12.04.2022.

Резултати испита:
Априлски испитни рок 2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 201/21 Aлексић Дејана              
2 201/21 Јелић Јована 10 20 24 20 74 8 (осам)
3 203/21 Ивковић Тијана 10 20 20 25 75 8 (осам)
4 204/21 Гундељ  Исидора 10 20 0 0 30 5 (пет)
5 208/21 Лекић Невена 0 8 9 20 37 5 (пет)
6 209/21 Антић  Марија 10 20 28 27 85 9 (девет)
7 210/21 Петровић  Лука 10 18 11 15 54 5 (пет)
8 211/21 Минић  Невена 10 18 21 15 64 7 (седам)
9 212/21 Дуњић  Миљана 10 20 40 25 95 10 (десет)
10 213/21 Душановић   Ања 10 20 28 28 86 9 (девет)
11 216/21 Ћаласан   Ања 4 17 27 25 73 8 (осам)
12 217/21 Ивановић   Теа 10 17 28 27 82 9 (девет)
13 218/21 Зиндовић  Милица 10 18 22 18 68 7 (седам)
14 220/21 Јованчевић   Алекса 10 16 0 0 26 5 (пет)
15 221/21 Исаиловић  Јована 10 20 12 0 42 5 (пет)
16 222/21 Деспот  Невена 10 20 21 30 81 9 (девет)
17 226/21 Шакић   Миљана 10 20 23 30 83 9 (девет)
18 227/21 Ничетић Драган 0 16 0 0 16 5 (пет)
19 228/21 Гавриловић  Сања              
20 229/21 Радосављевић  Милош 7 7     14    
21 230/21 Радивојевић   Вукашин 10 18 20 15 63 7 (седам)
22 231/21 Бошњак  Лука 10 18 23 20 71 8 (осам)
23 233/21 Петрић  Ана 10 20 0 25 55 5 (пет)
24 234/21 Радовановић  Димитрије 10 20 38 25 93 10 (десет)
25 236/21 Каровић  Јелена 9 11     20    
26 237/21 Којић Марија 7 16 4 0 27 5 (пет)
27 240/21 Миљевић  Јелена 10 20 28 0 58 5 (пет)
28 242/21 Војисављевић  Илија 7 16 23 30 76 8 (осам)
29 243/21 Пешевски Богдан 10 18 5 0 33 5 (пет)
30 245/21 Глишић  Николина 10 20 0 0 30 5 (пет)
31 246/21 Ивковић   Петар 10 17 28 22 77 8 (осам)
32 248/21 Томашевић   Анђела 6 11     17    
33 249/21 Крагуљ  Тијана 7 14     21    
34 252/21 Бајић  Стефан 3 15 0 30 48 5 (пет)
35 253/21 Шкорић  Кристина 10 20 1 0 31 5 (пет)
36 255/21 Ракић  Будимка 10 20 40 25 95 10 (десет)
37 256/21 Тошић Неда 6 10 31 27 74 8 (осам)
38 257/21 Јелесијевић  Анђела 7 16 28 25 76 8 (осам)
39 258/21 Шишић  Душан 7 18 21 15 61 7 (седам)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 20
пало 13
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 4
8 ( осам ) 8
9 ( девет ) 5
10 ( десет ) 3

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 12.04.2022. у 13ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

04.02.2022.

Резултати испита:
Јануарски испитни рок 2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 201/21 Јелић Јована 10 20 24 10 64 5 (пет)
2 202/21 Николић   Петар 4 11 2 0 17 5 (пет)
3 203/21 Ивковић Тијана 10 20 20 0 50 5 (пет)
4 204/21 Гундељ  Исидора 10 20 0 0 30 5 (пет)
5 205/21 Раковић Тамара 10 20 40 30 100 10 (десет)
6 206/21 Шћекић Матија 10 17 20 30 77 8 (осам)
7 207/21 Пауновић  Неда 10 20 36 15 81 9 (девет)
8 208/21 Лекић Невена 0 8 16 0 24 5 (пет)
9 209/21 Антић  Марија 10 20 28 0 58 5 (пет)
10 210/21 Петровић  Лука 10 18 5 0 33 5 (пет)
11 211/21 Минић  Невена 10 18 21 5 54 5 (пет)
12 212/21 Дуњић  Миљана 10 20 40 0 70 5 (пет)
13 213/21 Душановић   Ања 10 20 28 0 58 5 (пет)
14 214/21 Богићевић Љиљана 10 20 26 20 76 8 (осам)
15 216/21 Ћаласан   Ања 4 17 27 0 48 5 (пет)
16 217/21 Ивановић   Теа 10 17 28 0 55 5 (пет)
17 218/21 Зиндовић  Милица 10 18 11 18 57 5 (пет)
18 220/21 Јованчевић   Алекса 10 16 5 5 36 5 (пет)
19 221/21 Исаиловић  Јована 10 20 2 0 32 5 (пет)
20 222/21 Деспот  Невена 10 20 2 30 62 5 (пет)
21 225/21 Андрић   Горан 10 20 22 25 77 8 (осам)
22 226/21 Шакић   Миљана 10 20 8 30 68 5 (пет)
23 227/21 Ничетић Драган     0 0 0 5 (пет)
24 228/21 Гавриловић  Сања     0 0 0 5 (пет)
25 229/21 Радосављевић  Милош 7 7     14    
26 230/21 Радивојевић   Вукашин 10 18 20 0 48 5 (пет)
27 231/21 Бошњак  Лука 10 18 23 0 51 5 (пет)
28 232/21 Јовановић Николина 1 7 0 15 23 5 (пет)
29 233/21 Петрић  Ана 10 20 7 1 38 5 (пет)
30 234/21 Радовановић  Димитрије 10 20 38 0 68 5 (пет)
31 235/21 Симић  Војислав 3 16 12 0 31 5 (пет)
32 236/21 Каровић  Јелена 9 11     20    
33 237/21 Којић Марија 7 16     23    
34 238/21 Антонић  Андрија 9 19 24 30 82 9 (девет)
35 239/21 Медић  Душан              
36 240/21 Миљевић  Јелена 10 20 13 0 43 5 (пет)
37 241/21 Ракић  Александра 10 20 20 15 65 7 (седам)
38 242/21 Војисављевић  Илија 7 16 12 30 65 5 (пет)
39 243/21 Пешевски Богдан 10 18 14 0 42 5 (пет)
40 244/21 Стојановић Ксенија 10 20 40 30 100 10 (десет)
41 245/21 Глишић  Николина 10 20     30    
42 246/21 Ивковић   Петар 10 17 28 0 55 5 (пет)
43 248/21 Томашевић   Анђела 6 11 2 0 19 5 (пет)
44 249/21 Крагуљ  Тијана 7 14 3 0 24 5 (пет)
45 250/21 Станојевић  Зорана 8 14 0 0 22 5 (пет)
46 252/21 Бајић  Стефан 3 15 12 30 60 5 (пет)
47 253/21 Шкорић  Кристина 10 20 16 0 46 5 (пет)
48 254/21 Станић   Михаило 10 20 23 30 83 9 (девет)
49 255/21 Ракић  Будимка 10 20 40 0 70 5 (пет)
50 256/21 Тошић Неда 6 10 31 0 47 5 (пет)
51 257/21 Јелесијевић  Анђела 7 16 28 6 57 5 (пет)
52 258/21 Шишић  Душан 7 18 12 15 52 5 (пет)
53 251/21 Великић Татјана а.ф. 10 20 20 15 65 7 (седам)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

