ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Уторак 24.05.2022. у 11,00, дипломска сала
Одбрана дипломског рада из Ентеријера

Кандидат:
Теа Меденица 214/2018

Тема дипломског рада:
Ентеријер викенд куће у Гроцкој, Маканзијева бб.

Ментор:
др Марина Николић Топаловић професор с.с.

Остали чланови комисије:
мр Зорам Живковић, виши предавач,
Марија Дивац мас инг арх, асистент.

20.05.2022.


 

Напомена: одбарна дипломског рада је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица