ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2021/2022. година

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • 17. и 18. јануара 2022. године, прва година (редовни термини рада Студентске службе)
    19. и 20. јануара 2022. године, друга и трећа година (редовни термини рада Студентске службе)
  • Испит се може пријавити само уз индекс.

НАПОМЕНЕ:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ МОГУЋА ЈЕ САМО УЗ ДОКАЗ О ИЗМИРЕНИМ ДОСПЕЛИМ ОБАВЕЗАМА ЗА ШКОЛАРИНУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ.
  • На испиту је обавезно дати на увид и индекс и личну карту.
Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Механика и отпорност материјала 24.01.2021. понедељак 12:00 АС 1
2 Статика конструкција 2 24.01.2021. понедељак 12:00 2
3 Регулатива у грађевинарству и архитектури 25.01.2021. уторак 9:00 РЦ 3
4 Геодезија 25.01.2021. уторак 9:00 АС 1
5 Статика конструкција 1 25.01.2021. уторак 12:00 АС, АП 2
6 Технологија грађења 26.01.2021. среда 12:00 АП 3
7 Хидротехника  26.01.2021. среда 12:00 2
8 Грађевинске конструкције 1 27.01.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
9 Архитектонске конструкције 1 27.01.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
10 Урбанизам 1 27.01.2021. четвртак 12:00 АП 2
11 Урбанизам 2 27.01.2021. четвртак 12:00 АП 3
12 Саобраћајнице 2 27.01.2021. четвртак 12:00 АС 2
13 Екологија 28.01.2021. петак 12:00 АП 2
14 Комунална инфраструктура 28.01.2021. петак 12:00 АП 2
15 Управљање квалитетом у грађевинарству 31.01.2021. понедељак 9:00 АС 2
16 Организација грађења 31.01.2021. понедељак 9:00 АС 3
17 Грађевински материјали 31.01.2021. понедељак 12:00 АС 1
18 Софтвери у грађевинарству 01.02.2021. уторак 9:00 РЦ 3
19 Информатика за инжењере 01.02.2021. уторак према распореду
на огласној табли
РЦ 1
20 Математика 1 02.02.2021. среда 9:00 АС,АП 1
21 Технички енглески језик 02.02.2021. среда 12:00 АС 2
22 Нацртна геометрија 03.02.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
23 Нацртна геометрија са перспективом 03.02.2021. четвртак 9:00 АС, АП 1
24 Заштита и безбедност на раду 03.02.2021. четвртак 9:00 РЦ 3
25 Примена рачунара 03.02.2021. четвртак према распореду
на огласној табли
РЦ 2
26 Грађевинске конструкције 2 04.02.2021. петак 9:00 АС,АП 1
27 Архитектонске конструкције 2 04.02.2021. петак 9:00 АС,АП 1
28 Бетонске конструкције 1 04.02.2021. петак 12:00 АС,АП 2
29 Бетонске конструкције 2 04.02.2021. петак 12:00 АС,АП 3
30 Ентеријер 05.02.2021. субота 9:00 РЦ 3
31 Физика 05.02.2021. субота 9:00 АС 1
42 Механика тла и фундирање 05.02.2021. субота 9:00 АП 2
34 Примена рачунара 07.02.2021. понедељак према распореду
на огласној табли
РЦ 2
35 Грађевинска економија 07.02.2021. понедељак 12:00 АП 2
36 Синтезни пројекат 08.02.2021. уторак 9:00 РЦ 3
37 Металне и дрвене конструкције 1 08.02.2021. уторак 12:00 АС,АП 2
38 Металне и дрвене конструкције 2 08.02.2021. уторак 12:00 АС,АП 3
39 Математика 2 09.02.2021. среда 9:00 АС,АП 1
40 Саобраћајнице 1 09.02.2021. среда 12:00 АС 2
41 Завршни радови и унутрашње инсталације 10.02.2021. четвртак 9:00 АС 3
32 Рестаурација објеката 10.02.2021. четвртак 12:00 ДС 2
33 Савремена архитектура 10.02.2021. четвртак 12:00 ДС 2
43 Основе пројектовања 11.02.2022. петак 9:00 АС 1
44 Пројектовање 11.02.2022. петак 9:00 АС 2
45 Управљање инвестицијама 11.02.2022. петак 12:00 АС 3
46 Грађевинска механизација 11.02.2022. петак 12:00 АС 2
47 Савремене методе технологије и организације грађења 12.02.2021. субота 10:00 АП 3
48 Савремене конструкције 12.02.2021. субота 10:00 ДС 3