ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

Ј А Н У А Р С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геоинформациони системи 3. понедељак 24.01. 9.00 РЦ
2. Геодезија 1 1. понедељак 24.01. 9.00 2 ,3 и 4
3. Државни премер и основи катастра 2. понедељак 24.01.    12.00 3
4. Мерна несигурност 2. уторак 25.01. 9.00 2 и 3
5. Савремене геодетске технологије 3. уторак 25.01. 12.00 2
6. Фотограметрија и даљинска детекција 3. уторак 25.01. 12.00 3
7. Математика 1 1. среда 26.01. 9.00 Грађ. одсек
8. Катастар непокретности 3. среда 26.01. 12.00 4
9. Геодетске мреже 2. четвртак 27.01. 9.00 2, 3  и 4
10. Геопросторне базе података 3. четвртак 27.01. 13.00 РЦ
11. Основе инжењерске геодезије 2. петак 28.01. 12.00 2
12. Информатика за инжењере 1. петак 28.01. У РЦ према посебном
плану на огласној табли
13. Рачун изравнања 2. понедељак 31.01. 9.00 2 и 3
14. Уређење земљишне територије 3. понедељак 31.01. 11.00 4
15. Геодетски планови 1. уторак  01.02. 9.00 2 и 3
16. Инжењерска геодезија 3. уторак  01.02. 12.00 3
17. Геодетска метрологија 3. среда  02.02. 9.00 2
18. Геодетски премер 1 1. среда  02.02. 9.00 3
19. Математика 2 1. четвртак 03.02. 9.00 Грађ. одсек
20. Физика 1. четвртак 03.02. 12.00 Грађ. одсек
21. Геодезија 2 2. четвртак 03.02 9.00 2 и 3
22. Геодетски премер 2 2. петак  04.02. 9.00 2 и 4
23. Основи грађевинарства 3. петак 04.02. 9.00 3
24. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1. петак 04.02. 12.00 2 и 3
25. Основи фотограметрије 2. понедељак 07.02. 9.00 3
26. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. понедељак 07.02. 9.00 2
27. Примена рачунара 1. понедељак 07.02. У РЦ према посебном
плану на огласној табли
28. Технички енглески 2. четвртак 10.02. 9.00 2

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • Од 17.01. до 20.01.2021. године.
  • Испити си пријављују лично у студентској служби.

НАПОМЕНЕ:

  • Пријава испита је могућа само уз доказ о измиреним доспелим обавезама.
  • На испиту је обавезно на увид показати индекс и личну карту.