VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

24.10.2011

II međunarodni kongres Sport facilities, Curent Position and Perspectives

U Beogradu je, od 07.10. do 08.10.2011. godine, u organizaciji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, održan II međunarodni kongres pod nazivom Sport facilities, Standardisation and trends, koji je okupio stručnjake iz oblasti izgradnje sportskih objekata, iz Srbije i zemalja Evrope (Velika Britanija, Republika Srpska, Slovenija, Grčka). U okviru kongresa ustanovljeni su i dalji ciljevi razvoja ove problematike. Profesori i predavači Visoke građevinsko geodetske škole imali su zapažena izlaganja. Svoje radove izložili su prof. dr Goran Ćirović, dipl. građ. inž., dr Vule Aleksić, dipl.mat., dr Snežana Mitrović, dipl. građ. inž., mr Simo Suđić, dipl. građ. inž., mr Marina Nikolić Topalović, dipl.arh., mr Dragan Nikolić, dipl.građ.inž. i spec. Zora Aleksić, dipl. mat.