VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O B A V E Š T E Nj A:

         

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Odlukom Komisije za akreditaciju i
proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola
strukovnih studija u Beogradu je
dobila akreditaciju kao visokoškolska
ustanova i akreditaciju za studijske
programe osnovnih i master
strukovnih studija.

 
Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd