ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Распоред испита · Геодетски одсек

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Геодетски задаци у примењеној геодезији 3. уторак 30.08. 9.00 каб.5
2. Геодетски задаци у државном премеру и катастру 3. уторак 30.08. 9.00 каб.1
3. Геоинформациони системи 3. уторак 30.08. 12.00 РЦ
4. Државни премер и основи катастра 2. уторак 30.08. 12.00 2
5. Физика 1. среда 31.08. 9.00 4
6. Мерна несигурност 2. среда 31.08. 9.00 2 и 3
7. Савремене геодетске технологије 3. среда 31.08. 12.00 3
8. Геодетске мреже 2. четвртак 01.09. 9.00 2, 3 и 4
9. Информатика за инжењере 1. четвртак 01.09. У РЦ према посебном
плану на огласној табли
10. Рачун изравнања 2. петак 02.09. 9.00 2 и 3
11. Фотограметрија и даљинска детекција 3. петак 02.09. 9.00 4
12. Катастар непокретности 3. петак 02.09. 12.00 3
13. Геопросторне базе података 3. понедељак 05.09.  9.00 РЦ
14. Технички енглески 2. понедељак 05.09. 10.00 4
15. Геодезија 1 (Практична геодезија 1) 1. понедељак 05.09. 9.00 2 и 3
16. Геодетски премер 1 1. уторак  06.09. 9.00 2 и 3
17. Геодезија 2 (Практична геодезија 2) 2. уторак 06.09. 12.00 2 и 3
18. Основи инжењерске геодезије 2. среда 07.09. 9.00 2 и 3
19. Геодетски планови 1. среда 07.09. 12.00 2 и 3
20. Математика 1 1. четвртак 08.09. 12.00 Грађ. одсек
21. Инжењерска геодезија 3. четвртак 08.09. 9.00 2
22. Геодетски премер 2 2. четвртак 08.09. 9.00 3 и 4
23. Уређење земљишне територије 3. четвртак 08.09. 10.00 РЦ
24. Нацртна геометрија са централном пројекцијом 1 петак 09.09. 9.00 2
25. Основи фотограметрије 2. петак 09.09. 9.00 3
26. Законски прописи и менаџмент у геодезији 3. петак 09.09. 15.00 2
27. Геодетска метрологија 3. понедељак 12.09. 9.00 4
28. Основи грађевинарства 3. понедељак 12.09. 9.00 Грађ. одсек
29. Математика 2 1. уторак 13.09. 9.00 Грађ. одсек
30. Примена рачунара 1. понедељак
12.09.
У РЦ према посебном
плану на огласној табли

 

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • ОД 24.08. ДО 29.08.2021. ГОДИНЕ,
  • ИСПИТИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЛИЧНО У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЈЕ МОГУЋА САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА,
  • ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.