17.06.2022.

Бодови остварени на предиспитним обавезама и
писменом делу испита одржаном 13.06.2022. године (46 kb)

Усмени део испита одржаће се у суботу 18.06.2022. године , у 9 часова,
а увид у радове је могућ 15 минута пре почетка усменог дела испита.