Gradjevinski odsek

Studijski program: ARHITEKTURA

Samo po VGGŠ

Raspored konsultacija · Građevinski odsek

 

RASPORED KONSULTACIJA
Letnji semestar školske 2017/18. godine

R.b. Predmetni nastavnik Termini   Predmet Kabinet
Dan Vreme
1 dr Vule Aleksić
vulealeksic@vggs.rs
utorak 09.00-10.00 Informatika za inženjere;
Primena softvera u građevinarstvu;
Primena računara
kancelarija prizemlje
petak 11.00-12.00
2 dr Zora Aleksić
zoraaleksic@vggs.rs
sreda 13.00-14.00 Matematika 1;
Matematika 2
kabinet 5
četvrtak 12.30-13.30
3 dr Marko Mirković
mirkovicmarko@vggs.rs
ponedeljak 17.00-18.00 Fizika geodetski
kabinet 5
četvrtak 14.00-15.00 građevinski
kabinet 15
4 dr Katarina
Jevtić-Novaković
vggs.urb@gmail.com
katarinajn@vggs.rs
ponedeljak 13.00-14.00 Nacrtna geometrija; Nacrtna geometrija sa perspektivom;
Urbanizam 1; Urbanizam 2, Nacrtna geomertrija sa centralnom projekcijom
kabinet 7
utorak 11.00-12.00
5 mr Vesna
Trifunović-Dragišić
vesnatd@vggs.rs
četvrtak 13.40-14.40 Građevinske
konstrukcije 1 i 2;
Arhitektonske
konstrukcije 1 i 2
kabinet 17
petak 11.05-12.05
6 dr Iva Despotović
ivadespotovic@vggs.rs
utorak 13.00-14.00 Građevinski materijali; Mehanika tla i fundiranje kabinet 18
sreda 12.00-13.00
7 dr Aleksandra
Kostić-Milanović
akosticmilanovic@vggs.rs
ponedeljak 13.45-14.45 Statika konstrukcija 1; Statika konstrukcija 2; kabinet 10
utorak 14.00-15.00
8 dr Goran Ćirović
investicije@vggs.rs
četvrtak 13.00-14.00 Organizacija građenja, Regulativa u građevinarstvu i arhitekturi, Zaštita i bezbednost na radu kancelarija prizemlje
sreda 13.00-14.00
9 dr Snežana Mitrović
snezanamitrovic@vggs.rs
petak 13.00-14.00 Metalne i drvene konstrukcije 1 i 2; Savremene konstrukcije kabinet 16
četvrtak 11.00-12.00
10 dr Slavoljub Tomić
tomicslavoljub@vggs.rs
ponedeljak 12.00-13.00 Geodezija građevinski kabinet  9
sreda 09.00-10.00 geodetski kabinet 2
11 mr Vesna Jokanović
vesnajokanovic@vggs.rs
petak 12.00-13.00 Engleski jezik;
Tehnički engleski
kabinet 14
četvrtak
12 dr Mirjana Đurđević
mirjanadjurdjevic@vggs.rs
utorak 11.00-12.00 Hidrotehnika; Komunalna infrastruktura; Ekologija kabinet 7
sreda 11.00-12.00
13 dr Darko Plamenac
darkoplamenac@vggs.rs
ponedeljak 17.20-18.20 Saobraćajnice 1; Saobraćajnice 2; Građevinska ekonomija kabinet 11
četvrtak 18.00-19.00
14 mr Marina
Nikolić-Topalović
mntopalovic@vggs.rs
četvrtak 14.45-15.45 Završni radovi i unutrašnje instalacije;
Sintezni projekat; Enterijer
kabinet 8
petak 14.45-15.45
15 mr Zoran Živković
zoranzivkovic@vggs.rs
četvrtak 13.30-14.30 Osnovi projektovanja;
Projektovanje;
Savremena arhitektura;
Rekonstrukcija objekata
kabinet 5
utorak 12.00-13.00
16 dr Dragan Nikolić
nikolic@vggs.rs
sreda 13.00-14.00 Betonske konstrukcije 1 i 2; Savremene metode, teh. i org. Građ. kabinet 16
petak 14.00-15.00
17 mr Slobodan Jovović
slobodanjovovic@vggs.rs
sreda 13.00-14.00 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu, Građevinska mehanizacija, Osnovi građevinarstva; Upravljanje investicijama i Organizacija građenja kabinet 9
četvrtak 13.00-14.00
18 mr Dušan Turina
dturina@vggs.rs
ponedeljak 11.15-12.15 Metalne i drvene konstrukcije 1 i 2;
Statika konstrukcija 2
kabinet 13
petak 13.00-14.00
19 dr Bojan Milošević
bojan@vggs.rs
ponedeljak 13.45-14.45 Statika konstrukcija 1; Mehanika i otpornost materijala kabinet 18
utorak 14.30-15.30
20 mr Aleksandar Kostić
aleksandarkostic@vggs.rs
utorak 09.00-10.00 Informatika za inženjere;
Primena softvera u građevinarstvu;
Primena računara
kabinet 4
petak 11.00-12.00
21 mr Jasmina Todorović
jasminatodorovic@vggs.rs
utorak 13.00-14.00 Tehnologija građenja,
Mehanika tla i fundiranje
kabinet 13
sreda 14.00-15.00
R.b. Predmetni saradnik Termini   Predmet Kabinet
Dan Vreme
1 Marko Vuković
markovukovic@vggs.rs
sreda 09.00-10.00 Informatika za inženjere;
Primena softvera u građevinarstvu;
Primena računara; PRAKSA
kabinet 4
četvrtak 09.00-10.00
2 Katarina Krstić
katarinakrstic@vggs.rs
četvrtak 11.00-12.00 Tehnologija građenja;
Metalne i drvene konstrukcije 1 i 2;
Završni radovi i unutrašnje instalacije
kabinet 14
petak 13.00-14.00
3 Olivera Jeremić
oliverajeremic@vggs.rs
sreda 13.00-14.00 Građevinski materijali;
Betonske konstrukcije 1;
Betonske konstrukcije 2;
Ekologija; Hidrotehnika
kabinet 14
četvrtak 13.00-14.00
4 Marija Divac
vggs.urb@gmail.com
marijamicovic@vggs.rs
ponedeljak 13.00-14.00 Urbanizam 1; Urbanizam 2; Nacrtna geometrija 1 i Nacrtna geometrija 2 kabinet 7
četvrtak 13.45-14.45

Crvenom bojom su označeni termini kod kojih je došlo do izmena
od dana objavljivanja rasporeda konsultacija.


 

OBAVEŠTENJA:

17.04.2018.

Konsulatcije kod prof. Darka Plamenca:

U četvrtak 19.04.2018.godine, neće se održati predavanja iz predmeta Građevinska ekonomija. Takođe, istog dana konsultacije kod profesora Darka Plamenca se neće održati i pomeraju se za sledeći redovan termin.


 

14.04.2018.

Konsulatcije kod prof. Ive Despotović:

Konsulatcije kod prof. Ive Despotović neće biti održane 17. i 18. aprila.
Termin nadoknade će biti naknadno objavljen.