ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Распоред консултација · Грађевински одсек

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Р.б. Предметни наставник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 др Вуле Алексић
vulealeksic@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Информатика за
инжењере;
Примена софтвера у
грађевинарству;
Примена рачунара
канцеларија приземље
среда 10.00-11.00
2 др Зора Алексић
zoraaleksic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Математика 1;
Математика 2
кабинет 5
четвртак 13.00-14.00
3 др Марко Мирковић
mirkovicmarko@vggs.rs
уторак 16:30-17:30 Физика геодетски
кабинет 5
четвртак 09:00-10:00 грађевински
кабинет 15
4 др Катарина
Јевтић-Новаковић
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија
са перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са
централном пројекцијом
кабинет 7
уторак 11.00-12.00
5 мр Весна
Трифуновић-Драгишић
vesnatd@vggs.rs
понедељак 13.00-14.00 Грађевинске
конструкције 1 и 2;
Архитектонске
конструкције 1 и 2
кабинет 17
уторак 13.00-14.00
6 др Ива Деспотовић
ivadespotovic@vggs.rs
четвртак 14.45-15.45 Грађевински материјали;
Механика тла и
фундирање
кабинет 18
петак 13.00-14.00
7 др Мирјана Ђурђевић Хидротехника;
Комунална
инфраструктура;
Екологија
8 др Горан Ћировић
investicije@vggs.rs
среда 12.30-13.30 Организација грађења,
Регулатива у
грађевинарству
и архитектури,
Заштита и безбедност
на раду 
канцеларија приземље
9
snezanamitrovic@vggs.rs
Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Савремене конструкције
кабинет 16
10 др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Геодезија грађевински
кабинет  9
среда 09.00-10.00 геодетски
кабинет 2
11 мр Весна Јокановић
vesnajokanovic@vggs.rs
петак 12.00-13.00
(грађ.)
Енглески језик;
Технички енглески
кабинет 14
12 др Мирјана Ђурђевић
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
среда 14.45-15.45 Хидротехника;
Комунална
инфраструктура;
Екологија
кабинет 7
уторак 13.00-14.00
13 др Дарко Пламенац
darkoplamenac@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Саобраћајнице 1;
Саобраћајнице 2;
Грађевинска економија
кабинет 11
петак 11.00-12.00
14 др Марина
Николић-Топаловић
mntopalovic@vggs.rs
уторак 12.00-13.00 Завршни радови и
унутрашње инсталације;
Синтезни пројекат;
ентеријер
кабинет 8
среда 14.45-15.45
15 мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs
среда 13.30-14.30 Основи пројектовања;
Пројектовање;
Савремена архитектура;
Реконструкција објеката
кабинет 5
четвртак 12.00-13.00
16 др Драган Николић
nikolic@vggs.rs
среда 14.30-15.30 Бетонске
конструкције 1 и 2;
Савремене методе,
тех. и орг. Грађ. 
кабинет 16
четвртак 14.00-15.00
17 мр Слободан Јововић
slobodanjovovic@vggs.rs
среда 15.30-16.30 Управљање квалитетом
у грађевинарству,
Грађевинска механизација,
Основи грађевинарства;
Управљање инвестицијама
и Организација грађења
кабинет 9
четвртак 13.45-14.45
18 мр Душан Турина
dturina@vggs.rs
уторак 14.15-15.15 Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Статика конструкција 2
кабинет 13
петак 14.15-15.15
19 др Бојан Милошевић
bojan@vggs.rs
понедељак 14.30-15.30 Статика конструкција 1;
Механика и отпорност
материјала
кабинет 18
уторак 12.00-13.00
20 мр Александар Костић
aleksandarkostic@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Информатика за
инжењере;
Примена софтвера
у грађевинарству;
Примена рачунара
кабинет 4
петак 10.00-11.00 (геодетски
одсек)
21 мр Јасмина Тодоровић
jasmina.vggs@gmail.com
среда 13.30-14.30 Технологија грађења,
Механика тла и
фундирање -основне
студије;
Бетонске конструкције у високоградњи,
Фундирање објеката
високоградње - мастер
студије
кабинет 13
четвртак 14.30-15.30
Р.б. Предметни сарадник Термини   Предмет Кабинет
Дан     Време    
1 Марко Вуковић
markovukovic@vggs.rs
понедељак 09.00-10.00 Информатика за инжењере;
Примена софтвера у грађевинарству;
Примена рачунара;
ПРАКСА
кабинет
4
уторак 09.00-10.00
2 Катарина Крстић
katarinakrstic@vggs.rs
среда 14.00-15.00 Технологија грађења;
Металне и дрвене
конструкције 1 и 2;
Завршни радови и
унутрашње инсталације
кабинет
14
четвртак 10.00-11.00
3 Оливера Јеремић
oliverajeremic@vggs.rs
среда 13.00-14.00 Грађевински материјали;
Бетонске конструкције 1;
Бетонске конструкције 2;
Екологија;
Хидротехника
кабинет
14
петак 13.00-14.00
4 Марија Дивац
marijamicovic@vggs.rs
понедељак 16.15-17.15 Нацртна геометрија;
Нацртна геометрија са перспективом;
Урбанизам 1;
Урбанизам 2,
Нацртна геомертрија са централном пројекцијом
кабинет
7
уторак 13.00-14.00
5 Сара Ђаловић
vggs.urb@gmail.com
понедељак 14.30-15.30 Урбанизам 1;
Урбанизам 2;
Архитектонске
конструкције;
Грађевинске конструкције 
уторак 13.00-14.00
6 Александар Стаменов
aleksandarstamenov@vggs.rs
понедељак 10.00-11.00 Геодезија геодетски
кабинет
1
четвртак 12.30-13.30

 

ОБАВЕШТЕЊА:

17.01.2020.

Консултације код проф. др Горана Ћировића:

Консултације код проф. др Горана Ћировића биће одржане у
суботу 18.01.2020. од 10 до 12 часова.


 

15.01.2020.

Консултације за предмете: Пројектовање и Основе пројектовања

Термин: четвртак 30.01.2020. год од 11.00-13.00h

мр Зоран Живковић