22.06.2022.

Резултати испита:
Јулски испитни рок 2021/2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. бр.инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 39/19 Ђорђевић Невена 6 17 28 15 66 7 (седам)
2 11/20 Митровић Душан 10 10     20    
3 44/20 Шуловић Матеја 10 20 20 19 69 7 (седам)
4 60/20 Ераковић Даница              
5 1/21 Љујић Михаило     0 0 0 5 (пет)
6 2/21 Баковић Иван 3 20 21 17 61 7 (седам)
7 3/21 Пејић Ана 10 19 30 0 59 5 (пет)
8 5/21 Самарџић Ђорђе   12 36 15 63 7 (седам)
9 6/21 Ћулафић Данило 9 20 20 15 64 7 (седам)
10 7/21 Субашић Михајло 10 20 20 0 50 5 (пет)
11 9/21 Живковић Урош 10 19 0 0 29 5 (пет)
12 12/21 Савић Катарина              
13 14/21 Шуловић Андреја 0 10 0 0 10 5 (пет)
14 16/21 Ристић Милан 7 20 9 15 51 5 (пет)
15 18/21 Врач Александар 7 17 31 16 71 8 (осам)
16 21/21 Величковић Александра 10 16 3 15 44 5 (пет)
17 22/21 Јовановић Михаило 10 10 34 27 81 9 (девет)
18 23/21 Станкић Лазар 9 20 25 0 54 5 (пет)
19 29/21 Сајић Вељко              
20 30/21 Сушић Милош 6 19     25    
21 33/21 Костић Александар 10 20 21 15 66 7 (седам)
22 37/21 Пејатовић Михаило     5 0 5 5 (пет)
23 38/21 Дивац Лазар      1 0 1 5 (пет)
24 39/21 Јанковић Михајло              
25 40/21 Бандука Никола     0 0   5 (пет)
26 47/21 Илић Филип              
27 56/21 Јовановић Јована 10 20 39 28 97 10 (десет)
28 60/21 Анђелковић Анастасија 10 20 40 26 96 10 (десет)
29 62/21 Лукић Катарина 10 20 39 28 97 10 (десет)
30 63/21 Јанчић Марија 10 20 39 28 97 10 (десет)
31 69/21 Јовановић Ања              
32 70/21 Радић Анастасија              
33 72/21 Отовић Исидора 10 20 40 27 97 10 (десет)
34 79/21 Марковић Стефана 10 16 25 25 76 8 (осам)
35 81/21 Велимировић Стефан 10 18 40 15 83 9 (девет)
36 83/21 Брусин Филип   19 38 15 72 8 (осам)
37 89/21 Ћирић Урош 10 20 25 20 75 8 (осам)
38 95/21 Мијаиловић Милош 10 17 20 15 62 7 (седам)
39 100/21 Костић Анђела 10 20 23 0 53 5 (пет)
40 102/21 Мраовић Горан 0 13 4 0 17 5 (пет)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
***   студенти који нису предали елаборат морају то учинити у наредном року

 
положило 18
пало 13
6 ( шест ) 0
7 ( седам ) 7
8 ( осам ) 4
9 ( девет ) 2
10 ( десет ) 5

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у четвртак 23.06.2022. у 10.30 ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

02.06.2022.

