ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

УПИС 2022/2023

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА   (212 kb)
II конкурсни рок
 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ УПИСА:

  • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
  • Диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Уверење о држављанству (није потребно ако је чињеница о држављанству уписана у Извод из МК рођених);
  • два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику;
  • индекс (може се купити у скриптарници Школе по цени од 400,00 РСД);
  • две фотографије формата (4,5 cm x 3,5 cm) ;
  • доказ о уплати накнаде за упис (плаћају сви студетни 3000,00РСД)
  • доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте (15.000,00РСД)
  • доказ о уплати накнаде за чланарину за СКАССС (плаћају сви студенти 100,00РСД на рачун 840-2119666-62 позив на број 3-22)

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ ИСКЉУЧИВО НА ЖИРО РАЧУН
АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

840 – 2119666 – 62

Приликом уплата обавезно навести позив на број:

3-10  - за студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура,
3-20  - за студијски програм Геодезија-Геоматика
3-22 – за чланарину за СКАССС (100,00 РСД)


 

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
ДРУГИ УПИСНИ РОК - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

 

[12.06.2022.]  ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:

УПИСПрипремна настава за пријемни испит и упис на ВГГШ креће у
понедељак 13. јуна, од 14 сати.
Настава се одржава у Хајдук Станковој бр.2.

 

obavestenje Преузмите: ИНФОРМАТОР ЗА УПИС
НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
  (3.3 MB)

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу
и како изгледају задаци на пријемном испитупогледајте у
Информатору за упис на основне и мастер струковне студије!