ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Нацртна геометрија


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 268 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 201 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 150 kb

 

Предавања:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
02.03.2017. ОКТАНТИ 447 kb
02.03.2017. ТАЧКА 626 kb
02.03.2017. ПРАВА 1028 kb
02.03.2017. ПРОДОР ПРАВЕ 1773 kb
09.03.2017. ГЕОМЕТРИЈСКИ ЛИКОВИ 837 kb
09.03.2017. ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА 1773 kb
16.03.2017. РАВАН 818 kb
16.03.2017. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПРАВЕ У РАВНИ 626 kb
16.03.2017. ОРТОГОНАЛНИ НАГИБНИ ТРИЕДАР 255 kb
16.03.2017. ПРЕСЕК РАВНИ, ПРОДОР ПРАВЕ 946 kb
23.03.2017. ТРАНСФОРМАЦИЈА И РОТАЦИЈА - Предавање 17.03.2020. 1291 kb
31.03.2017. МЕТРИЧКИ ЗАДАЦИ - Предавање 24.03.2020. 1602 kb
06.04.2017. РАВНИ ПРЕСЕЦИ - Предавање 31.03.2020. 1741 kb
14.04.2017. КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ - Предавање 07.04.2020. 1033 kb
21.04.2017. ПРОДОРИ ТЕЛА - Предавање 14.04.2020. 768 kb
28.04.2017. ЗАВОЈНЕ И ПРАВОИЗВОДНЕ ПОВРШИ
- Предавање 21.04.2020.
3529 kb
11.05.2017. КРОВОВИ - Предавање 28.04.2020. 1765 kb
11.05.2017. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА - ПЛАТО - Предавање 05.05.2020. 605 kb
19.05.2017. КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА - ПУТ - Предавање 12.05.2020. 602 kb
19.05.2021. Котирана пројекција: пут - плато 772 kb