ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Предмети

Изаберите предмет са списка:

Р.б. Предмет
1 Архитектонске конструкције 1
2 Архитектонске конструкције 2
3 Бетонске конструкције 1
4 Екологија
5 Елементи високоградње 1
6 Елементи високоградње 2
7 Енглески језик (изборни)
8 Енглески језик 1
9 Енглески језик 2
10 Ентеријер
11 Физика
12 Геодезија
13 Грађевинска економија
14 Грађевински материјали
15 Информатика за инжењере
16 Комунална инфраструктура
17 Математика 1
18 Математика 2
19 Механика и отпорност материјала
20 Механика тла и фундирање
21 Механика тла и фундирање 1
22 Металне и дрвене конструкције 1
23 Нацртна геометрија са перспективом
24 Организација грађења
25 Основе пројектовања
26 Перспектива
27 Примена рачунара
28 Пројектовање
29 Регулатива у грађевинарству и архитектури
30 Реконструкција објеката
31 Рестаурација објеката
32 Савремена архитектура
33 Савремене архитектонске конструкције
34 Савремене методе технологије и организације грађења
35 Синтезни пројекат
36 Софтвери у грађевинарству и архитектури
37 Статика конструкција 1
38 Технички енглески језик
39 Технологија грађења
40 Унутрашње инсталације
41 Управљање квалитетом
42 Управљање квалитетом у грађевинарству
43 Урбанизам 1
44 Урбанизам 2
45 Заштита и безбедност на раду
46 Завршни радови
47 Завршни радови и унутрашње инсталације