01.07.2018.

Rezultati ispita održanog dana 29.06.2018. godine

R.br. br.
Indeksa
Godina
upisa
Prezime Ime 29.06.18
1 210/ 2015 Bojović Miroslav 7
2 6/ 2016 Miletić Mitar 9
3 38/ 2016 Ugrinović Nikola 5
4 90/ 2017 Koković Tamara 5

Uvid u radove i upis ocena četvrtak 05.07.2018. od 13:00 do 14:00 časova.

 

PREDMETNI NASTAVNIK
Mr Slobodan Jovović