ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2021/2022. година

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • 22 - 25. АВГУСТА

НАПОМЕНЕ

  • ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
  • ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
  • Пријава испита врши се уз доказ о уплаћеним доспелим ратама школарине
    за школску 2021/2022. годину.
  • На испит обавезно понети и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Рестаурација објеката 29.08.2022. понедељак 12:00 ДС 2
2 Савремена архитектура 29.08.2022. понедељак 12:00 ДС 2
3 Механика и отпорност материјала 29.08.2022. понедељак 13:00 АС, АП 1
4 Хидротехника 29.08.2022. понедељак 15:00 У3 2
5 Грађевински материјали 30.08.2022. уторак 10:00 АС 1
6 Екологија 30.08.2022. уторак 10:00 АС 2
7 Комунална инфраструктура 30.08.2022. уторак 10:00 АС 2
8 Статика конструкција 1 30.08.2022. уторак 13:00 АС 2
9 Грађевинске конструкције 1 31.08.2022. среда 9:00 АС 1
10 Архитектонске конструкције 1 31.08.2022. среда 9:00 АС 1
11 Механика тла и фундирање 31.08.2022. среда 13:00 АС 2
12 Технологија грађења 31.08.2022. среда 13:00 АП 3
13 Геодезија 01.09.2022. четвртак 9:00 АС 1
14 Tехнички енглески језик 01.09.2022. четвртак 12:00 АП 2
15 Основе пројектовања 01.09.2022. четвртак 13:00 АС 1
16 Пројектовање 01.09.2022. четвртак 13:00 АС 2
17 Грађевинске конструкције 2 02.09.2022. петак 9:00 АС,АП 1
18 Архитектонске конструкције 2 02.09.2022. петак 9:00 АС,АП 1
19 Саобраћајнице 1 02.09.2022. петак 15:00 АС 2
20 Грађевинска економија 02.09.2022. петак 15:00 АС 2
21 Примена рачунара 05.09.2022. понедељак 9:00 РЦ 2
22 Софтвери у грађевинарству 05.09.2022. понедељак 9:00 РЦ 3
23 Саобраћајнице 2 05.09.2022. понедељак 15:00 АС 2
24 Информатика за инжењере 06.09.2022. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
25 Грађевинска механизација 06.09.2022. уторак 9:00 АП 2
26 Управљање инвестицијама 06.09.2022. уторак 9:00 АП 3
27 Регулатива у грађевинарству и архитектури 06.09.2022. уторак 9:00 АП 3
28 Организација грађења 07.09.2022. среда 9:00 АС 3
29 Управљање квалитетом у грађевинарству 07.09.2022. среда 9:00 АС 2
30 Ентеријер 07.09.2022. среда 13:00 РЦ 3
31 Синтезни пројекат 07.09.2022. среда 14:00 РЦ 3
32 Урбанизам 1 08.09.2022. четвртак 9:00 АС 2
33 Урбанизам 2 08.09.2022. четвртак 9:00 АС 3
34 Математика 1 08.09.2022. четвртак 12:00 АС 1
35 Физика 09.09.2022. петак 13:00 АС 1
36 Завршни радови и унутрашње инсталације 09.09.2022. петак 13:00 АП 3
37 Статика конструкција 2 09.09.2022. петак 14:00 У2 2
39 Нацртна геометрија 12.09.2022. понедељак 9:00 АС, АП 1
39 Нацртна геометрија са перспективом 12.09.2022. понедељак 9:00 АС, АП 1
40 Бетонске конструкције 1 12.09.2022. понедељак 13:00 АС 2
41 Бетонске конструкције 2 12.09.2022. понедељак 13:00 АС 3
42 Металне и дрвене конструкције 1 13.09.2022. уторак 13:00 АС 2
43 Металне и дрвене конструкције 2 13.09.2022. уторак 13:00 АС 3
44 Математика 2 14.09.2022. среда 9:00 АС 1
45 Савремене конструкције 14.09.2022. среда 12:00 У2 3
46 Заштита и безбедност на раду 14.09.2022. среда 12:00 АП 3
47 Савремене методе технологије и организације грађења 14.09.2022. среда 12:00 АП 3