Резултати испита:
Јунски испитни рок 2021/2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. бр.инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 39/19 Ђорђевић Невена 6 17 0 15 38 5 (пет)
2 11/20 Митровић Душан 10 10 0 0 20 5 (пет)
3 44/20 Шуловић Матеја     0 19 19 5 (пет)
4 1/21 Љујић Михаило              
5 2/21 Баковић Иван 3 20 0 17 40 5 (пет)
6 4/21 Стојановски  Маша 10 20 38 29 97 10 (десет)
7 5/21 Самарџић Ђорђе     36 0 36 5 (пет)
8 6/21 Ћулафић Данило 9 20 0 15 44 5 (пет)
9 7/21 Суботић Михајло              
10 9/21 Живковић Урош 10 19 2 9 40 5 (пет)
11 10/21 Косић Марија 9 20 20 22 71 8 (осам)
12 11/21 Поповић Тамара 8 20 20 15 63 7 (седам)
13 14/21 Шуловић Андреја     0 3 3 5 (пет)
14 15/21 Ивановић Данијел 10 20 33 30 93 10 (десет)
15 16/21 Ристић Милан 7 20 6 15 48 5 (пет)
16 18/21 Врач Александар 7 17 5 16 45 5 (пет)
17 20/21 Јанковић Никола              
18 21/21 Величковић Александра 10 16 0 15 41 5 (пет)
19 23/21 Станкић Лазар 9 20     29    
20 26/21 Лазаревић Немања 9 20 20 15 64 7 (седам)
21 29/21 Сајић Вељко              
22 30/21 Сушић Милош 6 19 0 6 31 5 (пет)
23 33/21 Костић Александар 10 20 0 15 45 5 (пет)
24 34/21 Станић Михаило              
25 38/21 Дивац Лазар              
26 40/21 Бандука Никола              
27 45/21 Костић Милан 10 20 36 30 96 10 (десет)
28 49/21 Стојковић Милош              
29 55/21 Кељановић Бранислав 9 20 32 20 81 9 (девет)
30 57/21 Станић Максим г.ф. 10 20 25 20 75 8 (осам)
31 58/21 Христов Благој 10 20 30 21 81 9 (девет)
32 59/21 Ђокић Анастасија 10 20 40 25 95 10 (десет)
33 60/21 Анђелковић Анастасија 10 20 2 26 58 5 (пет)
34 71/20 Митровић Бојан 10 20 40 28 98 10 (десет)
35 72/21 Отовић Исидора 10 20 40 0 70 5 (пет)
36 75/21 Петровић Гина 10 20 36 27 93 10 (десет)
37 79/21 Марковић Стефана 10 16 0 25 51 5 (пет)
38 80/21 Ћирић Андреа г.ф. 10 10 20 15 55 6 (шест)
39 83/21 Брусин Филип   19 0 15 34 5 (пет)
40 88/21 Милешевић Бојана  г.ф. 10 20 30 15 75 8 (осам)
41 92/21 Богићевић Андрија 7 14 0 5 26 5 (пет)
42 93/21 Ковач Барбара  г.ф. 10 20 20 15 65 7 (седам)
43 95/21 Мијајловић Милош 10 17 0 15 42 5 (пет)
44 101/21 Ђурић Немања 10 20 35 20 85 9 (девет)
45 37/21 Пејатовић Михаило 1 10 0 6 17 5 (пет)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део
***   студенти који нису предали елаборат морају то учинити
***   у јулском року да би им се признали освојени поени

 
положило 16
пало 20
6 ( шест ) 1
7 ( седам ) 3
8 ( осам ) 3
9 ( девет ) 3
10 ( десет ) 6

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у среду 02.06.2022. у 10.30 ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

27.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Предиспитни поени студената који су предали елаборате,
остали су дужни да донесу на дан полагања испита.
У супротном студент неће моћи да полаже испит.

Из кабинета за Нацртну геометрију

 

27.05.2022.

Предиспитни поени 2021/2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
Р.бр. бр.инд. Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 1/21 Љујић Михаило         0  
2 2/21 Баковић Иван         0  
3 3/21 Пејић Ана         0  
4 4/21 Стојановски  Маша 10 20     30  
5 5/21 Самарџић Ђорђе         0  
6 6/21 Ћулафић Данило         0  
7 7/21 Суботић Михајло         0  
8 8/21 ЋосовићАнђела         0  
9 9/21 Живковић Урош 10 19     29  
10 10/21 Косић Марија 9 20     29  
11 11/21 Поповић Тамара 8 20     28  
12 12/21 Савић Катарина         0  
13 13/21 Мишић Марко         0  
14 14/21 Шуловић Андреја         0  
15 15/21 Ивановић Данијел 10 20     30  
16 16/21 Ристић Милан 7 20     27  
17 17/21 Станковић Чедомир         0  
18 18/21 Врач Александар         0  
19 19/21 Благојевић Андреј         0  
20 20/21 Јанковић Никола         0  
21 21/21 Величковић Александра         0  
22 22/21 Јовановић Михаило         0  
23 23/21 Станкић Лазар 9 20     29  
24 24/21 Иконић Стефан         0  
25 25/21 Јовановић Никола         0  
26 26/21 Лазаревић Немања 9 20     29  
27 27/21 Седлић Илија         0  
28 28/21 Николић Анђелија         0  
28 29/21 Сајић Вељко         0  
29 30/21 Сушић Милош         0  
30 31/21 Косић Давид         0  
31 32/21 Тодоровић Никола         0  
32 33/21 Костић Александар 10 20     30  
33 34/21 Станић Михаило         0  
34 35/21 Станић Урош         0  
35 36/21 Бајац Андреј         0  
36 37/21 Пејатовић Михаило         0  
37 38/21 Дивац Лазар          0  
38 39/21 Јанковић Михајло         0  
39 40/21 Бандука Никола         0  
40 41/21 Ланговић Ненад         0  
41 42/21 Станојевић Ђорђе         0  
42 43/21 Јовановић Лазар         0  
43 44/21 Ланговић Жељко         0  
44 45/21 Костић Милан .. 20     20  
45 46/21 Станишић Јанко         0  
46 47/21 Илић Филип         0  
47 48/21 Цветковић Тијана         0  
48 49/21 Стојловић Милош         0  
49 50/21 Чолић Милош         0  
50 51/21 Груичић Лука         0  
51 52/21 Жумбера Милош         0  
52 53/21 Димитријевић Александар         0  
53 54/21 Трајковић Ђорђе         0  
54 55/21           0  
55 56/21 Јовановић Јована         0  
56 57/21 Лекић Невена         0  
57 58/21 Христов Благој 10 20     30  
58 59/21 Ђокић Анастасија         0  
59 60/21 Анђелковић Анастасија 10 20     30  
60 61/21           0  
61 62/21 Лукић Катарина         0  
62 63/21 Јанчић Марија         0  
63 64/21 Вујић Дијана         0  
64 65/21 Ђорђевиђ Даниел         0  
65 66/21 Зурати Милица         0  
66 67/21 Зеленкапић Лазар         0  
67 68/21 Бранковић Марија         0  
68 69/21 Јовановић Ања         0  
69 70/21 Радић Анастасија         0  
70 71/20 Митровић Бојан 10 20     30  
71 72/21 Оповић Исидора 10 20     30  
72 73/21 Додић Лука         0  
73 74/21 Павловић Катарина         0  
74 75/21 Петровић Гина   20     20  
75 76/21 Џамбас Сара          0  
76 77/21 Николић Немања         0  
77 78/21 Радуловић Валентина         0  
78 79/21 Марковић Стефана         0  
79 80/21 Ћирић Андреа         0  
80 81/21 Велимировић Стефан 10 18     28  
81 82/21 Стојановић Андрија         0  
82 83/21 Брусин Филип   19     19  
83 84/21 Мишковић Ђорђе         0  
84 85/21 Бијелић Милица         0  
85 86/21 Карајовић Марија         0  
86 87/21 Милићевић Милош         0  
87 88/21 Милешевић Бојана         0  
88 89/21 Ћирић Урош         0  
89 90/21 Костарац Јована         0  
90 91/21 Стојаковић Милан         0  
91 92/21 Богићевић Андрија         0  
92 93/21 Ковач Барбара         0  
93 94/21 Сувара Огњен         0  
94 39/19 Ђорђевић Невена         0  

 

12.04.2022.

Резултати испита:
Априлски испитни рок 2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 115/14 Toдоровић Бојана  10 10 20 15 55 6 (шест)
2 8/20 Јевтић Лазар 0 9 0 15 24 5 (пет)
3 11/20 Митровић Душан              
4 81/20 Димитријевић Бојан г.ф. 10 10 20 15 55 6 (шест)
5 86/21 Карајовић Марија г.ф. 10 10 20 25 65 7 (седам)

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 12.04.2022. у 13ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.


 

04.02.2022.

Резултати испита:
Јануарски испитни рок 2022.

П предавања Об.1 област 1
В вежбе Об.2 област 2
 Р.
бр.
бр.
инд.
Име и презиме П В Об.1 Об.2 УКУПНО ОЦЕНА
1 91/21 Стојаковић Милена г.ф. 10 15 20 15 60 6 (шест)
2 90/21 Котарац Јована г.ф. 10 10 20 25 65 7 (седам)
3 81/21 Велимировић Стефан              
4 37/20 Рончевић Никола              
5 8/20 Јевтић Лазар 0 9 0 15 24 5 (пет)
6 115/14 Тодовић Бојана              
7 81/20 Димитријевић Бојан              
8 88/18 Тасић Милош              

***   положен део испита у овом року у наредном року полажу преостали део

Упис оцена у индекс и увид у испитни задатак
у уторак 08.02.2022. у 12ч у кабинету

др Катарина Јевтић Новаковић, дипл.инж.арх.