ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Геодетски планови


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 120 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 171 kb

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Геодетски планови - обавештење и информације о предмету 

 

Обавештавају се студенти да предавања и вежбе из предмета Геодетски планови у школској 2022/23. години, почињу 06. фебруара 2023. године према објављеном распореду.

 

Уводно предавање ће се одржати 06.02.2023. са почетком у 10:15, а уводне вежбе по групама.

 

Група

Студенти

Термин одржавања

Сала

1

бр. индекса од 301/22 до 320/22

понедељак 8:30-10:00

рачунски центар (РЦ1)

2

бр. индекса од 321/22 до 336/22

понедељак 12:50-14:25

рачунски центар (РЦ1)

3

бр. индекса од 337/22 до 367/22 и остали

петак 8:30-10:00

рачунски центар (РЦ1)

 

Вежбе се одржавају у рачунском центру (РЦ1) и студенти израђују два задатка:

1. задатак: рачунскe вежбе (израда задатака - елаборат), 

2. задатак: вежбе на рачунару (израда цртежа у програму AutoCAD).

РАЧУНСКЕ ВЕЖБЕ 

На вежбе је неопходно понети следеће:

  • елаборат,
  • прибор за писање (црвена и плава хемијска оловка),
  • прибор за цртање (графитна оловка, гумица за брисање, лењир, троуглови, шестар),
  • џепни рачунар.

 

Елаборат ће студентима бити дат на првом часу вежби. Студенти су у обавези да имају елаборат и доносе наведени прибор на сваки час вежби. Студенти који не буду имали прибор биће евидентирани као да нису присутни.

 

ВЕЖБЕ НА РАЧУНАРУ 

 

У оквиру вежби на рачунару, студенти ће израђивати задатак - пример дигиталног геодетског плана (ДГП) у програму AutoCAD. Након израде, потребно је да студенти усмено одбране израду ДГП.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

Прве три недеље у семестру се раде рачунске вежбе, а након тога осталих недеља вежбе на рачунару.

Студенти су обавезни да на вежбе долазе искључиво у термину своје групе.

Присуство вежбама (рачунским и на рачунару) и израда елабората и ДГП је обавезна.

 

ЗАПОСЛЕНИ СТУДЕНТИ

 

Запослени студенти нису у обавези да присуствују вежбама, али су обавезни да израде елаборат (рачунски део и ДГП). Потребно је да се јаве асистенту ради добијања задатка за израду елабората и да притом доставе копију Потврде о запослењу, најкасније за две недеље од почетка наставе у летњем семестру (до 20. фебруара 2023. године). Студенти потврду могу доставити асистенту на часу вежби или путем мејла.  

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА (ПИО)

 

 

Активност

Поени

1

присуство и активност на часовима вежби

5

2

присуство и активност у току предавања

5

3

Израда рачунских задатака - елабората

25

4

израда и одбрана дигиталног геодетског плана (ДГП)

15

укупно

50

 

УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ (за све студенте)

 

Услов за излазак на испит је:

  • урађен елаборат (рачунски део),
  • израђен дигитални геодетски план (ДГП),
  • одбрањен ДГП,

и најмање 20 поена сакупљених на предиспитним обавезама (од могућих 50).

 

Одбрана ДГП ће за све студенте бити у рачунском центру (РЦ1) у термину када је планиран последњи час вежби у ш.г. 2022/2023 из предмета Геодетски планови.

 

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ НАСТАВНИКА И АСИСТЕНТА НА ПРЕДМЕТУ

 

За сва додатна питања, везана за вежбе, студенти се могу обратити асистенту Милошу Марковићу (milmarkovic85@gmail.com), а за питања везана за предавања и испит предметном наставнику мр Станислави Босиочић (stanislavabosiocic@vggs.rs).

 

У Београду, 03.02.2023.

Предметни наставник:
мр Станислава Босиочић, дипл. геод. инж.;