ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

19.11.2021.

Признање:

На 30. Међународном салону урбанизма у Нишу 2021, наша студенткиња
Ксенија Великинац освојила је Признање Салона у категорији студентских радова.

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација која представља смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализација.

ЖИВОТ НА „ПРАВОЈ СТРАНИ “ДУНАВА / Living on the “right side” of the Danube/ је наслов рада, чији је концепт, произашао из детаљне урбанистичке анализе постојећег стања, а као резултат формирана је нова просторна структура која кроз различите флуидне архитектонске и амбијенталне потцелине повезује просторне структуре урбанистичког комплекса.

Ментори овог изузетног рада су - др Катарина Јевтић Новаковић, професор,
и Сара Милошевић, маст.инг.арх. асистент