ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Геодетски премер 1

 
Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 133 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 206 kbОБАВЕШТЕЊЕ

Геодетски премер 1 – обавештење и информације о предмету

Обавештавају се студенти да вежбе из предмета Геодетски премер 1 у школској 2022/23. години, почињу 07. фебруара 2023. године према објављеном распореду.

Уводно предавање ће се одржати 07.02.2023. са почетком у 10:15, а уводне вежбе одмах након предавања.

Подела на групе за вежбе из предмета Геодетски премер 1 (важи од 13.02.2023)

Група Студенти
1 бр. индекса од 301/22 до 330/22
2 бр. индекса од 331/22 до 367/22 и остали

Студенти су обавезни да на вежбе долазе искључиво у термину своје групе.

Вежбе из предмета Геодетски премер1 су рачунске вежбе и студенти ће на часовима вежби решавати геодетске задатке у елаборату (Практикуму).

На вежбе је неопходно понети следеће:

  • елаборат (Практикум),
  • прибор за писање (црвена и плава хемијска оловка),
  • прибор за цртање (графитна оловка, гумица за брисање, лењир, троуглови),
  • џепни рачунар.

Практикум из Геодетског премера1 ће моћи да се купи у Скриптарници Школе. Студенти су у обавези да имају елаборат и доносе наведени прибор на сваки час вежби. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

Присуство вежбама и израда елабората је обавезна.

Предаја израђеног елабората ће за све студенте (редовне и запослене) бити по завршетку наставе из предмета Геодетски премер1, на крају семестра. Тачан датум предаје елабората, ће бити накнадно и благовремено објављен.

ЗАПОСЛЕНИ СТУДЕНТИ

Запослени студенти нису у обавези да присуствују вежбама, али су обавезни да израде елаборат. Потребно је да се јаве асистенту ради добијања задатка за израду елабората и да притом доставе копију Потврде о запослењу, најкасније за две недеље од почетка наставе у летњем семестру (до 21. фебруара 2023. године). Студенти потврду могу доставити асистенту на часу вежби или путем мејла. Запослени студенти нису у обавези да присуствују предавањима, али се морају јавити предметном наставнику и доставити Потврду о запослењу на часу предавања, лично у термину консултација или путем меила, да би били ослобођени обавезе доласка на предавања.

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ГЕОДЕТСКОГ ПРЕМЕРА 1

У оквиру предиспитних обавеза из предмета Геодетски премер1, организује се колоквијум, који ће се одржати у термину вежби, у месецу априлу 2023. године. Тачан датум одржавања колоквијума, ће бити накнадно објављен.  

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА (ПИО)

Активност Поени
1 присуство и активност на часовима вежби 10
2 присуство и активност у току предавања 5
3 израда рачунских задатака - елаборат 20
4 колоквијум 15
укупно 50

УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ (за све студенте)

Испит се састоји из писменог и усменог испита. Обавезан је излазак на оба дела испита. Потребно је положити оба дела испита да би се положио испит.

Услов за излазак на писмени испита је:

  • редовно похађање вежби и предавања,
  • у потпуности израђен елаборат (освојено минимално 10 поена на елаборату у оквиру предиспитних обавеза)
  • 20 поена сакупљених на предиспитним обавезама (од могућих 50).

КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И АСИСТЕНТА НА ПРЕДМЕТУ

За сва додатна питања, везана за вежбе, студенти се могу обратити асистенту Милошу Марковићу (milmarkovic85@gmail.com), а за питања везана за предавања и испит предметном наставнику мр Станислави Босиочић (stanislavabosiocic@vggs.rs).

                                                                        Предметни наставник:

                                                       мр Станислава Босиочић, дипл. геод. инж.