ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Izdavaštvo

I godina - Građevinski odsek:


Naslov: Matematika 1
Autori: dr Vule Aleksić, dr Zora Aleksić
izdanje: sedmo 
godina izdanja: 2014
format: 17 × 24
obim: 192
ISBN: 978-86-7488-121-7
Naslov: Matematika 2
Autori: dr Vule Aleksić, dr Zora Aleksić
izdanje: sedmo 
godina izdanja: 2013
format: 17 × 24
obim: 254
ISBN: 978-86-7488-106-4
Naslov: Fizika
Autor: dr Marko Mirković
izdanje: sedmo
godina izdanja: 2012
format: 17 × 24
obim: 260
ISBN: 978-86-7488-149-1
Naslov: Fizika - zbirka zadataka
Autor: dr Marko Mirković
izdanje: sedmo
godina izdanja: 2012
format: 17 × 24
obim: 162
ISBN: 978-86-7488-148-4
Naslov: Mehanika i otpornost materijala
Autor: mr Nikola Milanović
izdanje: četvrto
godina izdanja: 2013
format: 17 × 24
obim: 254
ISBN: 978-86-7488-084-5
Naslov: Mehanika i otpornost materijala
- zbirka rešenih zadataka
Autor: mr Nikola Milanović
izdanje: drugo
godina izdanja: 2013
format: 17 × 24
obim: 96
ISBN: 978-86-7488-096-8
Naslov: Informatika za inženjere
Autori: dr Vule Aleksić, dr Zora Aleksić, Aleksandar Kostić
izdanje: četvrto
godina izdanja: 2010
format: 17 × 24
obim: 254
ISBN: 978-86-7488-095-1
Naslov: Nacrtna geometrija sa perspektivom
Autor: dr Katarina Jevtić Novaković
izdanje: 4. izmenjeno i dopunjeno izdanje
godina izdanja: 2014
format: 21 × 29
obim: 142
ISBN: 978-86-7488-108-8
Naslov: Geodezija
Autor: dr Slavoljub Tomić
izdanje: drugo
godina izdanja: 2013
format: 17 × 24
obim: 176
ISBN: 978-86-7488-103-3