Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Raspored konsultacija · Građevinski odsek

obaveštenje [29.05.2017.]  OBAVEŠTENJE:

Za vreme ispitnih rokova konsultacije se ne održavaju.

 

OBAVEŠTENJA:

17.05.2017.

OBAVEŠTENJE ZA PREDMETE:
OSNOVE PROJEKTOVANJA, PROJEKTOVANJE,
SAVREMENA ARHITEKTURA i REKONSTRUKCIJA

Za studente koji nisu predali radove održaće se konsultacije pred ispit

  • Junski rok 07.06.2017. od 11.00-12.00 h
  • Julski rok 20.06.2017. od 11.00-12.00 h

d.i.a. Zoran Živković