ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Пројектовање


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 288 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 165 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 159 kb

 

Предавања и Вежбе:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
19.10.2020. Предавање 1 - уводно (Понедељак 19.10.2020.) 1.4 MB
19.10.2020. Вежба 1 - уводно (Понедељак 19.10.2020.) 180 kb
19.10.2020. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК (Понедељак 19.10.2020.) 46 kb
19.10.2020. Подлога 001 (Понедељак 19.10.2020.) 649 kb
25.10.2020. Предавање 2 - Простор (Понедељак 26.10.2020.) 1.3 MB
25.10.2020. Вежба 2 - Израда скица (Понедељак 26.10.2020.) 2.6 MB
02.11.2020. Предавање 3  (Понедељак 02.11.2020.)
- Принципи пројектовања стамбених зграда
199 kb
02.11.2020. Вежба 3 (Понедељак 02.11.2020.)
- Израда основе приземља
3.5 MB
08.11.2020. Предавање 4  (Понедељак 09.11.2020.)
- Стан принципи организације
210 kb
08.11.2020. Вежба 4 (Понедељак 09.11.2020.)
- Израда основе подрума, спрата крова
13.4 MB
16.11.2020. Предавање 5  (Понедељак 16.11.2020.)
- Уређење насеља
54 kb
16.11.2020. Вежба 5 (Понедељак 16.11.2020.)
- Израда основе подрума, спрата крова
13.4 MB
22.11.2020. Предавање 6  (Понедељак 23.11.2020.)
- Функционална структура
189 kb
22.11.2020. Вежба 6 (Понедељак 23.11.2020.)
- Цртање вертикалних пресека
13.4 MB
29.11.2020. Предавање 7  (Понедељак 30.11.2020.)
- Поступак у архитектонском пројектовању
570 kb
29.11.2020. Вежба 7 (Понедељак 30.11.2020.)
- Опремање вертикалних пресека
3.5 MB
06.12.2020. Предавање 8  (Понедељак 07.12.2020.)
- Анализа просторија стана
2.1 MB
06.12.2020. Вежба 7 (Понедељак 07.12.2020.)
- Опремање вертикалних пресека
3.5 MB
13.12.2020. Предавање 9  (Понедељак 14.12.2020.)
- Просторна клима
924 kb
13.12.2020. Вежба 8 (Понедељак 14.12.2020.)
- Цртање изгледа
87 kb
20.12.2020. Предавање 10  (Понедељак 21.12.2020.)
- Анализа стамбених јединица
863 kb
20.12.2020. Вежба 9 (Понедељак 21.12.2020.)
- Опремање изгледа
3.4 MB
17.01.2021. Предавање 11 - Закључак – Становање 1.3 MB
17.01.2021. Вежба 10 - Цртање и опремање ситуације 3.7 MB
17.01.2021. Вежба 11 - Израда техничког описа 65 kb