ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Механика тла и фундирање


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 244 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 177 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 156 kb

 

06.02.2023.

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22.ГОД.

Недеља
наставе
Датум Наставна јединица Опис
1 08.02 Увод у механику тла и фундирање Основи геомеханичке класификације тла
Лабораторијски показатељи физичког стања тла
предавања – 5 часова
2 22.02 Вода у тлу. Напони и деформације
Лабораторијски показатељи физичког стања тла
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
3 01.03 Слегање тла.  Смичућа отпорност тла
Слегање тла
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
4 08.03 Основе пројектовања према Еврокоду 7
Слегање тла
предавања – 2 часа
    1. задатак
5 15.03 Бочни притисак тла, потпорни зидови
Бочни притисак тла, потпорни зидови
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
6 22.03 Носивост тла
Потпорни зидови
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
7 29.03 Потпорни зидови     2. задатак
8 05.04 Основи фундирања предавања – 5 часова
9 12.04 Плитко фундирање – тракасти темељ
Тракасти темељ
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
10 03.05 Тракасти темељ     3. задатак
11 10.05 Темељ самац
Темељ самац
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
12 17.05 Темељ самац     4. задатак
13 24.05 Дубоко фундирање – шипови
Шипови
предавања – 2 часа
рач.вежбе – 3 часа
14 31.05 Шипови     5. задатак

Напомена: Елаборат (5 задатака) се бодује са укупно 20 поена. Уколико је студент оправдано спречен да присуствује вежби, задатак (највише 2) може да уради и код куће, с тим што је рок за предају елабората 01.06.2023. и после тог датума задатке није могуће предати.

Предметни професор
Др Ива Деспотовић


 

26.05.2012

ПРЕДАВАЊА - Механика тла и фундирање (PowerPoint - 12 Mb)