ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Државни премер и основи катастра


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 126 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 178 kb

 

14.02.2023.

Информације о предмету:

Вежбе се одржавају према објављеном распореду, петком од 10:15 (прва група студената) и од 12:00 (друга група студената). Присуство на вежбама је обавезно.

Предавања се одржавају према објављеном распореду, петком од 08:30 часова.

На часовима вежби обавезно је имати елаборат, прибор за цртање и џепни рачунар. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

Елаборат мора бити оверен, тј. сваки задатак мора бити урађен и оверен. Максималан број поена који студент може да добије за оверен елаборат износи 15 поена. За похађање вежби и активност на вежбама може се добити још максимално 5 поена. За редовно похађање предавања може се добити максимално 5 поена. Укупно 15+5+5 поена максимално. Минималан број поена за оверен елаборат је 6.

Колоквијум се одржава у априлу 2023. године. Поправни колоквијум ће се одржати у мају 2023. године. Колоквијум се током школске године одржава још два пута, пре јунског и пре септембарског испитног рока. Максималан број поена на колоквијуму износи 25. Минималан број поена на колоквијуму је 13. Положен колоквијум је услов за излазак на испит.

Испит се полаже усмено, и обавезан је за све студенте.

Запослени студенти нису у обавези да присуствују часовима вежби, али су у обавези да ураде све задатке из елабората и да им се елаборат овери.

Потврду о запослењу запослени студенти морају да доставе предметном наставнику или сараднику најкасније до 10.03.2023. године(лично у термину консултација или путем email-а).  

За сва додатна питања везана за вежбе и предавања, студенти се могу обратити предметном наставнику Милени Јочковић и сараднику Марији Димитријевић Јовић, као и путем mailmilenajockovic@vggs.rs и dimitrijevicmarija@vggs.rs


У Београду, 14.02.2023. год.

Предметни наставник:
Милена Јочковић, спец. инж. геод.