ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

УПИС 2019/2020

 

II КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

III КОНКУРСНИ РОК – СЕПТЕМБАР 2019.
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА
ЗА УПИС У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
 

 

[05.07.2019.]  ПРИЗНАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА СА ДРУГОГ ФАКУЛТЕТА:

УПИСКандидати који су радили пријемни на другом факултету или високој школи могу се уписати по основу тако положеног пријемног испита.

Кандидати који су остварили укупно више од 50 бодова конкуришу за буџет, а кандитати који су остварили од 30-50 бодова могу се уписати као самофинансирајући студенти.

Приликом уписа неопходно је приложити

  • СВЕДОЧАНСТВА СВИХ РАЗРЕДА ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
  • ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИСПИТУ
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ПРИЈАВНИ ЛИСТ (добија се у Школи)
  • ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА УПИС У ИЗНОСУ ОД 8.000,00 РСД НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ (840-1918666-13)
  • ПОТВРДУ О ОСВОЈЕНИМ БОДОВИМА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ НА ФАКУЛТЕТУ

Упис ће се вршити до 8-12 јула од 9-14 часова.

Све додатне информације на телефоне: 011/2402-786 или 069/3353-845

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА
ЗА УПИС У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 2019. ГОДИНЕ:

UpisПрипремна настава одржаваће се сваког радног дана
од 17-28. јуна.

За студијске програме Грађевинско инжењерство и Геодезија - геоматика настава обухвата 20 часова математике.

За студијски програма Архитектура настава обухвата 10 часова математике и 10 часова из области везаних за просторно логичке задатке и општу културу и образовање.

Пријављивање се врши у студентској служби.

Детаљније информације на телефоне:
011/2402-786 - Грађевинско инжењерство и Архитектура
011/2411-885 - Геодезија геоматика

 

[13.07.2018.]  VAŽNO OBAVEŠTENJE - UPIS 2018/19:

DiplomeMOGU SE UPISATI KANDIDATI SA ZAVRŠENOM
TROGODIŠNJOM SREDNJOM ŠKOLOM

U školskoj 2018/19. godini, odnosno sve do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu na Visoke škole strukovnih studija mogu upisati i kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju (treći stepen stručne spreme)!

 

-->

obavestenje Преузмите: ИНФОРМАТОР ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ВИСОКУ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКУ ШКОЛУ

струковних студија у Београду
 (797 kb)

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу
и како изгледају задаци на пријемном испиту
погледајте у Информатору за упис на основне и мастер студије!

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВГГШ