ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Нацртна геометрија са централном пројекцијом


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 153 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 205 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 175 kb

 

Предавања и Вежбе 2020/2021

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
05.10.2020. Предавање 1 5.7 MB
10.10.2020. Предавање 2 1.8 MB
18.10.2020. Предавање 3 9 MB
25.10.2020. Предавање 4 4 MB
31.10.2020. Предавање 5 1.3 MB
06.11.2020. Предавање 6 2.5 MB
09.11.2020. Предавање 7 1.2 MB
12.11.2020. Предавање 8 2.2 MB
20.11.2020. Предавање 9 5.1 MB
28.11.2020. Предавање 10 877 kb
28.11.2020. Предавање 11 1.2 MB
06.12.2020. Предавање 12 870 kb
06.12.2020. Предавање 13 766 kb
08.12.2020. Вежба 8 1 MB
08.12.2020. Вежба 9 1.6 MB
14.12.2020. Предавање 14 6.3 MB
14.12.2020. Предавање 14А 1.1 MB
14.12.2020. Вежба 10 637 kb
15.12.2020. Вежба 6 1.2 MB
21.12.2020. Вежба 7 1.1 MB
21.12.2020. Предавање 15 1.9 MB
21.12.2020. Вежба 11 767 kb
23.12.2020. Предавање 16 26 MB
17.01.2021. Примери испитних задатака 7.2 MB

 

Предавања (Power Point презентација):

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
21.10.2016. ОКТАНТИ 447 kb
21.10.2016. ТАЧКА 626 kb
21.10.2016. ПРАВА 1028 kb
21.10.2016. ПРОДОР ПРАВЕ 490 kb
28.10.2016. ГЕОМЕТРИЈСКИ ЛИКОВИ 839 kb
28.10.2016. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 1773 kb
04.11.2016. РАВАН 818 kb
04.11.2016. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПРАВЕ У РАВНИ 626 kb
04.11.2016. ОРТОГОНАЛНИ НАГИБНИ ТРИЕДАР 255 kb
04.11.2016. ПРЕСЕК РАВНИ, ПРОДОР ПРАВЕ 949 kb
10.11.2016. ТРАНСФОРМАЦИЈА И РОТАЦИЈА 1291 kb
18.11.2016. МЕТРИЧКИ ЗАДАЦИ 1602 kb
25.11.2016. РАВНИ ПРЕСЕЦИ 1741 kb
01.12.2016. КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ 1303 kb
01.12.2016. ЛОПТА 5039 kb
17.12.2016. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато 605 kb
17.12.2016. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА пут 602 kb
11.01.2017. ЦЕНТРАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 1 784 kb
11.01.2017. ЦЕНТРАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 2 1158 kb
19.01.2017. КАРТОГРАФСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 19.4 МБ