeljak 12.50-13.50 Građevinske
konstrukcije 1 i 2;
Arhitektonske
konstrukcije 1 i 2
kabinet 17
utorak 12.50-13.50
6 dr Iva Despotović
ivadespotovic@vggs.rs
utorak 14.45-15.45 Građevinski materijali; Mehanika tla i fundiranje kabinet 18
petak 13.00-14.00
7 dr Aleksandra
Kostić-Milanović
akosticmilanovic@vggs.rs
ponedeljak 12.00-13.00 Statika konstrukcija 1; Statika konstrukcija 2; kabinet 10
sreda 14.00-15.00
8 dr Goran Ćirović
investicije@vggs.rs
četvrtak 11.00-12.00 Organizacija građenja, Regulativa u građevinarstvu i arhitekturi,
Zaštita i bezbednost na radu
kancelarija prizemlje
petak 11.00-12.00
9 dr Snežana Mitrović
snezanamitrovic@vggs.rs
četvrtak 14.30-15.30 Metalne i drvene
konstrukcije 1 i 2; Savremene konstrukcije
kabinet 16
sreda 14.30-15.30
10 dr Slavoljub Tomić
tomicslavoljub@vggs.rs
utorak 11.30-12.30 Geodezija građevinski kabinet 9
sreda 11.00-12.00 geodetski kabinet 2
11 mr Vesna Jokanović
vesnajokanovic@vggs.rs
petak 11.45-12.45 Engleski jezik;
Tehnički engleski
kabinet 14
12 dr Mirjana Đurđević
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
utorak 14.30-15.30 Hidrotehnika; Komunalna infrastruktura; Ekologija kabinet 7
sreda 12.00-13.00
13 dr Darko Plamenac
darkoplamenac@vggs.rs
ponedeljak 18.00-19.00 Saobraćajnice 1; Saobraćajnice 2; Građevinska ekonomija kabinet 11
četvrtak 08.20-09.20
14 mr Marina
Nikolić-Topalović
mntoplalovic@vggs.rs
ponedeljak 14.30-15.30 Završni radovi i unutrašnje instalacije;
Sintezni projekat; Enterijer
kabinet 8
utorak 15.15-16.15
15 mr Zoran Živković
zoranzivkovic@vggs.rs
sreda 12.00-13.00 Osnovi projektovanja; Projektovanje;
Savremena arhitektura; Rekonstrukcija objekata
kabinet 5
petak 14.30-15.30
16 dr Dragan Nikolić
nikolic@vggs.rs
četvrtak 10.00-11.00 Betonske konstrukcije 1 i 2; Građevinska mehanizacija, Upravljanje kvalitetom; Savremene metode, teh. i org. Građ. kabinet 16
petak 14.15-15.15
17 mr Slobodan Jovović
slobodanjovovic@vggs.rs
četvrtak 11.30-12.30 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu, Građevinska mehanizacija,
Osnovi građevinarstva; Upravljanje investicijama i Organizacija građenja
kabinet 9
petak 10.00-11.00
18 mr Dušan Turina
dturina@vggs.rs
ponedeljak 14.00-15.00 Metalne i drvene konstrukcije 1 i 2;
Statika konstrukcija 2
kabinet 13
sreda 14.00-15.00
19 dr Bojan Milošević
bojan@vggs.rs
ponedeljak 12.00-13.00 Statika konstrukcija 1;
Mehanika i otpornost materijala
kabinet 18
sreda 14.00-15.00
20 mr Aleksandar Kostić
aleksandarkostic@vggs.rs
utorak 12.00-13.00 Informatika za inženjere; Primena softvera u građevinarstvu;
Primena računara
kabinet 4
četvrtak 11.00-12.00
21 mr Jasmina Todorović
jasminatodorovic@vggs.rs
utorak 14.30-15.30 Tehnologija građenja, Mehanika tla i fundiranje kabinet 13
sreda 13.30-14.30
R.b. Predmetni saradnik Termini   Predmet Kabinet
Dan     Vreme    
1 Marko Vuković
markovukovic@vggs.rs
utorak 12.00-13.00 Informatika za inženjere; Primena softvera u građevinarstvu; Primena računara; PRAKSA kabinet 4
četvrtak 11.00-12.00
2 Katarina Krstić
katarinakrstic@vggs.rs
sreda 14.00-15.00 Tehnologija građenja; Metalne i drvene konstrukcije 1 i 2;
Završni radovi i unutrašnje instalacije
kabinet 14
četvrtak 10.00-11.00
3 Olivera Jeremić
oliverajeremic@vggs.rs
sreda 10.45-11.45 Građevinski materijali; Betonske konstrukcije 1; Betonske konstrukcije 2; Ekologija; Hidrotehnika kabinet 14
petak 12.45-13.45
4 Marija Divac
vggs.urb@gmail.com
marijamicovic@vggs.rs
ponedeljak 14.30-15.30 Urbanizam 1; Urbanizam 2;
Nacrtna geometrija 1 i
Nacrtna geometrija 2
kabinet 7
četvrtak 13.00-14.00

Crvenom bojom su označeni termini kod kojih je došlo do izmena
od dana objavljivanja rasporeda konsultacija.


OBAVEŠTENJA:

01.12.2017.

Konsultacije kod mr Marine Nikolić Topalović

Dodatni termin za konsultacije iz predmeta:
Završni radovi i instalacije, Sintezni projekat i Enterijer
02.12.2017. od 9,30 do 10,30


 

27.11.2017.

Konsultacije kod mr Marine Nikolić Topalović

Informacija u vezi odlaganja konsultacija, zbog organizovane posete Salonu nameštaja.

Konsultacije predviđene za 28.11. od 15,20 do 16,20 neće biti održane iz navedenih razloga.
Biće nadoknađene u nekom narednom terminu.