ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Практична настава - 2021.

У периоду од 10.5. до 28.5.2021. године, одржана је практична настава студената геодетског одсека.

У току практичне наставе студенти прве године су успешно обавили интегрални задатак из области геодетског премера, док су студенти друге године имали више задатака и то у областима инжењерске геодезије, триангулације, прецизног нивелмана и глобалног система позиционирања.

Колеге из фирме Веком Гео одржали су презентацију о савременим геодетским технологијама и обезбедили одговарајућу опрему за обављање задатака у области глобалног система позиционирања, на чему им се захваљујемо.

Захваљујемо се и Републичком геодетском заводу и Грађевинском факултету у Београду на опреми уз помоћ које је практична настава успешно изведена.