ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Распоред испита · Грађевински одсек

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК
Школска 2023/2024. година

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРВА ГОДИНА
Уторак 09. јануар и Среда 10. јануар 2024. год
ДРУГА и ТРЕЋА ГОДИНА:
Четвртак 11. јануар и Петак 12. јануар 2024.год.

НАПОМЕНЕ:

ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО У НАВЕДЕНИМ ТЕРМИНИМА.
ПРИЈАВЕ СЕ ПРИМАЈУ САМО УЗ ИНДЕКС
 
Пријава се врши уз доказ о уплати свих доспелих рата школарине за школску 2023/2024. годину.
 
Првa два пријављивања испита се не плаћају, без обзира на статус студента. Свако следеће пријављивање испита се плаћа 1500 дин.
 
На испит обавезно понети индекс и личну карту.

 

Р.б. Предмет Датум Дан Време Сала Година
1 Нацртна геометрија 22.01.2024. понедељак 9:00 АП, ДС 1
2 Нацртна геометрија са перпективом  22.01.2024. понедељак 9:00 АП, ДС 1
3 Статика конструкција 1 22.01.2024. понедељак 12:00 АС 2
4 Управљање квалитетом у грађевинарству   22.01.2024. понедељак 12:00 У4 2
5 Регулатива у грађевинарству и архиректури   22.01.2024. понедељак 12:00 У4 3
6 Архитектонске конструкције 1 23.01.2024. уторак 9:00 АС, АП 1
7 Грађевинске конструкције 1 23.01.2024. уторак 9:00 АС, АП 1
8 Технички енглески језик 23.01.2024. уторак 12:00 АС 2
9 Заштита и безбедност на раду   23.01.2024. уторак 12:00 АП 3
10 Механика и отпорност материјала 24.01.2024. среда 9:00 АС 1
11 Хидротехника  24.01.2024. среда 12:00 АП 2
12 Екологија  24.01.2024. среда 12:00 АП 2
13 Комунална инфраструктура  24.01.2024. среда 12:00 АП 2
14 Урбанизам 1 24.01.2024. среда 9:00 АП 2
15 Урбанизам 2  24.01.2024. среда 9:00 АП 3
16 Управљање инвестицијама  24.01.2024. среда 12:00 ДС 3
17 Архитектонске конструкције 2 25.01.2024. четвртак 9:00 АС 1
18 Грађевинске конструкције 2 25.01.2024. четвртак 9:00 АС 1
19 Механика тла и фундирање 25.01.2024. четвртак 15:00 АП 2
20 Грађевинска механизација  25.01.2024. четвртак 12:00 ДС 2
21 Организација грађења 25.01.2024. четвртак 12:00 АП 3
22 Геодезија  26.01.2024. петак 9:00 АП 1
23 Основе пројектовања 26.01.2024. петак 12:00 АС 1
24 Савремена архитектура  26.01.2024. петак 9:00 ДС 2
25 Рестаурација објеката  26.01.2024. петак 9:00 ДС 2
26 Синтезни пројекат  26.01.2024. петак 12:00 АС 3
27 Саобраћајнице 2  26.01.2024. петак 15:00 АП 3
28 Математика 2 29.01.2024. понедељак 12:00 АС 1
29 Примена раунара 29.01.2024. понедељак према распореду на огласној табли РЦ 2
30 Завршни радови и унутрашње инсталације 29.01.2024. понедељак 12:00 АП 3
31 Maтематика 1 30.01.2024. уторак 12:00 АС 1
32 Пројектовање  30.01.2024. уторак 9:00 АП 2
33 Металне и дрвене конструкције 1   30.01.2024. уторак 12:00 АП 2
34 Металне и дрвене конструкције 2   30.01.2024. уторак 12:00 АП 3
35 Ентеријер   30.01.2024. уторак 15:00 У4 3
36 Информатика за инжењере 31.01.2024. среда према распореду на огласној табли РЦ 1
37 Технологија грађења   31.01.2024. среда 12:00 АС 3
38 Савремене конструкције   31.01.2024. среда 12:00 АС 3
39 Грађевински материјали 01.02.2024. четвртак 9:00 АП 1
40 Бетонске конструкције 1 01.02.2024. четвртак 12:00 АП 2
41 Бетонске конструкције 2   01.02.2024. четвртак 12:00 АП 3
42 Савремене методе техн.и организације грађења  01.02.2024. четвртак 12:00 АП 3
43 Физика 02.02.2024. петак 9:00 АС 1
44 Статика конструкција 2  02.02.2024. петак 12:00 У4 2
45 Саобраћајнице 1  02.02.2024. петак 15:00 АС 2
46 Грађевинска економија  02.02.2024. петак 15:00 АС 2
47 Софтвери у грађевинарству   02.02.2024. петак према распореду на огласној табли РЦ 3