 
положило 10
пало 38
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 2
8 ( осам ) 3
9 ( девет ) 3
10 ( десет ) 2

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 08.02.2022. у 12ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

20.01.2022.

ПРЕДИСПИТНИ ПОЕНИ:
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр. инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО
1 201/21 Јелић Јована 10 20     30
2 202/21 Николић   Петар          
3 203/21 Ивковић Тијана 10 10     20
4 204/21 Гундељ  Исидора          
5 205/21 Раковић Тамара 10 20     30
6 206/21 Шћекић Матија 10 17     27
7 207/21 Пауновић  Неда 10 20     30
8 208/21 Лекић Невена 0 8     8
9 209/21 Антић  Марија 10 20     30
10 210/21 Петровић  Лука 10 18     28
11 211/21 Минић  Невена 10 18     28
12 212/21 Дуњић  Миљана          
13 213/21 Душановић   Ања 10 20     30
14 214/21 Богићевић Љиљана 10 20     30
15 215/21 Гајић  Анђела          
16 216/21 Ћаласан   Ања 4 17     21
17 217/21 Ивановић   Теа 10 17     27
18 218/21 Зиндовић  Милица 10 18     28
19 219/21 Миловановић  Јована          
20 220/21 Јованчевић   Алекса 10 16     26
21 221/21 Исаиловић  Јована 10 20     30
22 222/21 Деспот  Невена 10 20     30
23 223/21 Радић  Никола          
24 224/21 Милојевић Милојка          
25 225/21 Андрић   Горан 10 20     30
26 226/21 Шакић   Миљана 10 20     30
27 227/21 Ничетић Драган          
28 228/21 Гавриловић  Сања          
29 229/21 Радосављевић  Милош 7 7     14
30 230/21 Радивојевић   Вукашин 10 18     28
31 231/21 Бошњак  Лука 10 18     28
32 232/21 Јовановић Николина 1 7     8
33 233/21 Петрић  Ана          
34 234/21 Радовановић  Димитрије 10 20     30
35 235/21 Симић  Војислав 3 10     13
36 236/21 Каровић  Јелена 9 11     20
37 237/21 Којић Марија 7 16     23
38 238/21 Антонић  Андрија 9 9     18
39 239/21 Медић  Душан          
40 240/21 Миљевић  Јелена 10 20     30
41 241/21 Ракић  Александра 10 20     30
42 242/21 Војисављевић  Илија 7 16     23
43 243/21 Пешевски Богдан 10 18     28
44 244/21 Стојановић Ксенија 10 20     30
45 245/21 Глишић  Николина 10 20     30
46 246/21 Ивковић   Петар 10 15     25
47 247/21 Грујић  Александар          
48 248/21 Томашевић   Анђела 6 11     17
49 249/21 Крагуљ  Тијана          
50 250/21 Станојевић  Зорана          
51 251/21 Манојловић   Милица          
52 252/21 Бајић  Стефан 3 7     10
52 253/21 Шкорић  Кристина 10 10     20
54 254/21 Станић   Михаило 10 20     30
55 255/21 Ракић  Будимка 10 20     30
56 256/21 Тошић Неда 6 10     16
57 257/21 Јелесијевић  Анђела 7 16     23
58 258/21 Шишић  Душан 7 18     25
59              
60              
61 217/20 Ђеловић Огњен 10 20     30

***   дорада елабората, недовршене и неурађене вежбе
***   генерација 2020

Преузимање елабората (не мора лично)
у петак 21.01.2022. у 14.30 ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.