ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Основи архитектонског пројектовања


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 98 kb

 

Предавања и Вежбе:

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
26.10.2020. Предавање 1 - Уводно  (Понедељак 26.10.2020.) 1.2 MB
26.10.2020. Вежба 1 - Уводно  (Понедељак 26.10.2020.) 181 kb
26.10.2020. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК - СЕМИНАРСКИ РАД 2020/2021 75 kb
26.10.2020. ОАРП17 подлога 489 kb
26.10.2020. Карта campus зоне 3.6 MB
02.11.2020. Предавање 2  (Понедељак 02.11.2020.) 1.3 MB
02.11.2020. Вежба 2  (Понедељак 02.11.2020.) 419 kb
08.11.2020. Предавање 3  (Понедељак 09.11.2020.) 201 kb
08.11.2020. Вежба 3  (Понедељак 09.11.2020.) 236 kb
16.11.2020. Предавање 4  (Понедељак 16.11.2020.) 201 kb
16.11.2020. Вежба 4  (Понедељак 16.11.2020.) 334 kb
22.11.2020. Предавање 5  (Понедељак 23.11.2020.) 1.3 MB
22.11.2020. Вежба 5  (Понедељак 23.11.2020.) 225 kb
29.11.2020. Предавање 6  (Понедељак 30.11.2020.) 210 kb
29.11.2020. Вежба 6  (Понедељак 30.11.2020.) 248 kb
29.11.2020.   ГАРСОЊЕРА  (Понедељак 30.11.2020.) 17 kb
29.11.2020.   ЈЕДНОИПОСОБАН СТАН  (Понедељак 30.11.2020.) 34 kb
29.11.2020.   ДВОИПОСОБАН СТАН  (Понедељак 30.11.2020.) 21 kb
29.11.2020.   ТРОИПОСОБАН СТАН  (Понедељак 30.11.2020.) 58 kb
06.12.2020. Предавање 7  (Понедељак 07.12.2020.) 2 MB
06.12.2020. Вежба 7  (Понедељак 07.12.2020.) 3.5 MB
13.12.2020. Предавање 8  (Понедељак 14.12.2020.) 927 kb
13.12.2020. Вежба 8  (Понедељак 14.12.2020.) 187 kb
20.12.2020. Предавање 9  (Понедељак 21.12.2020.) 863 kb
20.12.2020. Вежба 9  (Понедељак 21.12.2020.) 3.4 MB
17.01.2021. Предавање 10 1.3 MB
17.01.2021. Вежба 10 306 kb
17.01.2021. Вежба 11 193 kb