17.09.2017.

Rezultati ispita održanog dana 16.09.2017. godine

R.br. br.
Indeksa
Godina
upisa
Prezime Ime OCENA
1 10 / 2015 Mićević Miloš 8
2 231 / 2015 Deljanin Miloš 8

Studenti mogu izvršiti uvid u radove u četvrtak 21.09.2017. godine od 13:30 do 14:30
Upis ocena u četvrtak 21.09.2017. godine od 13:30 do 14:30

 

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Slobodan Jovović


 

04.09.2017.

Rezultati ispita održanog dana 02.09.2017. godine

R.br. br.
Indeksa
Godina
upisa
Prezime Ime OCENA
1 67 / 2012 Cekov Nikola 8
2 5 / 2014 Trajković Aleksandar 6
3 49 / 2014 Sekulić Miloš 7
4 231 / 2014 Deljanin Miloš 5
5 276 / 1997 Stojisavljević Aleksandar 6

Studenti mogu izvršiti uvid u radove u utorak 05.09.2017. godine od 12:00 do 13:00
Upis ocena u utorak 05.09.2017. godine od 12:00 do 13:00

 

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Slobodan Jovović