ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Studijski program: Arhitektura

NASTAVNI PLAN

Aktivna nastava:
predavanja (P) + vežbe (V) + praktične vežbe (PV) - nedeljno časova


R.b. Naziv predmeta P V PV Tip
predmeta:
ECPB
bodovi
ESPB
/ SEM
Semestar I
1 Matematika 1 2 2 0 Obavezni 7 30
2 Fizika 2 2 1 Obavezni 6
3 Nacrtna geometrija sa perspektivom 2 3 0 Obavezni 6
4 Arhitektonske Konstrukcije 1 2 3 1 Obavezni 7
5 Građevinski materijali 2 2 2 Obavezni 4
Semestar II
6 Matematika 2 2 3 0 Obavezni 6 30
7 Mehanika i otpornost materijala 3 3 0 Obavezni 7
8 Arhitektonske Konstrukcije 2 2 3 1 Obavezni 6
9 Geodezija 2 2 0 Izborni 5
10 Osnove projektovanja 2 2 0 Izborni 5
11 Engleski jezik 2 2 0 Izborni 6
12 Informatika za inženjere 2 2 0 Izborni 6
Semestar III
13 Tehnički Engleski jezik 2 2 0 Obavezni 4 30
14 Primena računara 2 2 1 Obavezni 5
15 Statika konstrukcija 1 2 2 0 Obavezni 6
16 Projektovanje 2 4 0 Obavezni 6
17 Komunalna infrastruktura 2 0 1 Izborni 5
18 Ekologija 2 0 1 Izborni 5
19 Savremena arhitektura 2 0 0 Izborni 4
20 Restauracija objekata 2 0 0 Izborni 4
Semestar IV
21 Urbanizam 1 3 2 0 Obavezni 8 30
22 Metalne i drvene konstrukcije 1 2 2 1 Obavezni 5
23 Mehanika tla i fundiranje 2 3 1 Obavezni 6
24 Betonske konstrukcije 1 2 2 1 Obavezni 6
25 Građevinska ekonomija 2 1 0 Izborni 5
26 Upravljanje kvalitetom 2 1 0 Izborni 5
Semestar V
27 Sintezni projekat 2 4 0 Obavezni 7 30
28 Završni radovi i unutrašnje
instalacije
2 3 0 Obavezni 6
29 Organizacija građenja 3 3 1 Obavezni 6
30 Urbanizam 2 3 2 0 Izborni 6
31 Tehnologija građenja 2 3 0 Izborni 6
32 Softveri u građevinarstvu 1 2 0 Izborni 5
33 Enterijer 1 2 0 Izborni 5
Semestar VI
33 Stručna praksa (sedam nedelja) 2+2+20 Obavezni 17 30
34 Završni rad (osam nedelja) 2+2+20 Obavezni 13


  I II III IV V VI
Predavanja nedeljno 10 11 12 11 11 (10) 2 2
Vežbi nedeljno 12 13 10 10 14 (15) 2 2
Praktičnih vežbi nedeljno 4 1 2 3 1    (1) 20 20
Ukupno časova nedeljno 26 25 24 24 26 24
Broj ispita 5 5 6 5 5 2
Ukupno časova godišnje 765 720 750


  Prva godina Druga godina Treća godina Sve tri godine
Ukupno pradavanja 315 345 195 855
Ukupno vežbe 375 300 240 915
Ukupno praktične vežbe 75 75 315 465
        2235