ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одбрани МАСТЕР РАДА

 

Дана 11.07.2022. године
са почетком у 10.00 часова
браниће МАСТЕР РАД
кандидат:

Драгана Коњиковац, М39/17

Тема МАСТЕР РАДА је:

УТИЦАЈ ЛОКЦИЈЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈЕ НА ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА
ТИПСКОГ СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ПОРОДИЧНОГ ОБЈЕКТА.

Ментор: др Марина Николић Топаловић

Комисија:
1. др Марина Николић Топаловић, дипл. инг. арх,
2. мр Зоран Живковић, дипл. имг. арх.,
3. Мирослав Милутиновић, дипл инж. грађ.

10.07.2022.


 

Напомена: одбарна МАСТЕР РАДА је јавна и могу јој присуствовати сва заинтересована лица