06.06.2022.

Резултати колоквијума из Фундирања одржаног 03.06.2022.

Р.бр. Презиме и име студента Број
индекса
Поена Оцена
1 Илић Ивана 10/20 24 10
2 Остојић Јелисавета 56/20 12.5 6
3 Шљукић Бојана 79/20 22 9
4 Рајак Марко 48/20 12.5 6
5 Ђуришић Алекса 70/20 18 8
6 Ивановић Јосип 52/20 22 9
7 Ковач Барбара 93/21 19 8
8 Карајовић Марија 86/21 24 10
9 Мидић Јован 206/20 16 7
10 Ристовић Лука 227/20 18 8
11 Радовић Данило 214/20 15 6
12 Урошевић Кристина 9/20 16.5 7
13 Марковић Марта 207/20 17 7
14 Тричковић Петра 213/20 20.75 9

Предметни професор,
Др Ива Деспотовић 


 

29.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Колоквијум из Фундирања ће бити одржан у петак, 03.06. са почетком у 11h у учионици број 2.
Обавезно понети индекс.

Предметни професор,
Др Ива Деспотовић 


 

27.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Последњи термин за предају годишњег задатка из Механике тла и фундирања је среда 01.06.2022. од 14h до 15h у кабинету бр. 13. У истом термину студенти могу преузети раније предате задатке.


 

11.05.2022.

МЕХНИКА ТЛА И ФУНДИРАЊЕ - КОЛОКВИЈУМИ 2022.

Индекс Презиме и име студента Механика тла Фундирање
10/20 Илић Ивана 21п/9  
56/20 Остојић Јелисавета 20/8  
79/20 Шљукић Бојана 23.5/10  
48/20 Рајак Марко 15.5/7  
70/20 Ђуришић Алекса 21/9  
52/20 Ивановић Јосип 23/10  
93/21 Ковач Барбара 21/9  
86/21 Карајовић Марија 21/9  
206/20 Мидић Јован 12.5/6  
227/20 Ристовић Лука 23/10  
214/20 Радовић Данило 12.5/6  
9/20 Урошевић Кристина 12.5/6  
207/20 Марковић Марта 17/7  
213/20 Тричковић Петра 15.5/7