ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Практична настава - 2023.

У периоду од 15. маја до 2. јуна 2023. године, одржана је 63. по реду Практична настава студената основних струковних студија на Студијском програму Геодезија-Геоматика. У току Практичне наставе студенти прве године су успешно обавили интегрални задатак из области геодетског премера, док су студенти друге године имали више различитих задатака и то у областима инжењерске геодезије, триангулације, прецизног нивелмана, глобалног система позиционирања и снимања посебних делова објеката, које су такође успешно обавили.

Колеге из предузећа Веком Гео д.о.о. Београд одржали су презентацију и практичан приказ савремених геодетских система и опреме, уз потпуну подршку у одговарајућој опреми и софтверима за обављање задатака у области глобалног система позиционирања током целог периода извођења Практичне наставе, на чему им се захваљујемо.

Захваљујемо се и Грађевинском факултету у Београду и Републичком геодетском заводу на уступљеној геодетској опреми и прибору уз помоћ које је Практична настава успешно изведена.